מועדוניות ומרכזי נוער פועלים אחרי שעות הלימודים עבור ילדים וצעירים עם מוגבלויות שונות המתגוררים בבית הוריהם ובקהילה
המועדוניות מספקות פעילות שיקומית וחברתית לילדים בגילאי 14-3
מרכזי הנוער מציעים שירותי פנאי, חברה והכנה לחיים עצמאיים לבני נוער וצעירים בגילאי 21-15
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

תקציר

מועדוניות ומרכזי נוער מציעים פעילויות שונות לילדים וצעירים עם מוגבלויות המתגוררים בבית הוריהם ובקהילה.

 • השירות ניתן בשעות אחר הצהריים, לאחר סיום הפעילות בבית הספר או במסגרת התעסוקה (למי שסיימו את לימודיהם בגיל 18), ומותאם לתפקוד ולקבוצות הגיל השונות:
  • המועדוניות מספקות פעילות שיקומית וחברתית לילדים בגילאי 14-3.
  • מרכזי הנוער מספקים שירותי פנאי, חברה והכנה לחיים עצמאיים לבני נוער וצעירים בגילאי 21-15.
 • ניתן להשתתף בשבוע מלא (4 או 5 ימים) או בשבוע חלקי (כגון יומיים או 3 ימים בשבוע).

מי זכאי?

 • ילדים וצעירים בגילאים 21-3 הלומדים במסגרות החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל, שיש להם אחת או יותר מהלקויות הבאות:
  • מוגבלות פיזית.
  • ירידה בשמיעה של לפחות 45 דציבלים בשתי האוזניים, או לקות שמיעה חמורה באוזן אחת.
  • לקות למידה, תפקוד והסתגלות, עם מנת משכל שבין 70 ל-84 והפרעות רגשיות שונות.
  • מגבלות תפקודיות ותסמונות תורשתיות (כגון תסמונת טורט או פרדר ווילי).

תהליך מימוש הזכות

תשלום השתתפות עצמית

 • ההורים יידרשו לשלם השתתפות עצמית לרשות המקומית.
 • לילדים עד גיל 18 שיעור ההשתתפות העצמית נקבע בהתאם לגובה ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחה, בהתאם לטבלת ההשתתפות שבהוראות התע״ס.
  • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18, וכן ילדים עד גיל 21 המשרתים בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי ותלמידי החינוך המיוחד.
  • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת השירות, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3.
  • אם ההורים משלמים למדינה השתתפות עצמית עבור ילד נוסף (לשירותים כגון מעון יום, משפחתון, אומנה, מועדונית או דיור חוץ ביתי), הם יהיו זכאים להנחה בשיעור 25% לכל ילד (בכל מקרה, התשלום לילד לא יפחת מהסכום המינימלי שנקבע בטבלה).
  • למשפחה שבראשה הורה עצמאי החישוב ייעשה כאילו היא מונה נפש נוספת. כמו כן, משפחה זו זכאית להנחה של 50% לכל ילד (בכל מקרה, התשלום לא יפחת מהסכום המינימלי שנקבע בטבלה).
  • לפרטים נוספים על ההכנסות הנלקחות בחישוב ראו סעיף 6 בהוראת תע״ס מס׳ 1.22.
 • מגיל 18 ומעלה ההשתתפות היא בשיעור 10% מסכום קצבת הנכות המשולמת לצעיר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים