הקדמה:

שכירים שפוטרו או התפטרו (וכן מי שיצאו ביוזמת המעסיק לחל"ת) עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, בהתאם לתנאי הזכאות
ב-125 הימים הראשונים סכום דמי האבטלה המירבי ליום הוא 422.04 ש"ח, ולאחר מכן - 281.36 ש"ח (נכון ל-2022)
ניתן להיעזר במחשבון לחישוב דמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
בתקופת משבר הקורונה נקבעו למובטלים הקלות שונות, שהסתיימו ב-30.06.2021.
למידע על ההקלות שנקבעו החל מה-01.07.2021 ראו:

שכירים שפוטרו או התפטרו, כולל מי שעבדו בשתי משרות והמשיכו לעבוד חלקית באחת מהן (וכן ומי שיצאו ביוזמת המעסיק לחל"ת) זכאים בתנאים מסוימים לדמי אבטלה, במטרה לאפשר להם לגשר על תקופת האבטלה עד למציאת מקום עבודה.

מי זכאי?

טיפ
מי שלא עונים על תנאי הזכאות לדמי אבטלה, יכולים לבדוק את זכאותם להבטחת הכנסה (עובדים שעברו את גיל 67 יכולים לבדוק את זכאותם לתוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק).

תקופות שהעובד לא זכאי לדמי אבטלה עבורן

 • בהתאם לסעיף 320(ז) לחוק הביטוח לאומי עובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה עבור התקופות שבהן הוא זכאי לתשלומים הבאים:
  • דמי לידה
  • דמי פגיעה לנפגע עבודה
  • דמי חופשה בין ששולמו ובין שלא שולמו- דמי אבטלה לא ישתלמו למובטל שזכאי לימי חופשה, גם אם לא ניצל אותם והם לא שולמו לו.
   • לגבי מבוטח בחופשה ללא תשלום -מובטל לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו.
  • הודעה המוקדמת או חלף הודעה מוקדמת, אם העובד פוטר מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת.
  • תגמולים למשרתים במילואים.
  • דמי הסתגלות מיוחדים.

תהליך מימוש הזכות

 • אחרי הפסקת העבודה ולפני הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, יש להירשם כדורש עבודה בלשכת התעסוקה ולהתייצב בלשכה.
 • לאחר ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
 • דמי האבטלה משולמים כקצבה יומית, המותנית בהתייצבות של המובטל בלשכת שירות התעסוקה בימים ובשעות שנקבעו לו.
 • במקרים הבאים אין חובה להתייצב בשירות התעסוקה:
 • לשכת שירות התעסוקה או מרכז ההכשרה מעבירים למוסד לביטוח לאומי מדי חודש אישור על מספר ימי האבטלה שנרשמו למובטל בחודש הקודם, בהתאם להתייצבותו בלשכת שירות התעסוקה או להשתתפותו בהכשרה המקצועית. על-פי אישור זה ישולמו לו דמי האבטלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

מועד התשלום

 • התשלום הראשון ישולם בסמוך לסיום הטיפול בתביעה. התשלומים הבאים ישולמו בסמוך ל- 17 בכל חודש, עבור ימי ההתייצבות בחודש הקודם (ייתכנו שינויים במועד התשלום לרגל חגים - ראו לוח תשלומי הקצבאות).
 • מי שהתפטר בנסיבות שלא הוגדרו לעניין זה כנסיבות מוצדקות, יתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה. החל מה- 01.12.2017, ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה.
 • מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, והוא סירב להצעה, יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הסירוב, ויופחתו לו 30 ימים מכלל ימי התשלום המגיעים לו.

תקופת הזכאות

 • מספר הימים המירבי שמשולמים בהם דמי אבטלה נקבע בהתאם לגילו של הזכאי ולמספר בני המשפחה התלויים בו (בן/בת זוג וילדים), מי שתלויים בו לפחות 3 בני משפחה זכאי ליותר ימים. למידע נוסף ראו מספר הימים המירבי לקבלת דמי אבטלה.
 • ניתן לנצל את מספר הימים המירבי במשך 12 החודשים המתחילים ב-1 בחודש שבו הזכאי התייצב לראשונה בשירות התעסוקה.
 • מי שקיבל דמי אבטלה יכול להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (ובהתאם לכל תנאי הזכאות, כולל תקופת האכשרה). למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.

הקלות לנשים בגיל 67-57 החל מינואר 2022

 • החל מינואר 2022 תוארך תקופת הזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה.
 • למידע נוסף על ההקלות שיינתנו בהתאם לגיל ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

ימי התשלום

 • מספר הימים שמשולמים בהם דמי אבטלה עשוי להשתנות בכל חודש בהתאם למספר ימי העבודה האפשריים בו (ימי שבת וחג אינם נכללים בין ימי הזכאות).
 • מי שהתייצב במהלך החודש בימים ובשעות שנקבעו לו להתייצבות, יקבל תשלום עבור ימי העבודה האפשריים באותו חודש.
 • בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא ישולמו לזכאי דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים (ימים אלה לא יופחתו ממספר הימים המירביים שנקבעו לזכאותו).
 • תשלום עבור ימי אבל ו-30 ימי מחלה במהלך תקופת הזכאות לדמי אבטלה: עבור 2 ימי ההיעדרות הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם כן מדובר במחלה שנמשכה לפחות 12 ימים רצופים.

שיעור דמי האבטלה

 • דמי האבטלה מחושבים לפי מדרגות הכנסה, באחוזים מהשכר היומי הממוצע שהרוויח הזכאי לפני שהפך למובטל.
 • השכר היומי הממוצע יחושב לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי) ב-6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו הזכאי נרשם לראשונה בלשכת שירות התעסוקה, מחולק ב-150.
  • מי שקיבל מהמעסיק, לאחר שהפסיק לעבוד, תשלומים עבור 6 חודשי העבודה האחרונים, עשוי להיות זכאי לתשלום הפרשים לדמי האבטלה (לבדיקת הזכאות, יש לפנות למחלקת אבטלה בסניף המטפל).
  • אם במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים שכרו של העובד צומצם עקב תאונה או מחלה (כולל צמצום בשכר עקב טיפול בבן משפחה מדרגה ראשונה שחלה), החישוב יתבסס על שכרו של העובד בתקופה שקדמה לתאונה או למחלה. למידע נוסף ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי.
  • מי שקיבל במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים תשלום דמי פגיעה, יחושבו לו דמי האבטלה לפי הכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב-6 חודשי העבודה שקדמו לקבלת תשלום דמי הפגיעה.
  • מי שנעדר מעבודתו במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים בשל שביתה, יחושבו לו דמי האבטלה לפי השכר שהיה מקבל לולא נעדר מעבודתו עקב השביתה (מבלי להתייחס להפחתה בשכר שנגרמה כתוצאה מהשביתה). לפרטים נוספים, ראו זכותון עובדים בעת שביתה.
 • אם עולה שכרו של הזכאי, יהוו דמי האבטלה אחוז נמוך יותר משכרו הממוצע.
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית זכאי רק ל-70% מהתשלומים המגיעים לו על פי חישוב דמי האבטלה, אלא אם כן מדובר בהכשרה במקצועות מסוימים (ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • אם דורש עבודה נשלח לעבודה שמשולם בה שכר הנמוך מדמי האבטלה שהוא זכאי להם, הוא יכול להגיש בקשה לביטוח הלאומי למענק להשלמת השכר.
 • לדורשי עבודה עד גיל 40 שקיבלו דמי אבטלה עבור התקופה המירבית והגישו תביעה חוזרת לפני שעברו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת, תיקבע זכאות חלקית בתקופה הנוספת. למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.
 • לפרטים על שיעור דמי האבטלה לחיילים ומתנדבי שירות לאומי-אזרחי בשנה הראשונה לשחרורם, ראו דמי אבטלה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי.
 • לסכומי דמי האבטלה למי שטרם מלאו להם 28 שנים, ולמי שמלאו להם 28 שנים (בהתאם לשכר שהרוויחו לפני כן), ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הסכום המירבי של דמי אבטלה

 • ב- 125 הימים הראשונים (5 חודשים), הסכום המירבי שניתן לקבל ליום הוא השכר היומי הממוצע במשק - 422.04 ש"ח ליום, נכון ל-2022.
 • בשארית תקופת הזכאות, הסכום המירבי שניתן לקבל הוא בגובה שני שליש מהשכר היומי הממוצע במשק - 281.36 ש"ח ליום, נכון ל-2022.

ניכויים מדמי אבטלה

 • מדמי האבטלה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי בסך 24 ש"ח (נכון ל-2022) ודמי ביטוח בריאות לפי סכום דמי האבטלה.
 • אם העובד מקבל דמי אבטלה בעקבות הוצאתו לחל"ת של 30 ימים ומעלה:
  • המעסיק (לא כולל מעסיק של עובד/ת במשק בית) ישלם דמי ביטוח לאומי בסך 348 ש"ח לכל אחד משני החודשים הקלנדריים הראשונים המלאים של החל"ת.
  • המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.
  • לעובד שעבד בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרו.
  • אם החל"ת נמשכת יותר מ-2 חודשים קלנדריים מלאים, העובד ישלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי החל מהחודש השלישי. למידע על הסכומים שיש לשלם ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום.
 • מי שזכאי להנחה או לפטור ממס הכנסה, ימסור אישור על כך לפקיד התביעות בביטוח הלאומי כדי לקבל את הפטור או ההנחה. לחלופין ניתן לפנות לפקיד השומה באזור המגורים לשם קבלת החזר מס הכנסה.

ניכוי הכנסות בתקופת האבטלה

 • מי שמקבל דמי אבטלה ובנוסף יש לו הכנסה מעבודה כשכיר, כעצמאי או מפנסיה - סכום ההכנסה ינוכה לו מדמי האבטלה, בהתאם לסוג ההכנסה.
 • למידע נוסף ראו ניכוי הכנסות מדמי אבטלה.

שהות בחו"ל

 • מי שלא התייצב בשירות התעסוקה ביום שנקבע לו להתייצב מפני שיצא לחו"ל, לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופה שבה שהה בחו"ל.
 • אם בשובו לארץ עדיין ייחשב כמובטל, הוא יוכל לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה.
 • דמי האבטלה ישולמו לו בכפוף לימי ההתייצבות שנרשמו לו ולימי הזכאות לתשלום דמי אבטלה שנותרו לו בתקופת האבטלה.

קבלת שתי קצבאות במקביל

 • במקרים שבהם עונים על תנאי הזכאות של שתי קצבאות, אפשר לבדוק אם ניתן לקבל את שתיהן במקביל ובאלו תנאים.
 • לבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת, היכנסו למחשבון המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת


פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים