הטיפול בהתמכרות לסמים ניתן על ידי מספר גופים אליהם ניתן לפנות ישירות


רשימת הגופים המטפלים בהתמכרות לסמים

  • היחידות לנפגעי סמים במחלקות לשירותים חברתיים - היחידות פועלות במסגרת הרשות המקומית אליה האסיר המשוחרר משתייך, והפנייה נעשית באמצעות רכז הרשות לשיקום האסיר (רש"א), עובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים או גורם טיפולי אחר בקהילה.
  • מרכזים לשיקום נפגעי סמים - מרכזי יום אלה פועלים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ומטרתם לטפל במבוגרים עם בעיית סמים ולסייע בשיקומם בחברה. את ההתאמה למרכז יש לבצע עם רכז הרשות לשיקום האסיר, עובדת סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים או גורם טיפולי אחר בקהילה.
  • מחלקות אשפוז - מחלקות אלה מספקות טיפול הנמשך בין שבועיים לשלושה בתנאי פנימייה (כולל לינה). הטיפול נועד לגמילה פיזית מסמים והתחלה של טיפול נפשי. תנאי הקבלה: בדיקות רפואיות ותוכנית המשך בקהילה או המשך טיפול בקהילה טיפולית לגמילה נפשית מסמים. את תהליך הבדיקות הרפואיות רצוי להתחיל לפני השחרור מהכלא, באמצעות פנייה לעובד הסוציאלי.
  • מרכזי מתדון- במרכזים ניתן טיפול החזקתי במתדון למכורים לסמים ממשפחת האופיאטים - הרואין, מורפין וכיו"ב, פרטים באתר משרד הבריאות.
  • קהילות טיפוליות - הקהילות מסייעות למכורים להיגמל מסמים ומאפשרות להם להכיר את עצמם ולרכוש מיומנויות תפקוד ללא סמים. הטיפול בקהילות נמשך כשנה.
  • מוסדות פרטיים לטיפול בנפגעי סמים - הפועלים באישור משרד הרווחה.

מי זכאי?

  • אסיר משוחרר מכור לסמים, בהתאם לתנאי הקבלה של היחידה הקולטת.

תהליך מימוש הזכות

  • פניה ישירה ליחידה אשר מספקת את השירות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות