עובד מדינה ששירת לפחות 10 ימי מילואים בשנה, זכאי ליום חופשה נוסף מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה


עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה, זכאי ליום חופשה נוסף מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה.

מי זכאי?

  • עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה הקלנדרית (ינואר-דצמבר) שלפני השנה בה הוא מבקש את יום החופש הנוסף.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים