הקדמה:

עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, והשלים לפחות 10 שנות שירות, רשאי לפרוש בכל גיל ולקבל קצבת פנסיה חודשית, בתנאי שוועדה רפואית קבעה שבגלל נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בשירות המדינה
אם העובד פוטר (ולא פרש מרצונו) בשל מצב בריאותו, הוא עשוי להיות זכאי לקצבה גם אם לא השלים 10 שנות שירות


עובד מדינה שפרש מעבודה עקב מצב בריאותו עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה תקציבית מיד לאחר פרישתו, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

  • עובד/ת מדינה העומד/ת בתנאי הזכאות הבסיסיים, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
    1. העובד השלים 10 שנות שירות.
    2. ועדה רפואית קבעה שבגלל נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בשירות המדינה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל אגף כוח אדם ביחידה הממשלתית שהעובד משויך לה.

גובה הקצבה

חשוב לדעת

אזהרה
קצבת פנסיה תקציבית מוגנת חלקית מפני עיקול. יש להבטיח כי בידי מקבל הקצבה יישאר לפחות הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:

ההגנה תקפה גם לקצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן לקצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים.

ההגנה אינה תקפה במקרים שבהם מקבל הקצבה חייב בתשלום מזונות, ובמקרה כזה ניתן לעקל את כל הקצבה לצורך תשלום המזונות.

פסקי דין

פנסיה תקציבית

ארגוני סיוע

פנסיה תקציבית

גורמי ממשל

פנסיה תקציבית

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

פנסיה תקציבית