אסירים ועצירים רשאים לרכוש, על חשבונם, מנוי לעיתון אחד ולכתב עת אחד
אסירים בבידוד ואסירים באגף השמור זכאים לרכוש מנוי לשני כתבי עת ולשני עיתונים יומיים


אסיר זכאי לרכוש מנוי לעיתון יומי אחד ולכתב עת אחד.

  • התשלום ייעשה מראש ובמזומן, לתקופה שבין 4-6 חודשים, דרך שב"ס ולא דרך מפיץ העיתון או כתב העת.
  • פרק הזמן לאישור המנוי וקבלת העיתון הינו כשלושה שבועות.
  • אסירים בבידוד ואסירים באגף השמור זכאים לרכוש מנוי לשני כתבי עת ולשני עיתונים יומיים.

מי זכאי?

  • אסירים ועצירים באגף השמור ואסירים בהפרדת יחיד זכאים לרכישת מנוי לשני עיתונים יומיים ושני כתבי עת.
  • אסירים ועצירים אחרים זכאים לרכישת מנוי לעתון יומי אחד וכתב עת אחד.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרשויות בית הכלא ולבקש לרכוש את המנוי.
  • יש לשלם מראש ובמזומן עבור תקופה של ארבעה חודשים לפחות.
  • את התשלום יש להעביר לרשויות הכלא.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים