משתקם זכאי לימי היעדרות בתשלום בשל מחלה
כל חודש של תעסוקה במשרה מלאה מזכה ב- 1.5 ימי מחלה ולא ניתן לצבור יותר מ-90 ימי מחלה רצופים
גובה התשלום עבור יום מחלה יהיה זהה לזה של יום תעסוקה מלא


אזהרה
הוראות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007 פגו באוגוסט 2017.

לכן המידע בדף זה, שמתבסס על הוראות החוק, חסר תוקף.

אנו נעדכן את המידע באתר כאשר חקיקה חדשה בנושא תאושר ותפורסם.

סעיף 2 לתוספת השנייה לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים קובע כי משתקם זכאי לימי מחלה.

מי זכאי?

זכאות לימי מחלה

  • משתקם יהיה זכאי ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש מלא של תעסוקה באותו מקום.
  • לא ניתן לצבור יותר מ-90 ימי מחלה רצופים.
  • גובה התשלום עבור יום מחלה יהיה זהה לתשלום עבור יום תעסוקה מלא.
  • ימי המחלה של משתקם המועסק במשרה חלקית (פחות מ-132 שעות בחודש) יחושבו באופן יחסי להיקף המשרה שלו.
דוגמה
משתקם העובד 99 שעות בחודש ומועסק במשרה חלקית בשיעור של 3/4 משרה מלאה (3/4=99/132) יהיה זכאי ל-1.125 ימי מחלה בעבור כל חודש של תעסוקה במקום העבודה (1.125=1.5*3/4)
דוגמה
משתקם העובד 44 שעות בחודש ומועסק במשרה חלקית בשיעור של 1/3 משרה (1/3=44/132) יהיה זכאי ל-0.5 ימי מחלה בעבור כל חודש של תעסוקה במקום העבודה (0.5=1.5*1/3)

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.