בתחילת כל שירות מרפאתי למתמודדי נפש יימסר למטופל דף מידע עם זכויותיו וחובותיו
דף המידע כולל את מגילת זכויות המטופל, את פרטי הפסיכיאטר המחוזי ואת פרטי נציבות קבילות הציבור


בכל שירות מרפאתי למתמודדי נפש יימסר למטופל בתחילת הטיפול דף מידע המפרט את זכויותיו וחובותיו.

 • דף המידע יכלול את הפרטים הבאים:
  • "מגילת זכויות המטופל".
  • פירוט זכויות וחובות המטופל בנוגע להסדרי ביטוח ותשלומים.
  • פרטי הפסיכיאטר המחוזי, כתובת לשכתו ומספרי הטלפונים הרלוונטיים, ופרטים ליצירת קשר עם מטה שירותי בריאות הנפש ועם נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות.
  • מידע לגבי חובת המטופל להימנע מהתנהגות אלימה ומפגיעה ברכוש ובגוף של צוות העובדים וכל אדם הנמצא במתחם השירות המרפאתי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • זכויות המטופל המפורטות ב"מגילת הזכויות" מבוססות על חוק זכויות החולה, ורלוונטיות לכל מטופל גם מחוץ לשירותי בריאות הנפש. להרחבה על זכויות מטופלים במערכת הבריאות, ראו בפורטל זכויות בריאות כלליות.
 • חובת הסודיות שחלה במקרה של טיפול בשירותי בריאות הנפש היא רחבה יותר בהשוואה לחובת הסודיות ביחידות אחרות במערכת הבריאות. למידע נוסף ראו סודיות בטיפול במתמודדי נפש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים