הקדמה:

קופות החולים מממנות למבוטחים שתלי שמיעה בהתאם לכללי הזכאות
מבוטח שהושתל בו שתל זכאי להחזר כספי עבור הוצאות אחזקתו


שימו לב
משרד הבריאות האריך את הזכאות לשירותים רפואיים מסויימים, שהופסקו בשל הקורונה, למי שעברו את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה
כל זכאות של מבוטח שתוקפה פקע בשל גילו, החל מה-19.03.2020 ועד 31.08.2020, מוארכת באופן אוטומטי ב-3 חודשים מהמועד שפקעה. לרשימת השירותים שתוקפם הוארך ראו הארכת זכאות לשירותים רפואיים מתוקף סל הבריאות, למי שעבר את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה.

קופות החולים מממנות למבוטחיהן שתלי שמיעה בהתאם לכללי הזכאות שיפורטו.

 • מבוטחים עם שתלי שמיעה זכאים להחזר כספי מקופות החולים עבור הוצאות האחזקה של השתלים.
 • מימון ההשתלה, הזכאות להשתלת שתל שני וההחזרים עבור תחזוקת השתל, מתייחסים לכל סוגי השתלים המפורטים בערך זה (מלבד שתל גזע המוח), כלומר:
  • שתל השבלול
  • שתל אוזן תיכונה
  • שתל רטט
  • שתל משולב

מימון שתל אחד

מי זכאי?

 • מבוטחים מלידה עד גיל 18 זכאים למימון של שתל אחד, בתנאי שקיימת חירשות דו-צדדית שאינה ניתנת לשיקום באמצעות מכשירי שמיעה.
 • מבוטחים בגילאי 18 ומעלה זכאים למימון של שתל אחד בתנאי שהם מתחרשים חדשים או לקויי שמיעה ששמיעתם הידרדרה, בהתאם למצבים שהוגדרו.

מימון שתל שני

מי זכאי?

 • קופות החולים יממנו למבוטח שתל שני במקרים הבאים:
 1. השתל הראשון מומן במימון פרטי.
 2. השתל הקיים מומן במסגרת סל הבריאות וחדל מלתפקד באופן חלקי או מלא.
 3. מצבו הרפואי של המבוטח מצדיק השתלת שתל שני נוסף. זכאות זו כפופה לשיקול דעת רפואי של רופאי הקופה.

החזרים עבור אחזקת השתל

 • זכאות המבוטח לקבלת מכשיר השתל כוללת גם את הזכאות לאספקה ולהחלפה ללא עלות של פרטי הציוד המתכלה הנלווה, אשר כולל:
  • מעבד
  • כבלים
  • מכסה מיקרופון
  • טבעת שידור
  • סוללות נטענות/מתכלות
  • מטען לסוללות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות