הקדמה:

מיצוי כושר השתכרות מהווה תנאי הכרחי בזכאות לרכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן במתכונת הישנה, בפרויקטים לציבור הכללי (בפרויקטים לציבור הדתי, הוא אינו תנאי הכרחי, אלא רק מעניק תוספת ניקוד)
מיצוי כושר השתכרות אינו נכלל יותר בין תנאי הזכאות של מחיר למשתכן במתכונת הנוכחית
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

מיצוי כושר השתכרות הוא תנאי הכרחי לקבלת האישור במסלולים אלה של תכנית מחיר למשתכן במתכונת הישנה, בפרויקטים המיועדים לציבור הכללי.

 • בפרויקטים המיועדים לציבור הדתי במסלולים אלה, מיצוי כושר השתכרות לא נחשב תנאי הכרחי, אלא מעניק תוספת ניקוד.
 • בנוסף למיצוי כושר השתכרות, הזכאות במסלולים אלה מותנית בתקרת הכנסה כוללת (ברוטו) שאינה עולה על הכנסת העשירון השביעי "בטבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בינואר 2015 הכנסה זו עומדת על סך 17,005 ש"ח.
 • מיצוי כושר השתכרות ותקרת הכנסה כוללת אינם נכללים יותר בין תנאי הזכאות של מחיר למשתכן במתכונת הנוכחית.
 • כדי למצות כושר השתכרות (לתכנית במתכונת הישנה), יש לעמוד באחד מהתנאים שיפורטו להלן, בהתאם להרכב המשפחתי של מבקש/י הסיוע:

יחיד מגיל 35 ועד גיל 67

 • מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים ייחשב כמי שמיצה את כושר ההשתכרות:
  • הוא עובד בהיקף משרה של לפחות 75% ממשרה מלאה.
  • הוא מתקיים בחודש הסמוך להגשת הבקשה מגמלת הבטחת הכנסה, או מאחת מהקצבאות המפורטות בהמשך.

זוגות (עם או בלי ילדים)

 • זוגות העונים על אחד מהתנאים הבאים ייחשבו כממצים את כושר ההשתכרות:
  • שני בני הזוג עובדים בהיקף משרה מצטבר של לפחות 125% (לשניהם יחד).
  • המשפחה מתקיימת בחודש הסמוך להגשת הבקשה מגמלת הבטחת הכנסה (משפחתית).
  • אחד מבני הזוג מתקיים מקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך 18 החודשים הסמוכים להגשת הבקשה.
  • אחד מבני הזוג מתקיים בחודש הסמוך להגשת הבקשה מאחת מהקצבאות המפורטות בהמשך.

משפחה חד-הורית

קצבאות שמקבליהן נחשבים כממצים את כושר ההשתכרות

חקיקה ונהלים