נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) זכאים למימון טיפולי שיניים
במקרים אלה הזכאות לא מותנית בהכרה בפגיעה בשיניים או בלסת


נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה נפשית או פוסט טראומה, זכאים למימון טיפולי שיניים, גם אם לא הוכרה להם פגיעה בשיניים או בלסת.

סוגי הטיפולים שניתן עבורם מימון

 • טיפול מונע ומשמר - סתימות, עקירות, טיפולי שורש, ניקוי אבנית.
 • טיפול פרוטטי - מבנים, כתרים, גשרים, תותבות.
 • טיפול חניכיים - הקצאת שורשים, ניתוח חניכיים.
 • שתלים דנטליים - השתלת תותב מתכתי בעצם הלסת, השתלות עצם ותחליפי עצם.

מי זכאי?

 • מי שהוכרה להם נכות בשיעור 20% לפחות על פגיעה נפשית למשך 3 שנים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות לכל אחד מרופאי השיניים שמטפלים בנפגעי פעולת איבה לפי מחירון הביטוח הלאומי.
  • מי שיבחרו לקבל את הטיפול אצל רופאים שעובדים לפי מחירון שונה, יהיו זכאים להחזר כספי עד לתקרה שנקבעה במחירון, ובכל מקרה לא יותר מהסכום שהוציאו בפועל.
 • יש לפנות למרפאת השיניים כדי לקבל תוכנית טיפול, צילומים והצעת מחיר ולהגיש אותם לסניף הביטוח הלאומי המטפל.
 • מי שמעוניינים לקבל החזר על ניתוח חניכיים שלא מופיע במחירון הביטוח הלאומי יגישו שתי הצעות מחיר שאחת מהן היא של מרפאת קופת חולים או בית חולים (ניתן לקבל החזר עד לגובה ההצעה הזו).
 • אחרי שהבקשה תיבדק, הפונים יקבלו תשובה אם הוחלט לאשר או לדחות אותה.
 • מי שבקשתם אושרה יוכלו לפנות לקבלת הטיפול במרפאה שבחרו.
 • ההחזר הכספי יינתן להם אחרי שיגישו לפקיד התביעות בסניף את המסמכים הבאים:
  • צילומי רנטגן שמעידים על ביצוע הטיפול על פי התוכנית שאושרה (וכל צילום אחר שיידרש).
  • העתק מכרטיס הטיפולים.
  • חשבוניות וקבלות שמפרטות את הטיפול שנעשה ושולם.

החזר תשלומים בתוכנית טיפול מורכבת

 • אם מדובר בתוכנית טיפול מורכבת שעלותה גבוהה, ההחזר הכספי יבוצע במספר פעימות, בהתאם להתקדמות הטיפול:
  • פעימה ראשונה - אחרי טיפול משמר וטיפול חניכיים
  • פעימה שנייה - אחרי טיפול כירורגי
  • פעימה שלישית - אחרי טיפול פרותטי
 • בסיום כל שלב יש להעביר לפקיד התביעות את הצילומים הרלוונטיים, כרטיס הטיפול והחשבונית/הקבלה.
 • כל חשבונית/קבלה צריכה לפרט את הטיפולים שניתנה עבורם, את עלות כל טיפול ואת העלות הכוללת.
 • אם יימצא שכל הטיפולים בוצעו על-פי התוכנית, יתרת ההחזר תשולם לזכאים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים