ניצולי שואה נזקקים העומדים בתנאי הזכאות, עשויים להיות זכאים לטיפולי שיניים במחיר מופחת
טיפולי השיניים ניתנים ע"י רופאי שיניים מתנדבים מטעם ההסתדרות לרפואת שיניים ועמותות לרפואת שיניים, וכוללים טיפולים משמרים (כגון : סתימות, עקירות וטיפולי שורש ) וטיפולים שיקומיים
השירות ניתן לניצולי השואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 10,447 ₪ (לא כולל רנטות ותגמולים בגין נרדפות)
ניצולים העומדים בתנאי הזכאות רשאים להגיש רק בקשה אחת בשנה לטיפולי שיניים

פרטים

ארגון מפעיל:הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
יישוב:תל אביב
טלפון:‎03-6090866
עלות:בתשלום מופחת
תחום ראשי:זכויות ניצולי שואה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ביחד עם הסתדרות רופאי השיניים ועמותות לרפואת שיניים מעניקות באמצעות רופאי שיניים מתנדבים טיפולי שיניים במחיר מופחת לניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות.

 • הגשת הבקשה אינה מבטיחה את קבלת הסיוע וכל בקשה נבחנת לגופה.

סוגי טיפולי השיניים

 • העלות המופחתת של טיפולי השיניים חלה על סוגי הטיפולים הבאים:
  • טיפולים משמרים כגון: סתימה, עקירה, טיפול שורש- עפ"י מחירון משרד הבריאות.
  • טיפול שיקומי/ פרוטטי- עבודת רופא השיניים תהיה ללא תשלום, אך על הניצול לשאת בתשלום עבור עלות החומרים ושירות המעבדה, עפ"י מחירון משרד הבריאות.
  • סיוע באמצעות ניידות "העמותה לרפואה ניידת", או באמצעות הפניה לאחת ממרפאות 'לוטוס' – הטיפול כרוך בעלות כספית מסובסדת עפ"י מחירון משרד הבריאות.
שימו לב
החל מתאריך 01.02.2019 ניתן לפנות לקופות החולים כדי לקבל טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים במסגרת סל הבריאות בחינם או במחירים מסובסדים . על כן , טרם הגשת הבקשה לקרן לרווחה יש למצות תחילה את הזכאות לטיפולי שיניים בקופות החולים

.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

 • יש למלא ולחתום על טופס הבקשה לטיפולי שיניים .
  • לטופס הבקשה יש לצרף אישור ניצולות שהונפק ע"י גוף פורמאלי: קבלת רנטה, תגמולים, אישור מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, אישור מועידת התביעות, אישור צלב אדום או כל אסמכתא אחרת שתוכיח ניצולות.(ניצולי שואה שקיבלו סיוע מהקרן בעבר אינם נדרשים לצרף אישור זה).
  • יש לצרף צילום תעודת זהות וספח.
  • אם קיימת הצעת מחיר לתוכנית טיפול בשיניים יש לצרף אותה לבקשה.
 • את הטפסים יש לשלוח לקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל:
  • באמצעות הדואר לכתובת: ת"ד 7197 ת"א, 6721503.
  • באמצעות הפקס למספר: 6968294 -03.
  • באמצעות האמייל בכתובת: .
 • הקרן לרווחה תבדוק כל בקשה לגופה ותשלח תשובה חיובית או שלילית לניצול המבקש .

עלות השירות

 • טיפולי השיניים ינתנו במחיר מופחת
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים