במרפאות הקהילתיות לבריאות הנפש ניתן טיפול נפשי לסובלים ממצוקות רגשיות או בעיות נפשיות שונות
הטיפולים ניתנים בחינם, או במקרים שיפורטו בהמשך, תמורת תשלום השתתפות עצמית
למידע נוסף, ראו שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבריאות הנפש באתר משרד הבריאות


טיפולים נפשיים ניתנים כיום במרפאות בריאות נפש של קופות החולים, במרפאות של משרד הבריאות, או במרפאות נוספות שקופת החולים התקשרה איתן.

מי זכאי?

 • בני כל הגילאים, הזכאים לשירותי בריאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וסובלים ממצוקות רגשיות או משברים רגשיים, הפרעות התנהגות, הפרעות אישיות או מחלות נפש.

סוגי הטיפול

 • השירות המרפאתי כולל בדיקות מיון ואבחון, טיפולים בהתאם לצורכי הפונה - התערבות במשברים, ייעוץ פסיכולוגי, טיפול אישי, זוגי או משפחתי, טיפול התנהגותי-קוגניטיבי, טיפול תרופתי (בהתאם להתוויות רופאים), מעקב פסיכוסוציאלי וביקורי בית במידת הצורך.
 • במרפאות ניתנים גם טיפולי פסיכותרפיה פרטנית וקבוצתית. טיפולי הפסיכותרפיה במסגרת השירות המרפאתי יכולים להינתן על-ידי פסיכיאטר או רופא בתוכנית התמחות מוכרת, פסיכולוג קליני או פסיכולוג בתחום התמחות מוכרת בפסיכולוגיה קלינית, עובד סוציאלי מוכר כמוסמך בתחום בריאות הנפש או עובד סוציאלי בתוכנית התמחות מוכרת בבריאות הנפש. אנשי מקצוע אחרים, רשאים להשתתף כמטפלים מלווים בפסיכותרפיה קבוצתית.
 • כמו כן, ניתן סיוע בהגשת בקשות והכנת חוות דעת לוועדת שיקום אזורית בנושא זכאות לסל שיקום.
 • שירות נוסף הוא בדיקה ומתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, על-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו בית משפט בהליך פלילי, בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש.
 • לרשימת השירותים המרפאתיים בתחום בריאות הנפש והתשלומים בהתאם לתוכניות הביטוח השונות של קופות החולים, ראו אתר כל הבריאות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות למרפאה באמצעות רופא המשפחה או מוקד קופת החולים. רצוי לפנות למרפאה הקרובה למקום המגורים.
 • רשימת מרפאות בריאות הנפש באתר משרד הבריאות

תהליך הקבלה

 • תהליך הקבלה למרפאה, כולל: מסירת פרטים אישיים, ראיון עם איש צוות קליני, פסיכיאטר, פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי.
 • לאחר הערכה ראשונית, נקבעת תוכנית טיפול בהתאם לצרכים האישיים והרפואיים של הפונה ובשיתוף עמו.
 • מטופלים שהופנו על-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו בית המשפט יטופלו בהתאם לנוהל מיוחד. להרחבה ראו טיפול מרפאתי כפוי.

תשלום

 • שירותי בריאות הנפש יינתנו ללא תשלום, מלבד במקרים הבאים, שבהם ניתן לגבות השתתפות עצמית:
  • בביקור אצל פסיכיאטר תחול תוכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור אצל רופא שניוני (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בביקור במרפאות חוץ פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים תחול תוכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור במרפאת חוץ (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בטיפול פסיכותרפי הניתן על-ידי מטפלים עצמאים (כולל על-ידי פסיכיאטר), התשלום יהיה בהתאם להשתתפות העצמית הקבועה לשירות זה בתוכניות הגבייה של קופות החולים, ועד לסכום המירבי שנקבע לכך ומתעדכן לעת לעת. לפרטים על סכום ההשתתפות העצמית המירבי, ראו באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות.
 • ההנחות, הפטורים והכללים הקבועים בתוכניות הגבייה, חלים גם על גביית ההשתתפות העצמית עבור רופא שניוני ומרפאות חוץ בתחום הפסיכיאטריה.
 • יש לבדוק מול קופת החולים האם נדרשת הפניה או טופס 17.
 • לרשימת השירותים המרפאתיים בתחום בריאות הנפש והתשלומים בהתאם לתוכניות הביטוח השונות של קופות החולים, ראו אתר כל הבריאות.

פנייה במקרי חירום

 • במקרה של צורך מיידי בטיפול, כאשר הגורם המטפל או רופא המשפחה אינם זמינים, ניתן לפנות ישירות לחדרי מיון פסיכיאטריים הפועלים בכל שעות היממה בכל מרכזי בריאות הנפש.
 • הפנייה לחדרי המיון הפסיכיאטריים אינה כרוכה בתשלום כלשהו (גם לא השתתפות עצמית).
 • ניתן גם לפנות ליועצים פסיכיאטריים הנמצאים בחדרי המיון של בתי החולים הכלליים. התשלום יהיה בהתאם לכללי התשלום עבור ביקור בחדר מיון (באתר משרד הבריאות).

דף מידע על זכויות המטופל

 • בכל שירות מרפאתי, צריך להימסר למטופל בתחילת הטיפול דף מידע על זכויותיו וחובותיו. דף המידע צריך לפרט לגבי זכויות המטופל, זכויות וחובות המטופל בהקשר להסדרי ביטוח ותשלומים, זהותו של הפסיכיאטר המחוזי, מען לשכתו, מספרי טלפון רלוונטיים, וכן פרטים הנוגעים לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.
 • כמו כן, הדף צריך לכלול התייחסות לחובת המטופל להימנע מהתנהגות אלימה ומפגיעה ברכוש ובגוף של צוות העובדים וכל אדם הנמצא בשירות המרפאתי.

סודיות רפואית

 • כדי לשמור על רציפות הטיפול, הועבר עד ליום 01.07.2015 מידע מינימלי לגבי מטופלים שהיו צפויים להמשיך בטיפול גם אחרי תאריך זה. המידע הועבר באישור המטופל מהמרפאות ובתי החולים לקופות החולים, וכלל את הפרטים: מקום הטיפול, מספר תעודת זהות והאבחנה. מידע זה מאובטח בהתאם לכללי הסודיות.
 • החל מה-01.07.2015 (כאשר האחריות על שירותי בריאות הנפש עברה לאחריות קופות החולים), המידע מועבר באופן שוטף ממסגרות הטיפול לקופות החולים, המחויבות לכל כללי הסודיות והפרטיות של מידע רפואי בישראל.

שפות

 • ברוב המרפאות ניתן למצוא אנשי מקצוע דוברי רוסית או אנגלית, בנוסף לעברית. אנשי מקצוע דוברי ערבית ניתן למצוא במרפאות ביישובים ערביים או בערים מעורבות.
 • ניתן לברר פרטים על אנשי מקצוע דוברי שפות שונות באמצעות פנייה טלפונית למרפאות.

חשוב לדעת

 • מהלך הטיפול, בכל הנוגע לתרופות, משך והיקף מפגשים טיפוליים והתערבות, נקבע על-פי שיקולים מקצועיים, דחיפות מקצועית ומתבסס על שירותים הכלולים בסל הבריאות.
 • אין להתחיל בטיפול לפני שנקבעה ותועדה בכתב תוכנית טיפול. תוכנית הטיפול צריכה להיות מגובשת בשיתוף המטופל ובהסכמתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.