בתי הדין השרעיים קיימים מאז האימפריה העותומאנית, עת שימשו כבית המשפט של המדינה.
בתקופת המנדט הבריטי נחתמו סמכויותיהם של בתי הדין השרעיים לענייני המעמד האישי של המוסלמים בלבד.
סמכויות בתי הדין השרעיים נקבעו בדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947, בהתאם לחוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים לשנת 1333 ה'.
מאז קום המדינה היו בתי הדין השרעיים באחריות משרד הדתות עד לשנת 2001, כאשר עברו לאחריות משרד המשפטים.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:לרשימת בתי הדין השרעיים

נושאים שבהם בית הדין השרעי מוסמך לעסוק

סיוע למשפחות שנמצאות בסכסוך משפחתי-משפטי