הקדמה:

נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים
הסיוע מאושר על פי הסדרים מיוחדים שנקבעים ומשתנים מעת לעת
גובה ההשתתפות הוא 50% מכל הוצאה שמעבר ל-500 ש"ח הראשונים (השתתפות עצמית)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה שהם נכים בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים.

גובה ההשתתפות

  • גובה ההשתתפות הוא 50% מכל הוצאה שמעל 500 ש"ח השתתפות עצמית, עד לתקרה שנקבעה.
  • בעלי דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה מגיל 50 עד גיל פרישה, המתקיימים מ"תגמול מיוחד למתבגר", זכאים לסיוע חריג בטיפולי שיניים עד תקרה של 5,000 ש"ח, אך לא יותר מ–50% מההוצאה בפועל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
  • השתתפות בטיפול רפואי כלשהו מותנית באישור מוקדם של רופא המוסד לביטוח לאומי. לאחר האישור הרפואי תופק התחייבות למוסד הרפואי או לרופא המטפל, והתשלום יעבר אליו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

  • הסיוע מאושר על פי הסדרים מיוחדים שנקבעים ומשתנים מעת לעת. לבירור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים