הקדמה:

נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים
ההשתתפות היא עד 75% מכל הוצאה שמעבר ל-500 ₪ הראשונים (השתתפות עצמית) ועד לתקרה שנקבעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות 19% ומעלה והם מתקיימים מתגמולים מיוחדים זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים.

 • המימון ניתן אחת ל-4 שנים לכל היותר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
 • השתתפות בטיפול רפואי כלשהו מותנית באישור מוקדם של רופא המוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר האישור הרפואי תופק התחייבות למוסד הרפואי או לרופא המטפל, והתשלום יעבר אליו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

גובה ההשתתפות

 • ההשתתפות היא עד ל-75% מכל הוצאה שמעל 500 ₪ הראשונים (השתתפות עצמית), עד לתקרה שנקבעה:
  • תקרה של 50,000 ₪ למקבלי תגמול נצרך.
  • תקרה של 10,000 ₪ למקבלי תגמול פרישה מוקדמת.

חשוב לדעת

 • הסיוע מאושר על פי הסדרים מיוחדים שנקבעים ומשתנים מעת לעת. לבירור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי.
 • נכה שמתקיים מ״תגמול מיוחד למתבגר״ זכאי לסיוע חריג בטיפולי שיניים עד תקרה של 5,000 ₪, אך לא יותר מ–50% מההוצאה בפועל.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים