מכינה קדם-צבאית היא מסגרת שמשלבת לימודים, עבודה קהילתית וחיי קבוצה במשך 10 חודשים לפני השירות הצבאי
ההשתתפות במכינה כרוכה בתשלום עבור הוצאות המחיה, אך לזכאים יש אפשרות לקבל מילגה מהמכינה
למידע נוסף ראו אתר משרד החינוך

חוק המכינות הקדם-צבאיות מגדיר מכינה קדם-צבאית כ"מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי צבא, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית".

 • ברחבי הארץ פועלות עשרות מכינות, בערים ובישובים כפריים. המכינות פועלות כעמותות עצמאיות בתנאי פנימייה ומחולקות למספר סוגים:
  • מכינות דתיות לבנים ומכינות דתיות לבנות.
  • מכינות חילוניות.
  • מכינות מעורבות לדתיים ולחילוניים.
 • מכינה דרוזית ומכינה חרדית.

תוכנית המכינה

 • תוכנית המכינה נמשכת 10 חודשים (מספטמבר ועד יוני), ומשלבת:
  • לימודים - שנועדו להעשרה עצמית, הרחבת האופקים והגברת המודעות לסביבה. הלימודים נערכים במתכונת של סדנאות ומבוססים על דו-שיח בנושאים שונים כגון: יהדות, ציונות, הכרת החברה הישראלית, פילוסופיה, פסיכולוגיה, כלכלה ועוד.
  • עבודה קהילתית - נעשית לרוב בתחום החינוך, במטרה לחזק אוכלוסיות מוחלשות, וכוללת חונכות אישית, חוגים, שיעורים, מתנ"סים ועוד.
  • חיי קבוצה וניהול עצמאי - החיים בקבוצה הם דינמיים ומשמעותיים, כשלחברים יש השפעה על קבלת החלטות בנוגע להתנהלות היומיומית, לתוכן ההעשרתי שיועבר במכינה ועוד.

מי זכאי?

 • בוגרי מערכת החינוך בישראל וכן עולים בגילים 21-17, שמתחייבים לשרת בצבא בסיום הלימודים במכינה.

תהליך מימוש הזכות

הרשמה

 • מי שמעוניין ללמוד במכינה צריך להירשם במהלך שנת הלימודים של כיתה י"ב בין החודשים ספטמבר למרץ. אפשר להגיש מועמדות למספר מכינות.
 • ניתן להירשם באמצעות טופס ההרשמה במערכת ההרשמה של מועצת המכינות הקדם-הצבאיות.

דחיית שירות

 • לאחר ההרשמה, יש לחתום על טופס דחיית שירות מטעם המכינה.
 • טופס דחיית השירות יישלח לנרשמים במועד שנקבע על-ידי משרד הביטחון (לרוב לקראת סוף פברואר) וניתן לבטלו בכל שלב.

תהליכי מיון

 • תהליך המיון עשוי להשתנות במעט בין המכינות השונות, אך מורכב, בדרך כלל, מריאיון אישי ומיון נוסף.
 • התהליך כולל, במרבית המקרים, אירוח בשבתות פתוחות במכינה או יום פתוח במכינה.

חשוב לדעת

 • ברוב המכינות נדרשת השתתפות כספית בהוצאות המחיה במכינה, שעומדת על כמה מאות שקלים בחודש. עם זאת, לכל מכינה קיימות תוכניות מלגה וסיוע למי שזקוק לכך. כדי לקבל סיוע יש לפנות למכינה.
 • למידע נוסף על המכינות השונות ועל זכויות הצעירים שלומדים במכינה קדם צבאית, ראו בפורטל מכינה קדם צבאית ושנת שירות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות