הקדמה:

בתחילת כל שירות מרפאתי למתמודדי נפש יימסר למטופל דף מידע עם זכויותיו וחובותיו
דף המידע כולל את מגילת זכויות המטופל, את פרטי הפסיכיאטר המחוזי ואת פרטי נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות


בכל שירות מרפאתי למתמודדי נפש יימסר למטופל בתחילת הטיפול דף מידע המפרט את זכויותיו וחובותיו.

  • דף המידע יכלול את הפרטים הבאים:
    • "מגילת זכויות המטופל,".
    • פירוט זכויות וחובות המטופל בנוגע להסדרי ביטוח ותשלומים.
    • פרטי הפסיכיאטר המחוזי, כתובת לשכתו ומספרי הטלפונים הרלוונטיים, ופרטים ליצירת קשר עם מטה שירותי בריאות הנפש ועם נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות.
    • מידע לגבי חובת המטופל להימנע מהתנהגות אלימה ומפגיעה ברכוש ובגוף של צוות העובדים וכל אדם הנמצא במתחם השירות המרפאתי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים