טיפול מרפאתי בבריאות הנפש (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מיום 01.07.2015 תחום שירותי בריאות הנפש הקהילתיים עובר לאחריותן של קופות החולים
במרפאות לבריאות הנפש ניתן טיפול נפשי לסובלים ממצוקות רגשיות או בעיות נפשיות שונות
הטיפולים ניתנים בחינם, או במקרים שיפורטו בהמשך- תמורת תשלום השתתפות עצמית
למידע נוסף, ראו שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבריאות הנפש באתר משרד הבריאות

בהתאם לחוזר משרד הבריאות מיום 18.05.2015, בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש, החל מה- 01.07.2015 תחום שירותי בריאות הנפש הקהילתיים עובר לאחריותן של קופות החולים.

מי זכאי?

 • בני כל הגילאים, הזכאים לשירותי בריאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וסובלים ממצוקות רגשיות או משברים רגשיים, הפרעות התנהגות, הפרעות אישיות או מחלות נפש.

סוגי הטיפול

 • השירות המרפאתי כולל בדיקות מיון ואבחון, טיפולים בהתאם לצורכי הפונה - התערבות במשברים, ייעוץ פסיכולוגי, טיפול אישי, זוגי או משפחתי, טיפול התנהגותי-קוגניטיבי, טיפול תרופתי (בהתאם להתוויות רופאים), מעקב פסיכוסוציאלי וביקורי בית במידת הצורך.
 • במרפאות ניתנים גם טיפולי פסיכותרפיה פרטנית וקבוצתית. טיפולי הפסיכותרפיה במסגרת השירות המרפאתי יכולים להינתן על-ידי פסיכיאטר או רופא בתכנית התמחות מוכרת, פסיכולוג קליני או פסיכולוג בתחום התמחות מוכרת בפסיכולוגיה קלינית, עובד סוציאלי מוכר כמוסמך בתחום בריאות הנפש או עובד סוציאלי בתכנית התמחות מוכרת בבריאות הנפש. אנשי מקצוע אחרים, רשאים להשתתף כמטפלים מלווים בפסיכותרפיה קבוצתית.
 • כמו כן, ניתן סיוע בהגשת בקשות והכנת חוות דעת לוועדת שיקום אזורית בנושא זכאות לסל שיקום.
 • שירות נוסף הוא בדיקה ומתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, על-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו בית משפט בהליך פלילי, בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש.
 • לפרטים מתוך אתר משרד הבריאות לגבי הטיפולים הניתנים במסגרת סל הבריאות ובמסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים השונות, ראו:

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות למרפאה באמצעות רופא המשפחה או מוקד קופת החולים. רצוי לפנות למרפאה הקרובה למקום המגורים.
 • רשימת מרפאות בריאות הנפש באתר משרד הבריאות

תהליך הקבלה

 • תהליך הקבלה למרפאה, כולל: מסירת פרטים אישיים, ריאיון עם איש צוות קליני, פסיכיאטר, פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי.
 • לאחר הערכה ראשונית, נקבעת תכנית טיפול בהתאם לצרכים האישיים והרפואיים של הפונה ובשיתוף עמו.
 • מטופלים שהופנו על-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו בית המשפט יטופלו בהתאם לנוהל מיוחד. להרחבה ראו: טיפול מרפאתי כפוי.

תשלום

 • בהתאם לחוזר משרד הבריאות מיום 18.05.2015, שירותי בריאות הנפש יינתנו ללא תשלום, מלבד במקרים הבאים, שבהם ניתן לגבות השתתפות עצמית:
  • בביקור אצל פסיכיאטר תחול תכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור אצל רופא שניוני (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בביקור במרפאות חוץ פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים תחול תכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור במרפאת חוץ (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בטיפול פסיכותרפי הניתן על-ידי מטפלים עצמאים (כולל על-ידי פסיכיאטר), התשלום יהיה בהתאם להשתתפות העצמית הקבועה לשירות זה בתכניות הגבייה של קופות החולים, ועד לסכום המירבי שנקבע לכך ומתעדכן לעת לעת. גובה ההשתתפות העצמית המירבית החל מה-18.07.2016 (ונכונים לאפריל 2017):
   • לטיפול ראשון - 57 ש"ח
   • מעבר לטיפול הראשון – 136 ש"ח
   • לטיפול קבוצתי – 62 ש"ח
 • ההנחות, הפטורים והכללים הקבועים בתכניות הגבייה, חלים גם על גביית ההשתתפות העצמית עבור רופא שניוני ומרפאות חוץ בתחום הפסיכיאטריה.
 • יש לבדוק מול קופת החולים האם נדרשת הפניה או טופס 17.
 • לפרטים נוספים לגבי התשלומים בהתאם לביטוחים השונים בקופות החולים, ראו באתר משרד הבריאות.

פנייה במקרי חירום

 • במקרה של צורך מיידי בטיפול, כאשר הגורם המטפל או רופא המשפחה אינם זמינים, ניתן לפנות ישירות לחדרי מיון פסיכיאטריים הפועלים בכל שעות היממה בכל מרכזי בריאות הנפש.
 • הפנייה לחדרי המיון הפסיכיאטריים אינה כרוכה בתשלום כלשהו (גם לא השתתפות עצמית).
 • ניתן גם לפנות ליועצים פסיכיאטריים הנמצאים בחדרי המיון של בתי החולים הכלליים. התשלום יהיה בהתאם לכללי התשלום עבור ביקור בחדר מיון (באתר משרד הבריאות).

דף מידע על זכויות המטופל

 • בכל שירות מרפאתי, צריך להימסר למטופל בתחילת הטיפול, דף מידע על זכויות וחובות המטופל. דף המידע צריך לכלול פירוט זכויות המטופל, פרטים הנוגעים לזכויות וחובת המטופל בהקשר להסדרי ביטוח ותשלומים, פרטים על זהותו של הפסיכיאטר המחוזי, מען לשכתו, מספרי טלפון רלוונטיים, וכן פרטים הנוגעים לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.
 • כמו כן, הדף צריך לכלול התייחסות לחובת המטופל להימנע מהתנהגות אלימה ומפגיעה ברכוש ובגוף של צוות העובדים וכל אדם הנמצא בשירות המרפאתי.

סודיות רפואית

 • עד ליום 01.07.2015, כדי לשמור על רציפות הטיפול, מועבר מידע מינימלי לגבי מטופלים שצפויים להמשיך בטיפול גם אחרי תאריך זה. המידע מועבר באישור המטופל מהמרפאות ובתי החולים לקופות החולים, וכולל את הפרטים: מקום הטיפול, מספר תעודת זהות והאבחנה. מידע זה מאובטח בהתאם לכללי הסודיות.
 • מטופל המעוניין בכך, יכול לבקש כי המידע לא יועבר לקופת החולים. עליו לקחת בחשבון כי אי-העברת המידע עשויה לפגוע באפשרותו להמשך קבלת הטיפול באותה מסגרת טיפולית אחרי יום 01.07.2015.
 • החל מיום 01.07.2015 (כאשר האחריות על שירותי בריאות הנפש עוברת לאחריות קופות החולים), המידע יועבר באופן שוטף ממסגרות הטיפול לקופות החולים, המחויבות לכל כללי הסודיות והפרטיות של מידע רפואי בישראל.

שפות

 • ברוב המרפאות ניתן למצוא אנשי מקצוע דוברי רוסית או אנגלית, בנוסף לעברית. אנשי מקצוע דוברי ערבית ניתן למצוא במרפאות ביישובים ערביים או בערים מעורבות.
 • פרטים על אנשי מקצוע דוברי שפות שונות, יש לברר בפנייה טלפונית ישירות למרפאות.

חשוב לדעת

 • מהלך הטיפול, בכל הנוגע לתרופות, משך והיקף מפגשים טיפוליים והתערבות, נקבע על-פי שיקולים מקצועיים, דחיפות מקצועית ומתבסס על שירותים הכלולים בסל הבריאות.
 • אין להתחיל בטיפול לפני שנקבעה ותועדה בכתב תכנית טיפול. תכנית הטיפול צריכה להיות מגובשת בשיתוף המטופל ובהסכמתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.