עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, והשלים לפחות 10 שנות שירות, רשאי לפרוש בכל גיל ולקבל קצבת פנסיה חודשית, בתנאי שוועדה רפואית קבעה שבגלל נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בשירות המדינה
אם העובד פוטר (ולא פרש מרצונו) בשל מצב בריאותו, הוא עשוי להיות זכאי לקצבה גם אם לא השלים 10 שנות שירות


עובד מדינה שפרש מעבודה עקב מצב בריאותו עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה תקציבית מיד לאחר פרישתו, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

  • עובד/ת מדינה העומד/ת בתנאי הזכאות הבסיסיים, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
    1. העובד השלים 10 שנות שירות.
    2. ועדה רפואית קבעה שבגלל נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בשירות המדינה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל אגף כוח אדם ביחידה הממשלתית שהעובד משויך לה.

גובה הקצבה

חשוב לדעת

הגנה מפני עיקול

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים