הקדמה:

מיצוי כושר השתכרות הוא אחד מהתנאים הנדרשים למשפחה כדי לקבל סיוע בשכר דירה
למידע נוסף ראו מיצוי כושר השתכרות באתר משרד הבינוי והשיכון


אחד מתנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה למשפחות הוא מיצוי כושר השתכרות.

 • משפחה תיחשב כממצה את כושר ההשתכרות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (100% משרה) על-פי אישור מהמעסיק, והכנסתו אינה נמוכה משכר המינימום (5,300 ש"ח).
   • אם היקף המשרה אינו מצוין באחוזים אלא בשעות, ייחשב כעובד במשרה מלאה מי שעובד 165 שעות או יותר בחודש ושכרו אינו נמוך משכר המינימום.
  • לפחות אחד מבני הזוג מקבל דמי אבטלה בשיעור של משרה מלאה שאינו נמוך משכר המינימום (על סמך אישור ההכנסה האחרון במקום עבודתו האחרון).
  • עובדי הוראה וגננות (כולל סייעות לגננות) צריכים להשתכר לפחות שכר מינימום, ללא קשר למספר שעות העבודה והיקף המשרה.
  • אם מדובר בעובדים עצמאים, ממוצע ההכנסות שלהם צריך להיות לפחות בשיעור שכר המינימום.
  • לאחד מבני הזוג נקבעה דרגת אי כושר השתכרות יציבה של 75% לפחות ומשולמת לו קצבת נכות עם תוספת תלויים עבור בני במשפחה.
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי תיחשב כממצה כושר השתכרות גם במקרה שהאם עובדת במשרה חלקית, או כאשר היא מתקיימת רק מתשלום דמי מזונות מבן הזוג לשעבר.

חקיקה ונהלים