הקדמה:

משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמירו ברישיון נהיגה ישראלי
תנאי הזכאות לשירות והמסמכים הנדרשים משתנים בהתאם למקרים השונים


משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמיר אותו לרישיון נהיגה ישראלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עולה חדש, ובלבד שההמרה מתבצעת במהלך 3 שנות השהייה הראשונות בארץ, ורק אם הרישיון הזר הונפק לפני קבלת מעמד עולה חדש ולפני הכניסה לארץ.
 • תושב ארעי ותייר תושב ישראל, ובלבד שההמרה מתבצעת בתוך שנה מכניסתם לארץ.
 • אזרח ישראלי חוזר, העונה על כל התנאים הבאים:
  • ההמרה מתבצעת תוך שנה אחת מהחזרה לארץ.
  • המבקש שהה בחו"ל במשך 6 חודשים לפחות.
  • המבקש בעל רישיון נהיגה תקף לפחות 6 חודשים.

שלבי ההליך

 • יש לפנות תחילה לתחנת הצילום הקרובה לשם צילום וקבלת טופס בקשה לרישיון נהיגה רש"ל 18. יש להצטייד בתעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
 • בנוסף, נדרשים המסמכים והבדיקות הבאים, לפי העניין:
  • עולים חדשים, תושבים חוזרים ושוהים חוקיים אחרים המחזיקים ברישיון נהיגה תקף במדינת המוצא שלהם עם ותק של 5 שנים לפחות, רשאים לקבל רישיון נהיגה ישראלי באופן מיידי וללא צורך בבחינה, בבדיקה רפואית או בבדיקת ראייה (אלא אם כן מלאו להם 70 שנה). עליהם להציג רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, תעודת זהות ותעודת עולה.
  • עולה חדש שאינו מחזיק ברישיון 5 שנים לפחות, חייב להציג רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, תעודת זהות ותעודת עולה.
  • תושב ארעי נדרש להציג רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, דרכון ואישור שהייה בארץ. לאחר הצגת המסמכים יידרש לעבור מבחן שליטה.
  • אזרח ישראלי חוזר נדרש להציג בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רישיון נהיגה זר, צילום רישיון נהיגה זר, תעודת זהות, דרכון עם חותמות המפרטות את מועדי הכניסות והיציאות מהארץ.
  • תייר (גם לגבי מי שאין לו מספר זהות ישראלי) יציג דרכון זר, אישור שהייה בארץ (ויזה ל-3 חודשים לפחות), בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, ורישיון נהיגה זר תקף. אם הרישיון הזר אינו באנגלית, אלא בשפה זרה אחרת, יש לתרגם את הכתוב ברישיון לעברית.
  • שוהים בישראל כחוק עם אשרה תקפה מדרום קוריאה, יציגו בדיקות ראייה ובדיקה רפואית.
 • למידע על ביצוע בדיקת הראייה הבדיקות הרפואיות (למי שנדרש לעבור אותן), ראו אישור להוצאת רישיון נהיגה.
 • ניתן לקבל את שירות המרת הרישיון רק בחלק מסניפי משרד הרישוי. לרשימת הסניפים, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
טיפ
במרבית תחנות הצילום המורשות ניתן לבצע גם בדיקת ראייה

חשוב לדעת