הקדמה:

נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים
הסיוע מאושר על פי הסדרים מיוחדים שנקבעים ומשתנים מעת לעת
גובה ההשתתפות הוא 50% מכל הוצאה שמעבר ל-500 ש"ח הראשונים (השתתפות עצמית)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה שהם נכים בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים.

גובה ההשתתפות

  • גובה ההשתתפות הוא 50% מכל הוצאה שמעל 500 ש"ח השתתפות עצמית.
  • נכה המתקיים מתגמול מיוחד למתבגר זכאי לסיוע חריג בטיפולי שיניים עד תקרה של 5,000 ש"ח, אך לא יותר מ–50% מההוצאה בפועל.
הערת עריכה
מה זה תגמול למתבגר? ומה ההבדל בין ההשתתפות שלו לבין ההשתתפות הרגילה? האם בהשתתפות הרגילה אין תקרה? התשובה של הביטוח הלאומי לא עזרה. תגמול למתבגר הפנתה לסעיף 7ד לחוק הנכים (ייתכם שהתווכנ ה לסעיף 7(ד) שזה צתיחס לגובה התגמול המיוחד של נכה בדרגת נכות מיוחדת. לא ידעה להגיד דבר לגבי התקרה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 06.03.2014, 11:40 (IST)

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
  • השתתפות בטיפול רפואי כלשהו מותנית באישור מוקדם של רופא המוסד לביטוח לאומי. לאחר האישור הרפואי תופק התחייבות למוסד הרפואי או לרופא המטפל, והתשלום יעבר אליו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

  • הסיוע מאושר על פי הסדרים מיוחדים שנקבעים ומשתנים מעת לעת. לבירור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים