הקדמה:

ילדים הסובלים מליקויים בשטף הדיבור (גמגום) זכאים לאבחונים וטיפולים במסגרת סל הבריאות
הטיפולים לילדים עד גיל 6 ניתנים בתשלום השתתפות עצמית. מעל גיל 6 קופות החולים משתתפות ב- 50% מעלות של קורס אחד או סידרת טיפולים אחת (עד לתעריף שנקבע לכך)
תיתכן זכאות להשתתפות גבוהה יותר במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים
למידע נוסף, ראו הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) - טיפול בגמגום באתר כל הבריאות של משרד הבריאות


הפרעה בשטף הדיבור היא תופעה המופיעה אצל 4%-5% מכלל הילדים, כאשר ב-75%-80% מהמקרים מתרחשת החלמה ספונטנית.

מי זכאי?

  • ילד עד גיל 9 הסובל מבעיית גמגום.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרופא הילדים או לרופא המשפחה בקופת החולים, על-מנת לקבל הפניה לאבחון ולטיפול אצל קלינאי/ת תקשורת.
  • באבחון של קלינאי/ת התקשורת ייקבע אם יש צורך בטיפול והדרכה בנושא הגמגום.
  • אם קלינאי/ת התקשורת רואה כי נדרשת מעורבות של גורמים מקצועיים נוספים, הילד יופנה למכון להתפתחות הילד להמשך אבחון וטיפול.
  • אם אין צורך במעורבות גורמים נוספים, הטיפול בגמגום יכול להינתן על-ידי קלינאי/ת תקשורת במכוני שמיעה ודיבור של קופת חולים, במרפאות הדיבור של קופת חולים או במסגרות פרטיות.

מימון הטיפולים

  • לילדים עד גיל 6 הטיפול ניתן תמורת תשלום השתתפות עצמית, בהתאם למפורט לגבי הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) באתר כל הבריאות.
  • לילדים מעל גיל 6 הקופה תשתתף ב-50% מעלות קורס אחד, או מעלות של סדרת טיפולים אחת לריפוי בדיבור למגמגמים, אך לא יותר מ-50% מתעריף הקורס ב"הדסה".
  • תיתכן זכאות להשתתפות גבוהה יותר מטעם קופות החולים במסגרת הביטוחים המשלימים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.