הקדמה:

משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, במהלך חופשת הקיץ
התכנית מופעלת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, בימים א'-ה', בין השעות 13:00-08:00
ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית מתאימה
גובה התשלום משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות
למידע נוסף ראו בתי הספר של החופש הגדול - באתר משרד החינוך


שימו לב
בשנת הלימודים תש"ף תופעל התכנית בגני הילדים ובבתי הספר בכיתות א'-ד', החל מה-01.07.2020 ועד ה-06.08.2020.
 • בכיתות א'-ד' ובכיתות החינוך המיוחד תפעל התכנית בימים א'-ה' בין השעות 13:00-08:00, ובגני הילדים בין השעות 13:00-07:30.
 • בגנים ובבתי הספר בחברה הערבית, הבדואית והדרוזית יושלמו ימי חופשת חג הקורבן מיד אחרי החג.

משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר לבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, במהלך חופשת הקיץ (החופש הגדול).

 • התכנית מופעלת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, מ-1 ביולי ועד 21 ביולי.
 • הפעילות מתקיימת בימים א'-ה', החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.
 • במסגרת התכנית יקבלו הילדים ארוחת עשר, על-פי המלצות משרד הבריאות.
שימו לב
ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר, בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית.
הערת עריכה
מבוסס על מייל שהתקבל ממשרד החינוך - 07.05.2019. נשלח ל- keeper
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 09:18, 7 במאי 2019 (IDT)

תשלומי הורים

 • גובה תשלומי ההורים לתכנית משתנה לפי אשכול סוציו-אקונומי של הרשות המקומית:
אשכול סוציו-אקונומי תשלומי ההורים לכל תלמיד:
רשויות באשכולות 4-1 0 ש"ח
רשויות באשכולות 7-5 360 ש"ח
רשויות באשכולות 10-8 540 ש"ח

מי זכאי?

 • בשנת הלימודים תש"ף התכנית מיועדת לתלמידים הלומדים בגני הילדים ובחטיבות הצעירות בגילי 6-3, ובבתי הספר היסודיים, בכיתות א'-ד', במסגרות החינוך הרגיל, בחינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי.
טיפ
בחינוך המיוחד התכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בבתי ספר רגילים ובגנים לחינוך מיוחד בתנאי שאינם נכללים בתכניות להארכת שנת הלימודים לתלמידי החינוך המיוחד.

תהליך מימוש הזכות

 • הרישום מתבצע ברשות המקומית. ניתן לפנות לאגף החינוך במקום המגורים ולברר לגבי פרטי ההרשמה.

חשוב לדעת

 • משרד החינוך יקצה שעות סייעת עבור ימי החופשה, לתלמידים הזכאים לסייעות רפואיות וסייעות חינוך מיוחד. הסיוע יינתן לאותן מטרות ובאותו היקף שניתן במהלך שנת הלימודים, אך לא יותר מ-5 שעות ליום פעילות (גם אם במהלך השנה אושרו יותר שעות סיוע).
 • בחלק מהיישובים ייתכן סבסוד של משרד החינוך עבור הסעות למסגרות בימי החופשה. מומלץ לברר מול הרשות המקומית אם קיים סבסוד. בכל מקרה, השתתפות המשרד בהסעות היא רק לתלמידים הזכאים להסעות במהלך שנת הלימודים הרגילה.
 • אם בבית הספר נרשמו לתכנית פחות מ-60 ילדים, הרשות המקומית יכולה להעביר את הפעילות לבית ספר אחר. במקרה שהרשות העבירה את התלמידים לבית ספר אחר, לא תיווצר להם זכאות חדשה להסעה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים