הקדמה:

מיצוי כושר השתכרות הוא אחד מהתנאים הנדרשים למשפחה על מנת לקבל סיוע בשכר דירה
ראו מיצוי כושר השתכרות באתר משרד הבינוי והשיכון


אחד מתנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה למשפחות הוא מיצוי כושר השתכרות.

 • משפחה תיחשב כממצה את כושר ההשתכרות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (על-פי אישור מהמעסיק).
  • לפחות אחד מבני הזוג עובד 165 שעות או יותר בחודש.
  • לפחות אחד מבני הזוג מקבל דמי אבטלה בשיעור של משרה מלאה (על סמך אישור ההכנסה האחרון במקום עבודתו האחרון).
  • המשפחה מקבלת גמלת הבטחת הכנסה לפחות שנתיים ברציפות.
  • לאחד מבני הזוג נקבעה דרגת אי כושר השתכרות יציבה של 75% לפחות ומשולמת לו קצבת נכות עם תוספת תלויים עבור בני במשפחה.
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי תיחשב כממצה כושר השתכרות גם במקרה שהאם עובדת במשרה חלקית, או כאשר היא מתקיימת רק מתשלום דמי מזונות מבן הזוג לשעבר.

חקיקה ונהלים