דייר המתגורר בבית דיור מוגן זכאי לשכן בדירתו מטפל מטעמו, באחריותו ובמימונו, בהתאם לתנאים שיפורטו

דייר בבית דיור מוגן רשאי לשכן בדירתו (באופן זמני או קבוע) מטפל מטעמו, באחריותו ובמימונו, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. הדירה מותאמת למגורים של אדם נוסף.
 2. הדייר קיבל אישור לכך מהצוות הרב-מקצועי ומהבעלים של בית הדיור המוגן.

מי זכאי?

 • דייר בבית דיור מוגן שדירתו מותאמת למגורים של אדם נוסף, וניתן לו אישור מבית הדיור המוגן.

הליך מימוש הזכות

 • הדייר צריך לפנות אל הצוות הרב-מקצועי בבית הדיור המוגן ולקבל אישור על כך שיש לו צורך רפואי או תפקודי במטפל (או על כך שאחת מרשויות המדינה אישרה כי יש לו צורך כזה).
 • אם הצוות הרב-מקצועי לא אישר את הצורך במטפל, הדייר רשאי לערער על החלטת הצוות בפני הרופא הממונה בלשכת הבריאות המחוזית/הנפתית.
 • בנוסף, נדרש לדייר אישור מהבעלים של בית הדיור המוגן.
  • בנסיבות מיוחדות, בית הדיור המוגן רשאי לסרב לבקשת הדייר לשכן מטפל בדירתו, וזאת בתנאי שהממונה מטעם משרד הרווחה על הדיור המוגן אישר זאת.
  • לפני שהממונה יחליט אם לאשר את הסירוב, יש לאפשר לדייר לפרט את טענותיו בפני הממונה.

תשלום עבור מגורי המטפל

 • חוק הדיור המוגן קובע את הזכאות לגור עם מטפל, אך אינו מתייחס לשאלה אם בית הדיור המוגן רשאי לגבות מהדייר תשלום עבור מגורי המטפל.
 • בכל מקרה, החוק קובע כי אין לגבות מדייר תשלום שאינו מופיע במסמך הגילוי ובהסכם ההתקשרות, אלא אם הדייר הסכים לכך מראש ובכתב, ורכיבי התשלום פורטו במסמך בכתב.
 • מפסיקת בית הדין לחוזים אחידים בסוגיה זו (חא (י-ם) 35070-02-11 באתר נבו), נראה כי ניתן לכלול בהסכם ההתקשרות התיחסות לגביית תשלום מהדייר עבור מגורי המטפל, וסעיף כזה לא ייפסל על ידי בית המשפט, כל עוד לא מדובר בתשלום מופרז ובלתי סביר.
דוגמה
 • בפסיקת בית המשפט המחוזי מיום 01.01.2019, העוסקת בסבירות הסכומים שניתן לגבות, אושרו הסדרי פשרה בתובענה ייצוגית שעל-פיהם:
  • הסכום שרשת דיור מוגן מסוימת רשאית לגבות עבור מגורי מטפל אישי לא יעלה על 753 ₪ לחודש (בתוספת מע"מ).
  • הסכום שרשת דיור מוגן מסוימת אחרת רשאית לגבות עבור מגורי מטפל אישי לא יעלה על 585 ₪ לחודש (בתוספת מע"מ).
 • לנוסח פסק הדין ראו תצ (מרכז) 56428-05-16‏ באתר נבו.

חשוב לדעת

 • בתי דיור מוגן שיש בהם 250 דירות או יותר מחויבים להפעיל מחלקה סיעודית, או (בתנאים מסוימים) להתקשר בהסדר עם מחלקה סיעודית הסמוכה אליהם. למידע נוסף ראו מחלקה סיעודית בבית דיור מוגן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים