ילדים הסובלים מליקויים בשטף הדיבור (גמגום) זכאים לאבחונים וטיפולים במסגרת סל הבריאות
הטיפולים לילדים עד גיל 6 ניתנים בתשלום השתתפות עצמית. מעל גיל 6 קופות החולים משתתפות ב- 50% מעלות של קורס אחד או סידרת טיפולים אחת (עד לתעריף שנקבע לכך)
תיתכן זכאות להשתתפות גבוהה יותר במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים
למידע נוסף, ראו הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) - טיפול בגמגום באתר כל הבריאות של משרד הבריאות


הפרעה בשטף הדיבור היא תופעה המופיעה אצל 4%-5% מכלל הילדים, כאשר ב-75%-80% מהמקרים מתרחשת החלמה ספונטנית.

מי זכאי?

  • ילד עד גיל 9 הסובל מבעיית גמגום.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרופא הילדים או לרופא המשפחה בקופת החולים, כדי לקבל הפניה לאבחון ולטיפול אצל קלינאי/ת תקשורת.
  • באבחון של קלינאי/ת התקשורת ייקבע אם יש צורך בטיפול והדרכה בנושא הגמגום.
  • אם קלינאי/ת התקשורת רואה כי נדרשת מעורבות של גורמים מקצועיים נוספים, הילד יופנה למכון להתפתחות הילד להמשך אבחון וטיפול.
  • אם אין צורך במעורבות גורמים נוספים, הטיפול בגמגום יכול להינתן על-ידי קלינאי/ת תקשורת במכוני שמיעה ודיבור של קופת חולים, במרפאות הדיבור של קופת חולים או במסגרות פרטיות.

מימון הטיפולים

  • לילדים עד גיל 6 הטיפול ניתן תמורת תשלום השתתפות עצמית, בהתאם למפורט לגבי הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) באתר כל הבריאות.
  • לילדים מעל גיל 6 הקופה תשתתף ב-50% מעלות קורס אחד, או מעלות של סדרת טיפולים אחת לריפוי בדיבור למגמגמים, אך לא יותר מ-50% מתעריף הקורס ב"הדסה".
  • תיתכן זכאות להשתתפות גבוהה יותר מטעם קופות החולים במסגרת הביטוחים המשלימים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.