הקדמה:

נכה נפגע פעולת איבה מגיל 50 ומעלה שפרש פרישה מוקדמת מעבודתו ואינו עובד בעבודה כלשהי עשוי להיות זכאי לתגמול פרישה מוקדמת

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

 1. הוא נכה שדרגת נכותו הזמנית או הקבועה אינה פחותה מ-35% והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות או או נכה המוכר על פגיעה נפשית או פגיעת ראש שדרגת נכותו היא בשיעור 20% ומעלה;
 2. גילו בעת הגשת הבקשה הראשונה הוא לפחות 50 שנה אך אינו עולה על 67 שנה;
 3. הוא פרש כליל מעבודתו ואינו עובד בכל עבודה או עסק;
 4. הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בשל נכותו המוכרת עקב פגיעת האיבה או בשל שילוב בין נכותו המוכרת לבין נתוניו האישיים;
 5. הכנסתו מכל מקור שהוא אינה עולה על פי שניים מהשכר הממוצע במשק (פי שלוש לנכה בעל משפחה);
 6. ועדה מיוחדת קבעה כי בסמוך לפגיעתו לא ניתן היה לשקמו.

תהליך מימוש הזכות

 • נכה המבקש לקבל תגמול פרישה מוקדמת ימלא טופס תביעה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. אישורים על הכנסה ממשכורת או מקצבה משלושת החודשים האחרונים (3 תלושי שכר אחרונים);
 2. במקרה של עצמאי או בעל עסק יש לצרף אישור פקיד שומה על הכנסות;.
 3. אישור מרופא תעסוקתי;
 4. אישור הפסקת עבודה.

שיעורי התגמול

גיל הפרישה גובה התגמול
פרישה בגיל 50 – 59 3,229.19 ש"ח (החל ב-01.12.2013)
פרישה בגיל 60 2,583.20 ש"ח (החל ב-01.12.2013)
פרישה בגיל 61 2,260.30 ש"ח (החל ב-01.12.2013)
פרישה בגיל 62 1,937.40 ש"ח (החל ב-01.12.2013)
פרישה בגיל 63 1,291.60 ש"ח (החל ב-01.12.2013)
פרישה בגיל 64 645.80 ש"ח (החל ב-01.12.2013)

חשוב לדעת

 • הזכאות לתגמול פרישה מוקדמת נקבעת על סמך עמידה בקריטריונים מוגדרים ומותנית בשיתוף פעולה במסגרת תהליך השיקום.
 • הזכאות לתשלום הנה מיום הגשת התביעה.
 • נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיים מתגמול פרישה מוקדמת, זכאי להשתתפות בטיפולי שיניים. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לנפגע פעולת איבה המתקיים מתגמול מיוחד.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים