החוק מגביל את המחיר שניתן לגבות עבור קייטנה ציבורית
קייטנה ציבורית צריכה לכלול לפחות את השירותים המפורטים בהמשך, בהתאם לגיל הילדים ולמשך שעות פעילות הקייטנה
החוק קובע מספר ילדים מינימלי בקייטנה ציבורית. המחיר המירבי עשוי להשתנות בהתאם למספר הילדים הרשומים לקייטנה


החוק מגביל את המחיר המירבי שניתן לגבות עבור קייטנה ציבורית וקובע סל שירותים מינימלי שיש לכלול בקייטנה ציבורית.

 • קייטנה ציבורית היא קייטנה המיועדת לילדים בגן ילדים או בבית ספר יסודי, שמלאו להם 3 שנים ו-7 חודשים והם טרם החלו את לימודיהם בכיתה ז'.
 • קייטנה תיחשב לציבורית אם היא מופעלת על ידי גוף ציבורי או מטעם גוף ציבורי, או שהיא מופעלת במבנה ציבורי.
 • מספר הילדים המינימלי לקייטנה ציבורית לילדים מכיתה א' ומעלה הוא 66.
 • מספר הילדים המינימלי לקבוצת גן ילדים הוא 28.

מי זכאי?

 • הורים לילדים בגן ילדים או בבית ספר יסודי, שמלאו להם 3 שנים ו-7 חודשים, והם טרם החלו את לימודיהם בכיתה ז'.

סל השירותים המינימלי שיש לכלול בקייטנה ציבורית

סל השירותים המינימלי לקייטנה המופעלת עד השעה 13:00

 • קייטנה ציבורית צריכה לכלול לפחות את השירותים הבאים:
  • משך הפעילות: 3 שבועות רצופים שלא במסגרת שנת הלימודים, בימים א'-ה' ובין השעות 8:00 עד 13:00.
  • הזנה: ארוחת בוקר הכוללת 2 פרוסות לחם או לחמנייה אחת או פיתה אחת, ממרח ומנת ירק.
  • שמירה.
  • 9 פעילויות המועברות על-ידי מדריך מקצועי שאינו חלק מצוות הקייטנה - המתקיימות בתוך אתר הקייטנה או מחוצה לו. בקייטנות עבור ילדים שכבר החלו את לימודיהם בכיתה א' - נדרשת פעילות חוץ אחת לפחות. פעילות חוץ היא פעילות המתקיימת מחוץ לאתר הקייטנה, הכוללת כניסה לאתר שגורם חיצוני מפעיל אותו.

סל השירותים המינימלי החל מהשעה 13:00

 • עבור קייטנה ציבורית שפעילותה נמשכת מעבר לשעה 13:00, ניתן לגבות תשלום נוסף, ובתנאי שהפעילות לאחר השעה 13:00 תכלול לפחות את השירותים הבאים:
  • משך הפעילות: 3 שבועות רצופים שלא במסגרת שנת הלימודים, בימים א' עד ה', בין השעות 13:00 עד 16:00.
  • הזנה: ארוחת צהריים בהתאם לנדרש בצהרונים.
  • שמירה.
  • עבור ילדים שהחלו את לימודיהם בכיתה א': 9 פעילויות פנים או חוץ.

המחיר המירבי שניתן לגבות עבור קייטנה ציבורית

 • הסכומים המירביים שנקבעו אמורים להתעדכן בכל שנה בתחילת חודש נובמבר, לפי השינוי במדד המחירים לצרכן.
 • הסכומים שיפורטו בהמשך מעודכנים לנובמבר 2023.
 • המחיר המירבי משתנה בהתאם לגוף שמפעיל את הקייטנה.

המחיר המירבי לקייטנות ציבוריות בין השעות 8:00 עד 13:00

 • עבור ילדים שטרם עלו לכיתה א': בין 779 ₪ ל-904.6 ₪
 • עבור ילדים בבית ספר יסודי: בין 681.8 ₪ ל-807.3 ₪

המחיר המירבי לקייטנות ציבוריות בין השעות 8:00 עד 16:00

 • עבור ילדים שטרם עלו לכיתה א': בין 1,171.3 ₪ ל-1,377.2 ₪
 • עבור ילדים בבית ספר יסודי: בין 1,104.7 ₪ ל- 1,318.4 ₪
אזהרה
המחיר המירבי שניתן לגבות בכל שכבת גיל עשוי להיות גבוה יותר במקרים הבאים:
 • בקייטנה ציבורית לילדים מכיתה א' ומעלה, אם מספר הילדים בקייטנה נמוך מ-100.
 • בקבוצת גן ילדים, אם מספר הילדים בקבוצה נמוך מ-35.
 • בכל אחד מהמקרים המחיר המירבי עשוי להשתנות בהתאם למספר הילדים הרשומים לקייטנה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • קייטנה ציבורית חייבת לכלול לפחות את השירותים המפורטים למעלה.
 • מפעיל קייטנה רשאי לתת שירות של קייטנה ציבורית במחיר שונה מהמחיר המירבי ולכלול סל שירותים שונה מזה שנקבע, בתנאי שהוצעה וניתנה לכל דורש קייטנה ציבורית אחרת העונה על כל התנאים הבאים:
  1. היקף שעות הפעילות בה הוא הקרוב ביותר להיקף שעות הפעילות בקייטנה המיוחדת.
  2. היא כוללת את סל השירותים המינימלי.
  3. מחירה אינו עולה על המחיר המירבי המותר.
  4. הקייטנה הציבורית מופעלת באזור הרישום שבו נמצא מקום המגורים של דורש הקייטנה.
 • קייטנה ציבורית יכולה לכלול סל שירותים קטן יותר מהנדרש, במקרה שבו מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. אחד ממשרדי הממשלה (שאינו משרד הפנים) קבע מחיר נמוך יותר מהמחיר המירבי וכן קבע סל שירותים אחר לקייטנה ציבורית.
  2. המשרד שקבע את המחיר מימן את הקייטנה הציבורית באופן מלא או חלקי.
 • המדינה מסייעת במימון קייטנות בחופשת הפסח וחופשת הקיץ להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו/מקבלים הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות. למידע נוסף ראו סיוע להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון קייטנות.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים