הקדמה:

משתקם זכאי לימי היעדרות בתשלום בשל מחלה
כל חודש של תעסוקה במשרה מלאה מזכה ב- 1.5 ימי מחלה ולא ניתן לצבור יותר מ-90 ימי מחלה רצופים
גובה התשלום עבור יום מחלה יהיה זהה לזה של יום תעסוקה מלא
ראו זכויות אדם עם מוגבלות המועסק כמשתקם באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


סעיף 2 לתוספת השנייה לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים קובע כי משתקם זכאי לימי מחלה.

מי זכאי?

זכאות לימי מחלה

  • משתקם יהיה זכאי ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש מלא של תעסוקה באותו מקום.
  • לא ניתן לצבור יותר מ-90 ימי מחלה רצופים.
  • גובה התשלום עבור יום מחלה יהיה זהה לתשלום עבור יום תעסוקה מלא.
  • ימי המחלה של משתקם המועסק במשרה חלקית (פחות מ-132 שעות בחודש) יחושבו באופן יחסי להיקף המשרה שלו.
דוגמה
משתקם העובד 99 שעות בחודש ומועסק במשרה חלקית בשיעור של 3/4 משרה מלאה (3/4=99/132) יהיה זכאי ל-1.125 ימי מחלה בעבור כל חודש של תעסוקה במקום העבודה (1.125=1.5*3/4)
דוגמה
משתקם העובד 44 שעות בחודש ומועסק במשרה חלקית בשיעור של 1/3 משרה (1/3=44/132) יהיה זכאי ל-0.5 ימי מחלה בעבור כל חודש של תעסוקה במקום העבודה (0.5=1.5*1/3)

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.