הקדמה:

משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמירו ברישיון נהיגה ישראלי
תנאי הזכאות לשירות והמסמכים הנדרשים משתנים בהתאם למקרים השונים


משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמיר אותו לרישיון נהיגה ישראלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עולה חדש, העונה על כל התנאים הבאים:
  1. ההמרה מתבצעת במהלך 5 שנות השהייה הראשונות בארץ
  2. הרישיון הזר הונפק לפני קבלת מעמד עולה חדש
  3. הרישיון הזר הונפק לפני הכניסה לארץ
 • תושב ארעי ותייר תושב ישראל, ובלבד שההמרה מתבצעת בתוך שנה מכניסתם לארץ.
 • אזרח ישראלי חוזר, העונה על כל התנאים הבאים:
  1. ההמרה מתבצעת תוך שנה אחת מהחזרה לארץ.
  2. המבקש שהה בחו"ל במשך 6 חודשים לפחות.
  3. המבקש בעל רישיון נהיגה תקף לפחות 6 חודשים.

שלבי ההליך

 • יש לפנות תחילה לתחנת הצילום הקרובה לשם צילום וקבלת טופס בקשה לרישיון נהיגה רש"ל 18. יש להצטייד בתעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
 • בנוסף, נדרשים המסמכים והבדיקות הבאים, לפי העניין:
  • עולים חדשים, תושבים חוזרים ושוהים חוקיים אחרים המחזיקים ברישיון נהיגה תקף במדינת המוצא שלהם עם ותק של 5 שנים לפחות, רשאים לקבל רישיון נהיגה ישראלי באופן מיידי וללא צורך בבחינה, בבדיקה רפואית או בבדיקת ראייה (אלא אם כן מלאו להם 70 שנה). עליהם להציג רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, תעודת זהות ותעודת עולה.
  • עולה חדש שאינו מחזיק ברישיון 5 שנים לפחות, חייב להציג רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, תעודת זהות ותעודת עולה.
  • תושב ארעי נדרש להציג רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, דרכון ואישור שהייה בארץ. לאחר הצגת המסמכים יידרש לעבור מבחן שליטה.
  • אזרח ישראלי חוזר נדרש להציג בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רישיון נהיגה זר, צילום רישיון נהיגה זר, תעודת זהות, דרכון עם חותמות המפרטות את מועדי הכניסות והיציאות מהארץ.
  • תייר (גם לגבי מי שאין לו מספר זהות ישראלי) יציג דרכון זר, אישור שהייה בארץ (ויזה ל-3 חודשים לפחות), בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, ורישיון נהיגה זר תקף. אם הרישיון הזר אינו באנגלית, אלא בשפה זרה אחרת, יש לתרגם את הכתוב ברישיון לעברית.
  • שוהים בישראל כחוק עם אשרה תקפה מדרום קוריאה, יציגו בדיקות ראייה ובדיקה רפואית.
 • שימו לב: במרבית תחנות הצילום המורשות ניתן לבצע גם בדיקת ראייה.
 • למידע על ביצוע בדיקת הראייה ובדיקות רפואיות נוספות (למי שנדרש לעבור אותן), ראו אישור להוצאת רישיון נהיגה.
 • יש לפנות עם האישורים והבדיקות לסניפי משרד הרישוי שניתן להמיר בהם את רישיון הנהיגה (השירות ניתן רק בחלק מהסניפים). לרשימת הסניפים המספקים את השירות, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
אזהרה
החל מה-15.01.2020 אין אפשרות להגיע לסניפי משרד הרישוי מבלי לקבוע תור מראש.
 • ניתן להזמין את התור לסניפים בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • לפני שקובעים תור רצוי לוודא אם אכן חובה להגיע לסניף ולא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת באופן מקוון, בטלפון *5678, או בסניפי הדואר.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

חשוב לדעת