הקדמה:

עובד מדינה ששירת לפחות 10 ימי מילואים בשנה זכאי לעדיפות בהעלאה בדרגה וקידוםעובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה זכאי לקבלת עדיפות בעת העלאה בדרגה, דרגה אישית או קיצור פז"מ לדרגה.

מי זכאי?

  • עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה הקלנדרית (ינואר-דצמבר) שלפני השנה בה הוא אמור לעלות בדרגה או להיות מקודם.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים