תוכנית "דירה בהנחה" מציעה דיור במחיר מופחת במסלולים מחיר למשתכן, מחיר מטרה, מחיר מופחת ודירה להשכיר
רוכשי דירה בפריפריה זכאים גם למענק בגובה 40,000 ₪ או 60,000 ₪ (בהתאם ליישוב ולמסלול)
לרוכשי דירה בתוכנית אסור למכור אותה במשך 5 שנים מקבלת טופס 4 או 7 שנים ממועד ההגרלה שבה זכו (לפי המוקדם מביניהם)
ראו שאלות ותשובות בנושא "דירה בהנחה" באתר משרד הבינוי והשיכון


תוכנית "דירה בהנחה" מציעה לזכאים מספר מסלולי דיור במחיר מופחת (מחיר למשתכן, מחיר מטרה, מחיר מופחת ודירה להשכיר).

 • ההנחה במסלול מחיר מטרה מוגבלת ל-20% ממחיר הדירה או ל-300,000 ₪ (לפי הסכום הנמוך מביניהם).
 • משרד הבינוי והשיכון קבע את המפרטים הטכניים המחייבים של הדירות שנמכרות בתוכנית.
 • ניתן לעקוב אחרי מצב הפרויקטים ביישובים ברחבי הארץ במפת דירה בהנחה וכן להצטרף לרשימת התפוצה של מידעון דירה בהנחה.
 • התרשים הבא מפרט את שלבי התהליך:
הוצאת אישור זכאות להשתתף בתוכנית
ועדת חריגים לזוכים (במקרה הצורך)
המתנה לאכלוס הדירה (הזוכים יעודכנו על התקדמות הפרויקט)

מי זכאי?

 • "חסרי דירה" (ראו בהמשך) או "משפרי דיור" (ראו בהמשך) שמשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • זוגות נשואים או ידועים בציבור שמקיימים משק בית משותף, כולל אזרחים ישראלים שבני זוגם תושבים זרים.
  • זוגות העומדים להינשא עד 3 חודשים מיום הגשת הבקשה.
  • הורים עם לפחות ילד אחד מתחת לגיל 21, כולל הורים שהילד לא בחזקתם.
   • הזכאות רלוונטית לכלל ההורים - רווקים, גרושים, פרודים וכו'.
   • אישה בהיריון תיחשב כהורה החל מהחודש החמישי.
  • יחידים (רווקים, גרושים או אלמנים) בני 35 ומעלה.
   • נשואים שבני זוגם נמצאים במוסד או במאסר ופרודים שבני זוגם חיים בחו"ל ייחשבו כיחידים.
   • יחידים חסרי דירה בני 35-26 יכולים להשתתף במסלול "משתכן צעיר". ראו פרטים באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • יחידים בני 21 ומעלה שמתקיים לגביהם אחד מאלה:

חסרי דירה

 • "חסרי דירה" מוגדרים מי שבמשך 3 שנים לפני שקיבלו את אישור הזכאות לתוכנית:
  • הם לא היו הבעלים של דירה או מעל ל-1/3 דירה.
  • הם לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דירה בדמי מפתח).
  • לא היו להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
  • לא היו להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
  • לא היו להם מעל ל-1/3 זכויות בקרקע שמיועדת למגורים, כאשר ניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התוכנית שחלה על הקרקע.
 • הם צריכים להמשיך לענות על התנאים שצוינו עד שיחתמו על חוזה לרכישת דירה בתוכנית.
 • הורים עצמאיים עם לפחות ילד אחד רווק מתחת לגיל 21 שמתגורר עימם בקביעות ונמצא בחזקתם ייחשבו "חסרי דירה" גם אם במשך שנה וחצי לפני הגשת הבקשה היו להם עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין (או לפני הגירושין) ולא היו להם זכויות נוספות כפי שצוינו.

משפרי דיור

 • אם בתום שנה מההגרלה הראשונה נשארו בפרויקט דירות שלא רכשו אותן חסרי דירה, הן יימכרו בתנאי הזכייה גם למי שעונים על הגדרת "משפרי דיור".
 • משפרי דיור הם מי שהיה בבעלותם נכס ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה החדשה והנכס יימכר לא יאוחר מ-12 חודשים אחרי שיקבלו אישור לאכלוס הדירה (טופס 4).
 • נכס ייחשב אחד מאלה:
  • מעל ל-1/3 דירה.
  • מעל ל-1/3 זכויות בקרקע שמיועדת למגורים.
  • זכויות בדירה בשלבי בנייה או בנחלה במשק חקלאי/יישוב קהילתי.
  • דירה בדמי מפתח.
 • בעלות על הנכס תיחשב גם אם הבעלים הוא אחד משני בני זוג.

תהליך מימוש הזכות

הוצאת אישור זכאות

שימו לב
 • האישור תקף למשך שנה ויש לחדש אותו אם מעוניינים להמשיך להשתתף בתוכנית.
 • למשפרי דיור האישור מתחדש באופן אוטומטי.
 • חידוש אישור תקף ייעשה באופן מקוון באתר השירותים והמידע הממשלתי וללא עלות.
 • אם האישור לא חודש בזמן והוא כבר לא בתוקף, יש להוציא אישור חדש תמורת תשלום בסניף חברת ההרשמה.

הרשמה להגרלות

 • מועדי ההרשמה לפרויקטים השונים מתפרסמים בעיתונות הכתובה ובאתר משרד הבינוי והשיכון.
 • אחרי פרסום המועדים תיפתח ההרשמה להגרלה של אותו פרויקט למשך 8 ימים לפחות, כפי שיפורסם באתר.
 • מי שביום ההרשמה מחזיקים באישור זכאות תקף יוכלו להירשם לפרויקט באמצעות אתר הרישום להגרלות.
 • כדי להתחבר לאתר הרישום יש להקליד באזור הרישום את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה הראשונית (מספר אישור הזכאות שמופיע באישור). למי שמחוברים לאתר שמם יופיע בפינה השמאלית העליונה.
 • יש להיכנס באתר לאזור "הרשמה לפרויקט" ולבחור בפרויקטים שמעוניינים בהם.
 • אחרי כל הרשמה יישלח מייל עם פרטי ההרשמה.
 • מי שאין להם גישה לאינטרנט יכולים להשתמש בעמדות מחשב שיוקמו במחלקות סיוע בדיור של משרד הבינוי והשיכון (בימים שיש בהם קבלת קהל).
 • מותר להירשם במקביל למספר הגרלות.
  • בסדרת ההגרלות הראשונות ניתן להירשם לפרויקטים בלא יותר מ-3 יישובים (ללא הגבלה על מספר ההגרלות ביישוב מסוים).
  • בסדרת הגרלות ההמשך אין הגבלה על מספר היישובים.

ההגרלה

 • בתוך 10 ימים מסגירת ההרשמה תיערך הגרלה שתקבע את התור לבחירת דירה בפרויקט.
 • תוצאות ההגרלה יישלחו לנרשמים לכתובת הדוא"ל שמסרו בעת ההרשמה.
 • התוצאות יפורסמו גם באתר ההגרלות באופן אנונימי, ויהיה ניתן לזהות את הפרטים על-פי מספר הנרשם באתר.
 • למי שנרשמו במקביל למספר הגרלות וזכו באחת מהן תבוטל אוטומטית ההרשמה לשאר ההגרלות.
 • הזוכים בהגרלה יזומנו לכנס שבו יוצג להם הפרויקט (הכנס ייערך באופן מקוון או בהגעה פיזית).

עדיפות לבני המקום

 • מי שמתגוררים ב-3 השנים האחרונות או ב-4 מתוך 10 השנים האחרונות בתחום הרשות שבה ייבנה פרויקט מסוים יקבלו עדיפות בהגרלה לאותו פרויקט.
 • כתובות המגורים של כל אחד מבני הזוג מועברות בנפרד מרשות האוכלוסין למשרד הבינוי והשיכון. בהתאם לנתונים אלה המשרד יקבע אם הם בני המקום (אין אפשרות לערער על הקביעה).

עדיפות לנכים רתוקים

 • בהגרלות של מחיר מטרה תוקצה לנכים רתוקים דירה אחת על כל 30 דירות שמיועדות לכלל הציבור.
 • העדיפות תינתן לבעלי אישור מלשכת הבריאות המחוזית שלפיו נקבעו להם 100% נכות והם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים.

מימון הדירה וקבלת משכנתא

 • ניתן ליצור קשר עם הבנקים למשכנתאות כדי לוודא שיש זכאות לקבל משכנתא מהבנק.
 • בהתאם להודעת בנק ישראל הבנקים רשאים לחשב את גובה המשכנתא לפי שווי השוק של הדירה (באמצעות הערכת שמאי) ולא לפי מחיר רכישתה בפועל, ובתנאי שההון העצמי של הרוכשים לא יפחת מ-100,000 ₪ ושווי הדירה לא עולה על 1.8 מיליון ₪.
  • עדכון זה מאפשר לתת משכנתא בשיעור 75% ממחיר הדירה בהערכת השמאי, כלומר בשיעור של למעלה מ-75% מהמחיר ששולם בפועל.
  • עם זאת, השיעור המותר בפועל תלוי בהערכת השמאי למחיר הרכישה והבנק רשאי להחליט על גובה המשכנתא בהתאם לשיקוליו העסקיים.
 • למידע נוסף ופרטים על תנאי המשכנתא למי שהיו חסרי דירה ב-10 השנים האחרונות, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון (הטבות והקלות במימון הדירה).

מענק לרוכשים דירה בפריפריה

 • רוכשי דירות בפריפריה זכאים לקבל מענק מותנה (הלוואה ללא החזר עד תום תקופת ההתחייבות של 7 או 5 שנים).
  • במסלול מחיר למשתכן המענק יהיה בגובה 40,000 ₪ או 60,000 ₪, בהתאם ליישוב.
  • במסלול מחיר מופחת המענק יהיה בגובה 40,000 ₪.
  • במסלול מחיר מטרה המענק יהיה בגובה 40,000 ₪.
 • המענק יינתן לרוכשים באמצעות הבנקים בעת קבלת המשכנתא, אחרי חתימת חוזה הרכישה.
 • מי שלא זקוקים למשכנתא יוכלו לקבל תעודה מיוחדת אחרי שיפנו לאחד מהבנקים למשכנתאות.
 • למידע נוסף ראו אתר משרד הבינוי והשיכון.

בחירת דירה וחתימה על חוזה

 • הזוכים בהגרלה יזומנו לבחור דירה ולחתום על חוזה רכישה.
 • הזימון נקבע בהתאם לתוצאות הזכייה בהגרלה (זוכה מספר 1 יזומן ראשון וכו').
 • לזוכים יוצגו הדירות שנותרו והם יתבקשו לבחור דירה בתוך 45 דקות.
 • תשלום מקדמה:
  • ייתכן שתידרש מהרוכשים מקדמה על חשבון התשלום לדירה (2,000 ₪ או סכום אחר שמשרד הבינוי והשיכון יקבע בעת הרישום להגרלה).
  • במקרה של הסרה מהרישום או ביטול הזכייה המקדמה לא תוחזר למי שבחרו דירה.
 • אחרי שיבחרו דירה הזוכים יחתמו על חוזה הרכישה ועל כתב התחייבות לעמוד בתנאי הרכישה.
טיפ
 1. לפני שמוזמנים לבחור דירה מומלץ לבדוק באופן יסודי באילו דירות מעוניינים (הזמן שמקבלים לבחירת הדירה הוא קצר). לזוכים תהיה אפשרות לבחון את התוכניות של הדירות השונות באתר ההגרלות לפרויקטים.
 2. אחרי שמקבלים זימון לבחירת הדירה חשוב לוודא שאישור הזכאות תקף ומעודכן לפי סוג הזכאות שהוגדר בהגרלה. אם אישור הזכאות לא בתוקף ולא מעודכן אין אפשרות לממש את הזכייה.

ביטול זכייה והרשמה נוספת

 • מי שזכו באחת מההגרלות ומעוניינים לבטל את הזכייה יכולים לעשות זאת בכל שלב לפני חתימת החוזה מול הקבלן.
 • יש לבטל את הזכייה באופן מקוון באמצעות אתר ההרשמה להגרלות (ב"הרשמה לפרויקט" או "ההגרלות שלי" באזור האישי).
 • הביטול יעודכן בתוך 72 שעות.
 • אחרי שמקבלים אישור בדוא"ל על ביטול הזכייה, אפשר יהיה להירשם להגרלות נוספות בכל התוכניות. לכן חשוב לבטל את הזכייה 72 שעות לפחות לפני שתיסגר ההרשמה להגרלה אחרת שמעוניינים להשתתף בה.
 • ניתן לבטל זכיות ללא הגבלה במספר הביטולים.

יצירת קשר

פנייה לחברות ההרשמה

 • ניתן להתקשר בנושאי זכאות והרשמה להגרלות למוקדים של חברות ההרשמה לסיוע בדיור:
  • מוקד חברת אלונים *2850
  • מוקד חברת מילגם *6078
  • מוקד חברת עמידר *6266
 • לפרטים נוספים על יצירת קשר עם חברות ההרשמה ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

בירורים אחרי הזכייה בהגרלה

 • מי שזכו בהגרלה יכולים להתקשר למוקד *5349.
 • בעת הפנייה עליהם לציין את מספר ההגרלה שבה זכו.
 • לפרטים נוספים על יצירת קשר עם חברת הבקרה שמלווה את הזוכים בהגרלה ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

פנייה למשרד הבינוי והשיכון

 • אם יש שאלות כלליות לפני בקשת הזכאות, בעיות בכניסה לאתרי ההגרלות או תלונות, ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון לפניות הציבור.
 • יש לבחור בטופס את הנושא הראשי והנושא המשני הרלוונטיים.

ועדת חריגים אחרי זכייה בהגרלה

 • במקרים שונים שבהם מעוניינים לפנות לוועדת חריגים אחרי הזכייה בהגרלה, הפנייה תיעשה בטופס המקוון לפניות הציבור.
 • בטופס יש לבחור בנושא הראשי "דירה בהנחה לאחר זכייה בהגרלה" ובנושא המשני "פנייה לוועדת חריגים" עם הסיבה הרלוונטית (העברת זכויות צו ירושה, העברת זכויות מכירה עקב גירושין, התאמת דירה לנכה וכו').
 • בהתאם לנושא שנבחר יפורטו על המסך המסמכים שיש לצרף לפנייה.

חשוב לדעת

 • לרוכשי דירה בתוכנית אסור למכור את הדירה במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4, או במשך 7 שנים ממועד ההגרלה שבה זכו (לפי המועד המוקדם מביניהם).
 • תושבים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד בדירתם. למידע נוסף ראו מענק ביטחוני לבניית ממ"ד לתושבי קו העימות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים