בתי דיור מוגן שיש בהם 250 דירות או יותר מחויבים להפעיל מחלקה סיעודית
בנסיבות מסוימות עשוי להינתן פטור מחובת ההפעלה של מחלקה סיעודית, וזאת בתנאי שבית הדיור המוגן התקשר בהסדר לאשפוז עם מחלקה סיעודית הסמוכה אליו
למידע נוסף ראו סעיף 20 לחוק הדיור המוגן

בכל בית דיור מוגן שיש בו לפחות 250 דירות חובה להפעיל מחלקה סיעודית עבור דיירי הבית הזקוקים לאשפוז.

  • עם זאת, הממונה על הדיור המוגן מטעם משרד הרווחה רשאי לתת פטור מחובת ההפעלה של מחלקה סיעודית בבית דיור מוגן, אם שוכנע שמתקיימים כל התנאים הבאים:
    1. בסמוך לבית הדיור המוגן פועלת מחלקה סיעודית.
    2. בין בית הדיור המוגן למחלקה הסיעודית הסמוכה קיים הסדר לאשפוז דיירים הזקוקים לאשפוז סיעודי.
    3. ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות אי הקמה או הפעלה של מחלקה סיעודית בבית הדיור המוגן.

מי זכאי?

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

  • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים