חיילי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים למלגות והנחות בלימודים במכללות אורט


חיילי מילואים שקיבלו תעודת משרת מילואים פעיל ולומדים במכללות אורט זכאים לקבל:

  • מלגה בגובה 10% משכר הלימוד ללומדים במסלולי הנדסאים.
  • הנחה של 10% משכר הלימוד ללומדים במסלול לימודי תעודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • את הבקשה למלגה יש להגיש עד לתאריך 15.01 מידי שנה.
  • כדי לממש את הזכאות יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף.
  • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון 1111.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות