הקדמה:

ברשויות המקומיות פועלות יחידות אמבולטוריות לטיפול בנפגעי סמים, המשלבות גמילה פיזית מסמים עם טיפול ושיקום
הטיפול כרוך בהשתתפות עצמית בגובה שליש נקודת זיכוי (כ- 78.33 ₪ בחודש, נכון לשנת 2023)


היחידות האמבולטוריות לטיפול ושיקום נפגעי סמים פועלות במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

  • ביחידות ניתן טיפול לתושבים המקומיים, המשלב גמילה פיזית עם טיפול המשך ושיקום.

מי זכאי?

  • בני 18 ומעלה שהם מכורים או נפגעי התמכרות לסמים, כולל התמכרות למשככי כאבים.

תהליך מימוש הזכות

תשלום השתתפות עצמית

  • המטופלים ישלמו לרשות המקומית השתתפות עצמית בגובה שליש נקודת זיכוי (כ- 78.33 ₪ בחודש, נכון לשנת 2023).
  • תשלום ההשתתפות העצמית ייעשה החל מהמפגש השלישי ועד סיום הטיפול, מידי חודש כפי שמופיע בחוזה הטיפולי עם המטופל.
  • חל איסור לגבות מהמטופלים סכום הגבוה משליש נקודת זיכוי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים