שכירים שפוטרו, התפטרו או הוצאו לחל"ת עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאים
לכללים בדבר חישוב גובה דמי האבטלה ראו בהמשך
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
ניתן להיעזר במחשבון לחישוב דמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע רשמי ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 נקבעו מספר הקלות בתנאים (קיצור תקופת האכשרה, קיצור תקופת החל"ת שמזכה בדמי אבטלה, זכאות לדמי אבטלה מהיום הראשון, זכאות רצופה לתושבים שפונו, ביטול ההגבלה על מספר ימי הזכאות למי שטרם מלאו להם 40 ועוד).
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

שכירים שפוטרו או התפטרו, כולל מי שעבדו בשני מקומות עבודה והמשיכו לעבוד באחד מהם וכן מי שהוצאו ביוזמת המעסיק לחל"ת זכאים בתנאים מסוימים לדמי אבטלה כדי לגשר על תקופת האבטלה עד שימצאו מקום עבודה.

שימו לב
 • מי שעבדו בשני מקומות עבודה ופוטרו מאחד מהם, יכולים לתבוע דמי אבטלה על עבודתם אצל המעסיק שפיטר אותם, ולהמשיך לעבוד אצל המעסיק השני.
 • דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסותיהם משני המעסיקים ב-6 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • השכר שהם ממשיכים לקבל מהמעסיק השני ינוכה להם מסכום דמי האבטלה.

מי זכאי?

 • שכירים תושבי ישראל שפוטרו, התפטרו או הוצאו לחל"ת (למינימום הימים הנדרשים).
 • זאת בתנאי שצברו את תקופת האכשרה שבה שולמו עבורם דמי ביטוח לאומי:
  • לפחות 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו נרשמו לראשונה בלשכת התעסוקה, או -
  • לפחות 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקו לעבוד, בתנאי שנרשמו לראשונה בלשכה בתוך 3 חודשים מהפסקת העבודה.
שימו לב
 • עבודה בחלק מהחודש (אפילו יום עבודה אחד) נחשבת לחודש עבודה מלא בחישוב תקופת האכשרה.
 • למידע נוסף ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה.
טיפ
מי שלא עונים על תנאי הזכאות לדמי אבטלה יכולים לבדוק את זכאותם לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה.

זכאות לפני גיל 20

 • במקרים הבאים ניתן לקבל דמי אבטלה גם לפני גיל 20:
  • חיילים ששוחררו משירות חובה (לא כולל שחרור בגלל אי התאמה על רקע התנהגות).
  • מי שקיבלו פטור משירות חובה או דחייה של השירות מסיבה שקשורה לבריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי.
  • מי שסיימו שירות לאומי-אזרחי של 24 חודשים.
  • בנות שהשלימו 6 חודשי שירות לאומי-אזרחי ונישאו בתוך 30 ימים מהפסקת השירות.
  • מי שהם המפרנסים היחידים של משפחתם (הורים, אחים, בני זוג) או שיש להם ילד והם המפרנסים העיקריים שלו.
 • בני נוער מגיל 15 עשויים להיות זכאים לתשלום מיוחד בהתאם לתנאים. למידע נוסף ראו הענקת אבטלה לבני נוער.

תקופות שלא מקבלים בהן דמי אבטלה

 • עובדים לא זכאים לתשלום דמי אבטלה בתקופות שבהן הם זכאים לתשלומים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

רישום בלשכת התעסוקה

 • יש להירשם כדורשי עבודה בלשכת התעסוקה.
 • מומלץ להירשם בשירות התעסוקה מייד לאחר הפסקת העבודה (גם אם הזכאות לדמי האבטלה מתחילה מאוחר יותר, למשל במקרה של התפטרות).
 • כדי לקצר את תהליך הרישום בלשכת התעסוקה אפשר לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
 • במקביל לרישום בלשכה (ואחרי הרישום הראשוני באתר) אפשר להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן גם להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס אחד משולב באזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית.
 • אחרי הרישום המקוון (באתר שירות התעסוקה או בטופס המשולב במערכת ההזדהות הלאומית) יש להגיע לרישום בלשכת התעסוקה בתוך 14 ימים קלנדריים.
 • למידע נוסף ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
שימו לב
חישוב דמי האבטלה יחל רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני.

התייצבות בלשכת התעסוקה

שימו לב
 • בתקופת מלחמת חרבות ברזל לשכות התעסוקה פועלות בערוצים מרחוק ולא נדרשת התייצבות פיסית.
 • תובעי אבטלה או הבטחת הכנסה צריכים להיות זמינים בטלפון הסלולרי או בדוא"ל כדי לעדכן את שירות התעסוקה על הסטטוס התעסוקתי שלהם או לקבל הפניות לעבודה מתאימה - אם תימצא.
 • חשוב לעקוב אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.
 • דמי האבטלה משולמים כקצבה יומית שמותנית בהתייצבות בלשכת שירות התעסוקה בימים ובשעות שנקבעו לדורשי העבודה.
 • במקרים הבאים אין חובה להתייצב בשירות התעסוקה:
 • לשכת שירות התעסוקה או מרכז ההכשרה מעבירים למוסד לביטוח לאומי מדי חודש אישור על מספר ימי האבטלה שנרשמו למובטלים בחודש הקודם, בהתאם להתייצבותם בלשכת שירות התעסוקה או להשתתפותם בהכשרה מקצועית. על-פי אישור זה ישולמו להם דמי האבטלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

מועד התשלום

 • התשלום הראשון ישולם בסמוך לסיום הטיפול בתביעה. התשלומים הבאים ישולמו בסמוך ל-12 בכל חודש, עבור ימי ההתייצבות בחודש הקודם (ייתכנו שינויים במועד התשלום לרגל חגים - ראו לוח תשלומי הקצבאות).
 • מי שהתפטרו בנסיבות שלא מוגדרות כמוצדקות, יתחילו לקבל את דמי האבטלה רק כעבור 90 ימים מהפסקת העבודה. ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה.
 • מי שסירבו להצעה של לשכת שירות התעסוקה לעבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, יתחילו לקבל דמי אבטלה רק כעבור 90 ימים מהסירוב, ויופחתו להם 30 ימים מכלל ימי התשלום שמגיעים להם.

ימי התשלום

 • מספר הימים שמשולמים בהם דמי אבטלה עשוי להשתנות בכל חודש בהתאם למספר ימי העבודה האפשריים בו (ימי שבת וחג לא נכללים בין ימי הזכאות).
 • מי שהתייצבו במהלך החודש בימים ובשעות שנקבעו להם יקבלו תשלום עבור ימי העבודה האפשריים באותו חודש.
 • בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא ישולמו דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים. ימים אלה לא יופחתו ממספר הימים המירביים שנקבעו לזכאי/ת.
 • תשלום עבור ימי אבל ו-30 ימי מחלה במהלך תקופת הזכאות לדמי אבטלה: עבור 2 ימי ההיעדרות הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם כן מדובר במחלה שנמשכה לפחות 12 ימים רצופים.

תקופת הזכאות

תביעה חוזרת

 • מי שקיבלו דמי אבטלה יכולים להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק כעבור 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת. זאת בהתאם לכל תנאי הזכאות כולל תקופת אכשרה.
 • לדורשי עבודה עד גיל 40 שקיבלו דמי אבטלה עבור התקופה המירבית והגישו תביעה חוזרת לפני שעברו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת תיקבע זכאות חלקית בתקופה הנוספת.
 • למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


הקלות לנשים בגיל 67-57

 • החל מינואר 2022 הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה.
 • למידע נוסף ולפרטים על ההקלות שנקבעו לנשים בהתאם לגיל ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שיעור דמי האבטלה

 • דמי האבטלה מחושבים לפי מדרגות הכנסה באחוזים מהשכר היומי הממוצע שהיה למובטלים (לפרטים על חישוב השכר הממוצע ראו בהמשך).
 • ככל שהשכר עולה דמי האבטלה יחושבו לפי אחוז נמוך יותר:
שיעור דמי האבטלה באחוזים מהשכר היומי הממוצע שהעובדים השתכרו
החלק מהשכר היומי (נכון ל-2024) שיעורי האחוזים למי שטרם מלאו להם 28 שנה שיעורי האחוזים למי שמלאו להם 28 שנה
עד 196 ₪ 60% 80%
בין 196 ל-294 ₪ 40% 50%
בין 294 ל-392 ₪ 35% 45%
בין 392 ל-1,960 ₪ 25% 30%
דוגמה
 • מובטלת בת 35 שהשכר היומי הממוצע שלה היה 500 ₪.
  • על 196 ₪ הראשונים היא זכאית לתשלום בשיעור 80%, שהם 156.8 ₪ ליום.
  • על הסכום שבין 196 ל-294 (98) היא זכאית לתשלום בשיעור 50%, שהם 49 ₪ ליום.
  • על הסכום שבין 294 ל-392 (98) היא זכאית לתשלום בשיעור 45%, שהם 44.1 ₪ ליום.
  • על הסכום שבין 392 ל-500 ₪ (108 ₪) היא זכאית לתשלום בשיעור 30%, שהם 32.4 ₪ ליום.
 • סך דמי האבטלה שתקבל ליום יהיה: 282.3 ₪.

חישוב השכר היומי הממוצע

 • השכר היומי הממוצע יחושב לפי כל הכנסת העובדים שחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ב-6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשמו לראשונה בלשכת שירות התעסוקה, מחולק ב-150.
  • מי שקיבלו מהמעסיק אחרי שהפסיקו לעבוד תשלומים עבור 6 חודשי העבודה האחרונים עשויים לקבל הפרשים לדמי האבטלה (לבדיקת הזכאות יש לפנות למחלקת אבטלה בסניף המטפל).
  • למי ששכרם הופחת במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים בעקבות תאונה/מחלה (כולל בגלל טיפול בבני משפחה מדרגה ראשונה שחלו) או מסיבה אחרת שלא באשמתם, ניתן לחשב את דמי האבטלה לפי השכר בחודשים שלפני כן, בתקופה של עד 18 חודשים לפני שהתייצבו לראשונה בשירות התעסוקה.
  • למי ששולמו במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים דמי פגיעה, דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסתם החייבת בדמי ביטוח בחודשים שלפני כן, בתקופה של עד 18 חודשים לפני שהתייצבו לראשונה בשירות התעסוקה.
  • למי שנעדרו מהעבודה במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים בגלל שביתה, דמי האבטלה יחושבו מבלי להתייחס להפחתה בשכר שנגרמה כתוצאה מההיעדרות. למידע נוסף ראו זכותון עובדים בעת שביתה.

הסכום המירבי של דמי אבטלה

 • ב-125 הימים הראשונים (5 חודשים), הסכום המירבי שניתן לקבל ליום הוא 501.44 ₪ ליום, נכון ל-2024.
 • בשאר ימי הזכאות הסכום המירבי שניתן לקבל הוא 334.29 ₪ ליום, נכון ל-2024.

ניכויים מדמי אבטלה

 • מדמי האבטלה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי בסך 29 ₪ (נכון ל-2024) ודמי ביטוח בריאות לפי סכום דמי האבטלה.
 • למי שמקבלים דמי אבטלה בעקבות הוצאתם לחל"ת של 30 ימים ומעלה:
  • המעסיק (לא כולל מעסיק של עובד/ת במשק בית) ישלם דמי ביטוח לאומי בסך 386 ₪ לכל אחד משני החודשים הקלנדריים הראשונים המלאים של החל"ת.
  • המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובדים.
  • למי שעבדו בחלק מחודש מסוים דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
  • אם החל"ת נמשכת יותר מ-2 חודשים קלנדריים מלאים, העובדים ישלמו בעצמם את דמי הביטוח הלאומי החל מהחודש השלישי. למידע על הסכומים שיש לשלם ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום.
 • למי שנמצאים בהכשרה מקצועית ינוכו מדמי האבטלה (המלאים) תשלומים שהם מקבלים בהכשרה המקצועית. החל מ-01.01.2022 מי שנמצאים בהכשרה מקצועית זכאים לדמי אבטלה בשיעור 100% (במקום 70% לפני כן).
 • ניכוי הכנסות בתקופת האבטלה:
  • למי שמקבלים דמי אבטלה ובנוסף יש להם הכנסה מעבודה כשכירים, כעצמאים או מפנסיה, סכום ההכנסה ינוכה מדמי האבטלה בהתאם לסוג ההכנסה. למידע נוסף ראו ניכוי הכנסות מדמי אבטלה.
  • מי שמועסקים במשרה חלקית רשאים לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו מתקופת האבטלה, או לקבל דמי אבטלה חלקיים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה. למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.

שהות בחו"ל

 • מי שלא התייצבו בשירות התעסוקה ביום שנקבע להם מפני שיצאו לחו"ל לא יהיו זכאים לתשלום דמי אבטלה בתקופה ששהו בחו"ל.
 • אם בשובם לארץ עדיין ייחשבו כמובטלים הם יוכלו לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה.
 • דמי האבטלה ישולמו להם בכפוף לימי ההתייצבות שנרשמו להם ולימי הזכאות לתשלום דמי אבטלה שנותרו להם בתקופת האבטלה.

קבלת שתי קצבאות במקביל

 • מי שעונים על תנאי הזכאות של שתי קצבאות יכולים לבדוק אם הם זכאים לקבל את שתיהן במקביל ובאילו תנאים.
 • לבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת היכנסו למחשבון המוסד לביטוח לאומי.


חשוב לדעת

 • דורשי עבודה שנשלחו לעבודה עם שכר נמוך מדמי האבטלה שהם זכאים להם יכולים להגיש תביעה למענק להשלמת השכר.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים החשודים בקבלת דמי אבטלה במרמה, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש נגדם כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים במקרים אלה ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני והפך למובטל, עשוי לאבד את הכיסוי הביטוחי וזכויות פנסיוניות אחרות כתוצאה מהפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים. עם זאת, ניתן לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות במספר דרכים, כדי לא לאבד את הכיסוי הביטוחי. למידע נוסף ראו שמירת זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה.

שאלות נפוצות

קיבלתי דמי אבטלה במשך חצי שנה. אחר כך עבדתי במשך שלושה חודשים ופוטרתי. האם אני שוב זכאי?

אם נשארו ימי אבטלה שלא נוצלו בתקופת האבטלה הראשונה (לפני החזרה לעבודה), אפשר לנצל אותם בתוך שנה מתחילת החודש שבו התייצב המובטל בפעם הראשונה בשירות התעסוקה.

עבדתי ארבע שנים והשתכרתי 9,500 ש"ח ברוטו במשכורת חודשית. מה סכום דמי האבטלה שאקבל?

אפשר לבדוק במחשבון הביטוח הלאומי מה הסכום המדויק, בהתאם לגובה השכר ולגיל.

אני מקבל דמי אבטלה. האם אצטרך לקחת כל עבודה שתוצע לי בלשכת התעסוקה?

עובד המוגדר עונתי יצטרך לקחת כל עבודה. בשאר המקרים מותר לסרב לעבודה שאינה מתאימה למצב הבריאותי, לסוג העבודה הקודמת, להכשרה המקצועית ולהשכלה, או אם היא מרוחקת מאוד מהבית ואינה כוללת הסדרי נסיעה, או אם השכר בה נמוך מדמי האבטלה. מי שעדיין לא הגיע לגיל 35 יצטרך אחרי תקופה מסוימת של אבטלה להסכים לכל עבודה המתאימה למצבו הבריאותי.

האם אני צריכה לשלם ביטוח לאומי בזמן שאני מקבלת דמי אבטלה?

מדמי האבטלה מופחתים אוטומטית דמי הביטוח הלאומי בסכום המינימלי.

לא מצאתי עבודה חדשה בתקופת האבטלה. האם אני זכאי להארכה בקבלת דמי אבטלה?

אין אפשרות להארכה. אם אין לך הכנסות תוכל להגיש תביעה לתשלום הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים