הקדמה:

עובד מדינה ששירת לפחות 10 ימי מילואים בשנה זכאי לנצל את מכסת השעות הנוספות או הכוננות שהיה זכאי להן


עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה זכאי לנצל, לאחר שחרורו משירות המילואים, את מכסת השעות הנוספות או שעות הכוננות שהיה זכאי להן עקרונית בזמן שביצע את שירות המילואים.

מי זכאי?

  • עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים