קצבת הפנסיה החודשית של עובד המבוטח בפנסיה תקציבית אשר פרש בשל מצב בריאותו או פוטר עקב מצב בריאותו ונקבעו לו אחוזי נכות, תחושב לפי אחוז נכותו, בהתחשב בגובה משכורתו הקובעת ובהיקף המשרה שבה הועסק
למרות זאת אם חישוב גובה הקצבה לפי הוותק (2% לכל שנה) גבוה יותר, אזי הוא הסכום שישולם
אזהרה
דף זה עוסק בחישוב הקצבה למי שפוטר/פרש בשל מצב בריאותו
למידע על חישוב הקצבה לפי שפרש או פוטר מסיבות אחרות ראו חישוב גובה קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש או פוטר שלא בשל מצב בריאותו.

קצבת הפנסיה החודשית של עובד המבוטח בפנסיה תקציבית אשר פרש בשל מצב בריאותו או פוטר עקב מצב בריאותו ונקבעו לו אחוזי נכות, תחושב לפי אחוז נכותו, בהתחשב בגובה משכורתו הקובעת ובהיקף המשרה שבה הועסק.

 • חישוב גובה הקצבה ייעשה באופן הבא:
  • קצבת המינימום היא 20%.
  • בנוסף יקבל העובד 0.3% על כל אחוז נכות.
דוגמה
חישוב הפנסיה על פי אחוזי הנכות
 • עובד במשרה מלאה שעבד 12 שנה ופרש בשל נכות של 50% ומשכורתו הקובעת 10,000 ₪
 • קצבת הפנסיה בגין נכותו היא 35% מהמשכורת הקובעת לפי החישוב:
  • קצבת מינימום 20%.
  • תוספת בגין אחוזי נכות: 0.3 X‏ 50 אחוזי נכות: 15%.
 • למרות זאת אם חישוב גובה הקצבה לפי הוותק (2% לכל שנה) גבוה יותר אזי הוא הסכום שישולם.
דוגמה
החישוב הפנסיוני לפי הוותק גבוה מהחישוב על פי נכות
 • עובד במשרה מלאה שעבד 30 שנה ו-4 חודשים בשל נכות של 50% ומשכורתו הקובעת 10,000 ₪
 • קצבת הפנסיה בגין נכותו היא 35% מהמשכורת הקובעת לפי החישוב:
  • קצבת מינימום 20%.
  • תוספת בגין אחוזי נכות: 0.3 X‏ 50 אחוזי נכות: 15%.
 • קצבת הפנסיה לפי ותק (2% לכל שנת עבודה, 0.167% לכל חודש עבודה) היא 60.67% (ראו חישוב לעיל).
 • מכיוון שקצבת הפנסיה לפי וותק גבוהה יותר מהקצבה לפי אחוזי הנכות, יקבל העובד את הקצבה לפי ותק - 60.67% מהמשכורת הקובעת, כלומר 6,067 ₪.
 • אם העובד הועסק במשרה חלקית, תוכפל התוצאה בחלקיות המשרה הממוצעת.
דוגמה
בדוגמה הקודמת אם העובד היה מועסק בממוצע בחצי משרה, קצבת הפנסיה בגין נכות תעמוד על 17.5% (לפי חישוב 0.5 משרה X‏ 35%) וקצבת הפנסיה לפי ותק 30.33% (0.5 משרה X‏ 60.67%).

חשוב לדעת

 • עובד שפרש בשל מצב בריאותו וקצבת הפנסיה שלו מחושבת לפי אחוזי נכותו יוכל לעמוד בפני ועדה רפואית גם לאחר פרישתו. אם חל שינוי בדרגת נכותו, תחושב הקצבה מחדש אך בכל מקרה היא לא תפחת מקצבת המינימום - 20% מהמשכורת הקובעת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

גורמי ממשל