הקדמה:

קופות החולים מממנות למבוטחים שתלי שמיעה בהתאם לכללי הזכאות
מבוטח שהושתל בו שתל זכאי להחזר כספי עבור הוצאות אחזקתו
למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות


קופות החולים מממנות למבוטחיהן שתלי שמיעה בהתאם לכללי הזכאות שיפורטו.

 • מבוטחים עם שתלי שמיעה זכאים להחזר כספי מקופות החולים עבור הוצאות האחזקה של השתלים.
 • מימון ההשתלה, הזכאות להשתלת שתל שני וההחזרים עבור תחזוקת השתל, ניתנים עבור סוגי השתלים הבאים:
  • שתל השבלול
  • שתל אוזן תיכונה
  • שתל רטט
  • שתל משולב
 • למידע נוסף לגבי סוגי השתלים השונים ראו שתלי שמיעה.

מימון שתל אחד

מי זכאי?

 • מבוטחים מלידה עד גיל 18 זכאים למימון של שתל אחד, בתנאי שקיימת חירשות דו-צדדית שאינה ניתנת לשיקום באמצעות מכשירי שמיעה.
 • מבוטחים בגילאי 18 ומעלה זכאים למימון של שתל אחד בתנאי שהם מתחרשים חדשים או לקויי שמיעה ששמיעתם הידרדרה, בהתאם למצבים שהוגדרו.

מימון שתל שני

מי זכאי?

 • קופות החולים יממנו למבוטח שתל שני במקרים הבאים:
 1. השתל הראשון מומן במימון פרטי.
 2. השתל הקיים מומן במסגרת סל הבריאות וחדל מלתפקד באופן חלקי או מלא.
 3. מצבו הרפואי של המבוטח מצדיק השתלת שתל שני נוסף. זכאות זו כפופה לשיקול דעת רפואי של רופאי הקופה.

החזרים עבור אחזקת השתל

 • זכאות המבוטח לקבלת מכשיר השתל כוללת גם את הזכאות לאספקה ולהחלפה ללא עלות של פרטי הציוד המתכלה הנלווה, אשר כולל:
  • מעבד
  • כבלים
  • מכסה מיקרופון
  • טבעת שידור
  • סוללות נטענות/מתכלות
  • מטען לסוללות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות