נפגעי פעולת איבה שמתקיימים מתגמול מיוחד ברמה 6, מתגמול נצרך או מתגמול פרישה מוקדמת זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים
ההשתתפות היא עד 75% מההוצאה ועד לתקרה שנקבעה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה שמתקיימים מתגמולים מיוחדים זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים, בתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

מקבלי תגמול רמה 6 או תגמול נצרך

 • למי שמתקיימים מתגמול מיוחד ברמה 6 או מתגמול נצרך:
  • ההשתתפות במימון תינתן עד סכום של 50,000 ₪ ולא תעלה על 75% מגובה התשלום.
  • ניתן לקבל את המימון אחת ל-4 שנים.
  • אם אושר טיפול שעלותו לא עולה על 700 ₪ ניתן להגיש בקשה נוספת להשתתפות גם לפני שעברו 4 שנים, ובתנאי שסכום הסיוע הכולל לא יעלה על התקרה שנקבעה.

מקבלי תגמול תגמול פרישה מוקדמת

 • למי שמתקיימים מתגמול פרישה מוקדמת:
  • ההשתתפות במימון תינתן עד סכום של 10,000 ₪ ולא תעלה על 75% מגובה התשלום.
  • ניתן לקבל את המימון אחת ל-4 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי לבירור פרטים על הזכאות.
 • ההשתתפות בטיפול הרפואי מותנית באישור מוקדם מהביטוח הלאומי.

חשוב לדעת

 • מימון טיפולי שיניים ניתן גם במקרים של פגיעות מסוימות (פגיעה בראש, פגיעה נפשית, מחלה ממארת או דרגת נכות מיוחדת 100%+). למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לנפגעי פעולת איבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים