עובד מדינה ששירת לפחות 10 ימי מילואים בשנה, ועקב כך לא ניצל את מכסת השעות הנוספות או הכוננות שהיה זכאי להן, רשאי לנצל אותן בשנה שלאחר מכן


עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה זכאי לנצל, לאחר שחרורו משירות המילואים, את מכסת השעות הנוספות או שעות הכוננות שהיה זכאי להן עקרונית בזמן שביצע את שירות המילואים.

  • את השעות הנוספות או הכוננות ניתן לבצע (ולקבל את התגמול עבורן) במהלך השנה שלאחר השנה שבה בוצע שירות המילואים.
דוגמה
עובד שביצע 10 ימי מילואים במהלך 2022 ועקב כך החמיץ את האפשרות לבצע מספר שעות נוספות או שעות כוננות, זכאי לבצע אותן במהלך שנת 2023 ולקבל את התגמול עבורן.

מי זכאי?

  • עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל במהלך השנה הקודמת לשנה שבה הוא מבקש את ההטבה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל המעסיק ולבקש לנצל במהלך השנה הנוכחית את השעות הנוספות או שעות הכוננות שנמנע ממנו לבצע בשל שירות המילואים.
  • יש להציג אישור על שירות מילואים (טופס 3010).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים