משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, במהלך חופשת הקיץ
התוכנית מופעלת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, בימים א'-ה', בין השעות 13:00-08:00
ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית מתאימה
גובה התשלום משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות
למידע נוסף ראו בתי הספר של החופש הגדול - באתר משרד החינוך


משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר לבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, במהלך חופשת הקיץ (החופש הגדול).

  • התוכנית מופעלת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ. בשנה"ל תשפ"ג תפעל התוכנית מ-2 ביולי ועד 20 ביולי.
  • הפעילות מתקיימת בימים א'-ה', החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.
  • במסגרת התוכנית יקבלו הילדים ארוחת עשר, על-פי המלצות משרד הבריאות.
שימו לב
ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר, בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית.

תשלומי הורים

  • גובה תשלומי ההורים לתוכנית משתנה לפי אשכול סוציו-אקונומי של הרשות המקומית:
אשכול סוציו-אקונומי תשלומי ההורים לכל תלמיד:
רשויות באשכולות 4-1 0 ₪
רשויות באשכולות 7-5 300 ₪
רשויות באשכולות 10-8 450 ₪

מי זכאי?

  • ילדים הלומדים בגני הילדים בגילי 6-3 ותלמידי כיתות א'-ג' בבתי הספר היסודיים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל, בחינוך הרשמי ובמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר).
  • התכנית מיועדת לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד (כולל תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות).
טיפ
בחינוך המיוחד התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בבתי ספר רגילים בכיתת חינוך מיוחד בתנאי שאינם נכללים בתוכניות להארכת שנת הלימודים לתלמידי החינוך המיוחד.

תהליך מימוש הזכות

  • הרישום מתבצע ברשות המקומית. ניתן לפנות לאגף החינוך במקום המגורים ולברר לגבי פרטי ההרשמה.

חשוב לדעת

  • משרד החינוך יקצה שעות סייעת עבור ימי החופשה, לתלמידים הזכאים לסייעות רפואיות וסייעות חינוך מיוחד. הסיוע יינתן לאותן מטרות ובאותו היקף שניתן במהלך שנת הלימודים, אך לא יותר מ-5 שעות ליום פעילות (גם אם במהלך השנה אושרו יותר שעות סיוע).
  • בחלק מהיישובים ייתכן סבסוד של משרד החינוך עבור הסעות למסגרות בימי החופשה. מומלץ לברר מול הרשות המקומית אם קיים סבסוד. בכל מקרה, השתתפות המשרד בהסעות היא רק לתלמידים הזכאים להסעות במהלך שנת הלימודים הרגילה.
  • מספר המינימלי בכל מסגרת הוא - 15 ילדים בגן ילדים ו-60 ילדים בבית ספר. אם נרשמו פחות מהמינימום, הרשות המקומית יכולה להעביר את הפעילות לבית ספר או גן אחר. במקרה שהרשות העבירה את התלמידים לבית ספר או גן אחר, לא תיווצר להם זכאות חדשה להסעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים