הקדמה:

אסיר שהשלים שלושה חודשים מתקופת מאסרו זכאי לקבל מבקרים בבית הסוהר בתדירות של אחת לחודשיים
בנסיבות מסוימות עשוי האסיר לזכות בביקורים נוספים באישור הגורמים הרלוונטיים בבית הסוהר
למבקרים אסור להכניס לביקור חפצים אישיים או פריטים אחרים ללא אישור מראש
למידע נוסף ראו ביקורי משפחות ועורכי דין באתר שירות בתי הסוהר


כדי לאפשר לאסיר לשמור על קשר עם בני משפחתו וידידיו מאפשר שב"ס לאסירים לקבל מבקרים בבית הסוהר.

ביקורי אסירים ועצורים בתקופת הקורונה

מי זכאי?

 • אסיר פלילי שסיים לרצות 3 חודשים ממאסרו.

תהליך מימוש הזכות

 • אם יש צורך לאתר היכן האסיר נמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6225300. בתפריט הקולי בוחרים את המוקד לאיתור אסירים.

תיאום הביקור

הביקור בפועל

 • על המבקר להגיע למתקן הכליאה עם תעודה רשמית ממשלתית שבה יש תמונה (תעודת זהות, רישיון נהיגה וכו').
 • בכניסה למתקן יעבור המבקר בדיקה ביטחונית ויערך עליו ובכליו חיפוש.
 • הכנסת חפצים אישיים:
 • בעת הביקור לא ניתן להכניס דבר. חפצים אישיים ניתן להפקיד בתאי אחסון הנמצאים באזור ההמתנה (בעלות של כ-5 שקלים).
 • אם המבקר מעוניין למסור ציוד כלשהו לאסיר, עליו לוודא מול מרכז המבקרים לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • הביקור מתבצע בנוכחות סוהר.
 • יש לבוא בלבוש הולם (לא חושפני ולא פרובוקטיבי).

ציוד וחפצים שניתן להביא בביקור

 • מומלץ לוודא מול מרכז המבקרים של בית הסוהר לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • בשעת הביקור, ניתן להביא לאסיר את החפצים הבאים:
 • מכנסיים כהים.
 • חולצה לבנה.
 • עד 6 זוגות גרביים.
 • עד 3 מגבות.
 • עד 6 זוגות של תחתונים.
 • עד 6 גופיות.
 • עד 2 פיג'מות.
 • מכנסי ספורט.
 • אימונית (טרנינג).
 • שמיכת צמר ליחיד.
 • ציפה לשמיכת יחיד.
 • עד 2 ציפיות לכרית.
 • עד 2 סדינים.
 • עד 4 ספרי קריאה או לימוד - באישור קצין חינוך בלבד.
 • שטיחון תפילה.
 • תשמישי קדושה (כגון תפילין וטלית).
 • טבעת נישואין.
 • תמונות ומסמכים (עד 5 תמונות).

תדירות הביקורים

 • אם האסיר אינו מוחזק בהפרדה הוא זכאי לביקור בתדירות של אחת לחודשיים.
 • אסיר המוחזק בהפרדה זכאי לקבל ביקורים בתדירות גבוהה יותר. למידע נוסף ראו ביקור אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה בבית הסוהר.
 • אם המבקרים הם תושבי חוץ, יותרו להם עוד 2 ביקורים בשנה בנוסף לביקורים הרגילים, בתנאי שהם עונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם תושבי חוץ אך אינם תושבי הרשות הפלסטינית;
  2. הם קרובים בדרגת קרבה ראשונה או שנייה לאסיר.
 • מנהל אגף בבית הסוהר רשאי לאשר ביקור נוסף בחודש ומפקד בית הסוהר רשאי לאשר שני מפגשים נוספים בחודש (סה"כ תוספת של שלושה מפגשים בחודש) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האסיר הצטיין בעבודה, בלימודים או בתפקוד באגף.
  • עובד סוציאלי או רב המליץ על ביקורים נוספים, לאור נסיבות משפחתיות המצדיקות הגברת הקשר עם המשפחה.

אופן המפגש עם האסיר

 • ביקור אסירים פליליים הוא ביקור פתוח, כלומר ביקור שבמהלכו אין חציצה כלשהי בין האסיר למבקריו. עם זאת מפקד בתי הסוהר רשאי בהתאם לשיקולי בטחון לקבוע כי הביקור ייערך עם רשת או מחיצת זכוכית בין האסיר למבקריו.
 • במקרה שהאסיר מוחזק בהפרדה, הביקורים יהיו בדרך כלל ביקורים סגורים. למידע נוסף ראו ביקור אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה בבית הסוהר.

מספר המבקרים המותר

 • מספר המבקרים המותר בביקור הוא שלושה מבוגרים ואיתם ילדיו של האסיר עד גיל 18.
 • מפקד בית הסוהר רשאי לאשר הגדלת מספר המבקרים הבוגרים אצל אותו אסיר בביקור אחד, לכל היותר בשניים נוספים (כלומר מספר המבקרים הבגירים בביקור אחד לא יעלה בשום מקרה על חמישה).
 • ילד של אסיר רשאי לבקר את הורהו הכלוא בבית הזוהר גם ללא האפוטרופוס שלו, אולם עליו להציג מכתב מהאפוטרופוס וצילום תעודת הזהות של האפוטרופוס.

משך הביקור

 • ביקור אצל אסיר פלילי ייארך 30 דקות.
 • מפקד בית הסוהר או מנהל האגף רשאים להאריך את זמן הביקור בהתאם לשיקול דעתם.

מועדי הביקור

 • ימי הביקור משתנים בהתאם לכל מתקן כליאה. ניתן לברר את מועדי הביקור באתר שב"ס או באמצעות בירור טלפוני מול בית הסוהר שבו מוחזק האסיר.
 • לאסירים המוחזקים בהפרדה ייקבעו ימי ביקור שונים מאסירים שאינם בהפרדה.

חשוב לדעת

 • במקרה שמבקר מתנהג שלא על פי ההוראות או יוצר הפרת סדר הוא יורחק מהמקום או ייעצר ותימנע ממנו הכניסה למתקן כליאה בעתיד כמבקר.
 • ניסיון להבריח דבר מה לאסיר/עצור במהלך הביקור מהווה עבירה פלילית.
 • לאסירים פליליים המוחזקים בהפרדה קיימים תנאים מיוחדים המסדירים את הביקורים בבית הסוהר. למידע נוסף ראו ביקור אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה בבית הסוהר.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.