נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים למימון טיפולי שיניים במקרים שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משתתף במימון טיפולי שיניים של נפגעי פעולות איבה, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה והפגיעה בשיניהם קרתה בעת פעולת האיבה.
 • נפגעי פעולת איבה שהפגיעה בשיניהם אינה קשורה לפעולת האיבה, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת.
  • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות עקב פגיעת ראש.
  • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות עקב פגיעה נפשית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • השתתפות בטיפול רפואי כלשהו מותנית באישור מוקדם של רופא המוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר האישור הרפואי תופק התחייבות למוסד הרפואי או לרופא המטפל והתשלום יועבר אליו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • יש לפעול על פי הוראות הרופאים בנוגע לטיפול הרפואי, כדי לשמור על הזכאות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים