קצבת פנסיה תקציבית מחושבת כאחוזים מתוך המשכורת הקובעת
על כל שנת עבודה זכאי העובד לקצבת פנסיה בשיעור 2% מהמשכורת הקובעת, ועל כל חודש עבודה זכאי העובד ל-0.1667%
לעובד שפרש בשל מצבו הבריאותי ייערך חישוב מיוחד על פי אחוזי הנכות שנקבעו לו אך הקצבה לא תהיה נמוכה מ-2% לכל שנת וותק
אזהרה
דף זה עוסק בחישוב הקצבה למי שפוטר/פרש שלא עקב מצב בריאותו
למידע על חישוב הקצבה לפי שפרש או פוטר מסיבות בריאותיות ראו חישוב גובה קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש או פוטר בשל מצב בריאותו (נכות, אובדן כושר עבודה).

קצבת פנסיה תקציבית מחושבת כאחוזים מתוך המשכורת הקובעת.

עובד שפרש או פוטר שלא בשל מצב בריאותו

עובד במשרה מלאה

 • על כל שנת עבודה זכאי עובד לקצבת פנסיה בשיעור 2% מהמשכורת הקובעת.
 • בחישוב חודשי זכאי העובד לקצבת פנסיה בשיעור 0.1667% מהמשכורת הקובעת עבור כל חודש עבודה
דוגמה
עובד פרש לאחר 30 שנה ו-4 חודשים, ומשכורתו הקובעת לפני פרישתו הייתה 10,000
 • עבור 30 שנה זכאי העובד ל-60% מהמשכורת הקובעת, לפי החישוב: 2% X ‏ 30 שנה.
 • עבור 4 החודשים הנוספים זכאי העובד ל-0.67% מהמשכורת הקובעת, לפי החישוב: 0.167% X‏ 4 חודשים.
 • סה"כ זכאי העובד לקצבת פנסיה חודשית בשיעור 60.67% מהמשכורת הקובעת, השווה ל-6,067 ₪ (לפי החישוב: 60.67% X‏ 10,000 ₪).

עובד במשרה חלקית

 • אם העובד הועסק בחלק מהתקופה במשרה חלקית, תוכפל התוצאה בחלקיות המשרה הממוצעת של העובד.
דוגמה
אם העובד בדוגמה הקודמת הועסק בחצי מהתקופה ב-1/3 משרה (33% משרה) ובמחצית התקופה לאחר מכן במשרה מלאה (100% משרה),
 • חלקיות המשרה הממוצעת שלו 2/3 משרה (67%) (לפי החישוב 100 + 33 חלקי 2).
 • העובד יהיה זכאי לקצבת פנסיה בשיעור 40.44%, לפי החישוב הבא:
  • סה"כ אחוזים לפי מספר שנות עבודה וחודשי עבודה הוא 60.67%
  • חלקיות המשרה הממוצעת הוא 2/3 (כלומר 0.67 משרה).
  • קצבת הפנסיה תחושב באופן הבא: 0.67 X‏ 60.67 - סה"כ 40.44% מהמשכורת הקובעת.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים