עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, שפוטר מסיבות בריאותיות לאחר שהשלים לפחות 5 שנות שירות עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה תקציבית מיד לאחר הפסקת עבודתו
אם העובד השלים פחות מ-10 שנות שירות, הוא יהיה זכאי לקצבת פנסיה רק אם דרגת נכותו היא לפחות 25%
עובד שהשלים לפחות 10 שנות שירות יהיה זכאי לקצבה ללא תלות בדרגת הנכות שנקבעה לו
במקרים מסוימים עובד רשאי לפרוש מרצונו בשל סיבות בריאותיות ולהיות זכאי לקצבה

תקציר

עובד מדינה שפוטר עקב מצב בריאותו עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה תקציבית מיד לאחר הפסקת עבודתו, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

  • עובד (או עובדת) מדינה העומד בתנאי הזכאות הבסיסיים, שפוטר מעבודתו עקב מצב בריאותו ובנוסף מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
    • הוא השלים לפחות 10 שנות שירות
    • הוא השלים בין 5 ל-10 שנות שירות ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור 25% לפחות

תהליך מימוש הזכות

  • מימוש הזכאות נעשה כחלק מתהליך הפסקת העבודה, בתיאום עם אגף כוח אדם ביחידה הממשלתית שהעובד משויך אליה.

חשוב לדעת

הגנה מפני עיקול

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים