משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמירו ברישיון נהיגה ישראלי
על המרת הרישיון להתבצע בתוך 5 שנים מיום הכניסה לארץ, ובתנאי שלמבקש לפחות 5 שנות ותק ברישיון הזר
ניתן לנהוג בארץ באמצעות הרישיון הזר במשך שנה בלבד מיום הכניסה לארץ
הבקשה כרוכה בתשלום אגרה, ובמידת הצורך בתשלום לצורך מבחן נהיגה מעשי (טסט)


משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמיר אותו לרישיון נהיגה ישראלי.

 • ניתן לנהוג בארץ באמצעות הרישיון הזר במשך שנה מיום הכניסה לארץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עולה חדש, תושב חוזר, תייר ותושב ארעי (לרבות דיפלומטים), שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. ההמרה מתבצעת במהלך 5 שנות השהייה הראשונות בארץ.
  2. למבקש יש ותק של לפחות 5 שנים ברישיון הנהיגה הזר לפני הכניסה לארץ.
  3. לתושב חוזר יומר רק רישיון זר קבוע שהוצא לפחות 6 חודשים לפני הכניסה לארץ.

שלבי ההליך

 • ההמרה נעשית בהתייצבות אישית לפי סניף הרישוי בו הוזמן התור.
 • יש להגיע בצירוף המסמכים הנדרשים, בהתאם למעמדו של המבקש.
 • יש לשלם את האגרה עבור ההליך (דיפלומטים פטורים מתשלום אגרה).
 • המבקש עשוי להידרש לעבור בדיקת ראייה.
 • המבקש עשוי להידרש לעמוד בהצלחה במבחן נהיגה מעשי (טסט).

תשלום אגרה

 • ניתן לשלם את האגרה באחת מהדרכים הבאות:
 • דיפלומטים פטורים מתשלום אגרה.

זימון תור ומסמכים נדרשים

 • ההמרה נעשית בהתייצבות אישית בסניפי משרד הרישוי.
 • שירות המרת רישיון נהיגה זר לרישיון ישראלי לכל דרגות הרישיון ניתן לבצע בסניפים הבאים: חולון, מפרץ חיפה, טבריה, עפולה, נתניה, חדרה, אשקלון, אשדוד, סניף ירושלים בית כלל, סניף ירושלים תלפיות.
 • בסניפים הבאים ניתן לבצע המרה לדרגה B (רכב פרטי) בלבד: רחובות, פתח תקוה ורמת גן.
 • יש להזמין תור מראש באמצעות יישומון זימון התורים מיי ויסיט (my visit) ולהגיע באופן אישי למשרד הרישוי.
 • יש לצרף את המסמכים הנדרשים, בהתאם למעמדו של המבקש:
  • עולים חדשים:
   • תעודת עולה מקורית.
   • רישיון נהיגה מקורי בתוקף ממדינת המוצא.
   • תרגום של הרישיון אם הוא בשפה שאינה אנגלית, ואישור נוטריון עבור התרגום.
  • דיפלומטים:
   • תעודת דיפלומט מקורית בתוקף.
   • רישיון נהיגה מקורי בתוקף ממדינת המוצא.
   • תרגום של הרישיון אם הוא בשפה שאינה אנגלית, ואישור נוטריון עבור התרגום.
  • תושבים חוזרים:
   • תעודת תושב חוזר חתומה או אישור כניסות ויציאות מהארץ.
   • רישיון נהיגה בתוקף.
   • תרגום של הרישיון אם הוא בשפה שאינה אנגלית, ואישור נוטריון עבור התרגום.
  • תיירים או תושבים ארעיים:
   • דרכון מקורי עם ויזת כניסה בתוקף (ל-3 חודשים לפחות).
   • רישיון נהיגה מקורי בתוקף ממדינת המוצא.
   • אישור כניסות ויציאות מהארץ מקורי.
   • תרגום של הרישיון אם הוא בשפה שאינה אנגלית, ואישור נוטריון עבור התרגום.

מבחן נהיגה מעשי (טסט)

 • מי שעומד בשני התנאים הבאים פטור ממבחן נהיגה מעשי:
  1. הוא בעל רישיון נהיגה זר קבוע במשך 5 שנים לפחות.
  2. הוא מבקש להמיר את רישיונו לרישיון מסוג 1, A, A1, A2, B.
 • בכל מקרה אחר, המבקש יצטרך לעמוד בהצלחה במבחן נהיגה מעשי (טסט).
 • למבקש קיימת אפשרות להיבחן פעמיים בטסט לסוג הרכב המבוקש.
 • אם המבקש נכשל פעמיים במבחן המעשי, עליו לעמוד בהצלחה במבחן נהיגה עיוני (תיאוריה) ולאחר מכן במבחן מעשי נוסף, ככל מבקש רישיון נהיגה אחר (אך הוא פטור מחובת שיעורי מינימום).

חשוב לדעת

 • רשות הרישוי רשאית לפטור מבקש מקיום מבחן מעשי, אם הוא נציג של ארגון בינלאומי מוכר או עובד זר מומחה.
 • עולה חדש, תייר, תושב ארעי ותושב חוזר (אשר שהה בחו"ל לפחות שנה ברציפות), רשאים לנהוג בארץ עם רישיון נהיגה זר בתוקף, במשך שנה מיום הכניסה לארץ.
 • תושבים חוזרים זכאים ליבוא אישי של רכב בתוך 9 החודשים הראשונים לשהותם בארץ. לפרטים נוספים ופירוט בדבר ההקלות ההטבות הניתנות לתושבים חוזרים ראו תושבים חוזרים.
 • עולים חדשים זכאים להתאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי. לפרטים נוספים ופירוט בדבר ההקלות וההטבות הניתנות לעולים, ראו עולים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים