הקדמה:

במקרים שבהם עד קטין מעוכב בתחנת המשטרה, יש להודיע על כך להוריו
בתנאים מסוימים ניתן לעכב עד קטין גם ללא יידוע הוריו


על-פי סעיף 9ג לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), במקרה שקטין שהיה עד לביצוע עבירה מעוכב ומתבקש להתלוות עם השוטר לתחנת המשטרה, יש להודיע על כך לאחד מהוריו.

  • אם אין אפשרות להודיע לאחד מההורים, יש למסור את ההודעה לאדם אחר הקרוב לקטין.
  • קיימים שני מקרים שבהם החוק מאפשר שלא ליידע את הורי הקטין או קרוביו על עיכובו בתחנת המשטרה:
    • כאשר הממונה על תחנת המשטרה שאליה הובא הקטין סבור כי מסירת הודעה להורה עשויה לפגוע בשלום הקטין.
    • כאשר הקטין מבקש שלא תימסר הודעה להורה.

מי זכאי?

  • קטין (מי שגילו פחות מ-18 שנים) שהיה עד לביצוע עבירה.

תהליך מימוש הזכות

  • באחריותה של המשטרה לאתר את ההורה ולמסור לו את ההודעה.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות