משפחות שמבקשות סיוע בשכר דירה צריכות לענות על התנאי "מיצוי כושר השתכרות"

אחד מתנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה למשפחות הוא מיצוי כושר השתכרות.

 • משפחה תיחשב כממצה את כושר ההשתכרות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (100% משרה) על-פי אישור מהמעסיק, או מקבל דמי אבטלה שמבוססים על משרה מלאה (לפי אישור ממקום העבודה האחרון).
   • אם היקף המשרה לא מצוין באחוזים אלא בשעות, משרה מלאה תיחשב למי שעובדים לפחות 144 שעות בממוצע לחודש ומשתכרים לפחות 4,410.02 ₪ (ברוטו) בממוצע לחודש במשך 6 חודשים (75% משכר המינימום).
   • עובדי הוראה וגננות (כולל סייעות לגננות) צריכים להשתכר לפחות שכר מינימום (5,880.02 ₪), ללא תלות במספר שעות העבודה או היקף המשרה.
  • לעובדים עצמאים ממוצע ההכנסות (ברוטו) צריך להיות לפחות בשיעור שכר המינימום.
  • יש להם הכנסות מעבודה בנוסף לקצבה שאינה קצבת קיום (למשל: קצבת נכות בשיעור 60%-74% ללא תוספת תלויים, או קצבת אזרח ותיק/קצבת שאירים ללא השלמת הכנסה).
  • לאחד מבני הזוג נקבעה דרגת אי כושר של 60%-74% וההכנסה (ברוטו) מעבודה של אחד מבני הזוג היא בסך 2,940.01 ₪ לפחות (מחצית משכר המינימום).
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי תיחשב כממצה כושר השתכרות גם במקרה שהאם עובדת במשרה חלקית, או כאשר היא מתקיימת רק מתשלום דמי מזונות מבן הזוג לשעבר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים