הקדמה:

נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת אשר סובל מאחת הפגיעות המפורטות בערך זה, זכאי להחזר הוצאותיו והוצאות מלווהו על נסיעה פרטית לחו"ל
ניתן לממש את הזכאות פעם אחת בשלוש שנים


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת אשר סובל מאחת הפגיעות המפורטות למטה (ראו בפסקת "מי זכאי?"), זכאי להחזר הוצאותיו והוצאות מלווהו על נסיעה פרטית לחו"ל

 • ניתן לממש את ההטבה אחת לשלוש שנים.
הערת עריכה
כהאם עליו לעמוד בתנאי הזכאות הבסיסיים של שיקום מקצועי? (זה מופיע בפרק של שיקום מקצועי) למרות שמדובר בנסיעה פרטית?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 28.05.2014, 13:08 (IDT)

מי זכאי?

 • קוודרופלגיה
 • עיוורון
 • פרפלגיה
 • קטוע שתי רגליים
 • קטוע שתי ידיים
 • פגוע ראש
 • פגוע כוויות (צלקות)

גובה המימון

 • המימון מחושב בדולרים אך משולם בשקלים (בהתאם לשער הדולר).
 • גובה המימון תלוי בסוג הפגיעה.
סוג הפגיעה גובה התשלום (בדולרים)
טקסט קוודרופלגיה 2,500
עיוורון 2,300
פרפלגיה או קטוע שתי רגליים 1,800
קטוע שתי ידיים או פגוע ראש 1,500
פגוע כוויות (צלקות) 1,800-1,500 (עפ“י החלטת רופא)


תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • שובר מכרטיס הטיסה של הזכאי (בסוגי הפגיעה קוודרופלגיה או עיוורון יש לצרף שני שוברים, אחד על שם הזכאי והשני על שם המלווה).
  • קבלה מקורית ממשרד הנסיעות על רכישת הכרטיסים – על שם הזכאי בלבד.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים