אסיר שהשלים שלושה חודשים מתקופת מאסרו זכאי לקבל מבקרים בבית הסוהר בתדירות של אחת לחודשיים
בנסיבות מסוימות עשוי האסיר לזכות בביקורים נוספים באישור הגורמים הרלוונטיים בבית הסוהר
למבקרים אסור להכניס לביקור חפצים אישיים או פריטים אחרים ללא אישור מראש
למידע רשמי ראו אתר שירות בתי הסוהר


כדי לאפשר לאסיר לשמור על קשר עם בני משפחתו וידידיו מאפשר שב"ס לאסירים לקבל מבקרים בבית הסוהר.

ביקורי אסירים ועצורים בתקופת הקורונה

מי זכאי?

 • אסיר פלילי שסיים לרצות 3 חודשים ממאסרו.

תהליך מימוש הזכות

תיאום הביקור

הביקור בפועל

 • על המבקר להגיע למתקן הכליאה עם תעודה רשמית ממשלתית שבה יש תמונה (כמו: תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת חוגר/מילואים). תושב חוץ יציג דרכון ותושב שטחים נדרש להציג היתר כניסה לישראל ממנהלת התיאום והקישור.
 • בכניסה למתקן יעבור המבקר בדיקה ביטחונית ויערך עליו וחפצים שלו חיפוש.
 • הכנסת חפצים אישיים:
  • בעת הביקור לא ניתן להכניס דבר. חפצים אישיים ניתן להפקיד בתאי אחסון הנמצאים באזור ההמתנה (בעלות של כ-5 שקלים).
  • אם המבקר מעוניין למסור ציוד כלשהו לאסיר, עליו לוודא מול מרכז המבקרים לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • הביקור מתבצע בנוכחות סוהר.
 • יש לבוא בלבוש הולם (לא חושפני ולא פרובוקטיבי).
טיפ
אם יש צורך לאתר היכן האסיר נמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6225300. בתפריט הקולי יש לבחור את המוקד לאיתור אסירים.

ציוד וחפצים שניתן להביא בביקור

 • מומלץ לוודא מול מרכז המבקרים של בית הסוהר לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • בשעת הביקור, ניתן להביא לאסיר את החפצים הבאים:
  • מכנסיים כהים.
  • חולצה לבנה.
  • עד 6 זוגות גרביים.
  • עד 3 מגבות.
  • עד 6 זוגות של תחתונים.
  • עד 6 גופיות.
  • עד 2 פיג'מות.
  • מכנסי ספורט.
  • אימונית (טרנינג).
  • שמיכת צמר ליחיד.
  • ציפה לשמיכת יחיד.
  • עד 2 ציפיות לכרית.
  • עד 2 סדינים.
  • עד 4 ספרי קריאה או לימוד - באישור קצין חינוך בלבד.
  • שטיחון תפילה.
  • תשמישי קדושה (כגון תפילין וטלית).
  • טבעת נישואין.
  • תמונות ומסמכים (עד 5 תמונות).

תדירות הביקורים

 • אם האסיר אינו מוחזק בהפרדה הוא זכאי לביקור בתדירות של אחת לחודשיים.
 • אסיר המוחזק בהפרדה זכאי לקבל ביקורים בתדירות גבוהה יותר. למידע נוסף ראו ביקור אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה בבית הסוהר.
 • אם המבקרים הם תושבי חוץ, יותרו להם עוד 2 ביקורים בשנה בנוסף לביקורים הרגילים, בתנאי שהם עונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם תושבי חוץ אך אינם תושבי הרשות הפלסטינית.
  2. הם קרובים בדרגת קרבה ראשונה או שנייה לאסיר.
 • מנהל אגף בבית הסוהר רשאי לאשר ביקור נוסף בחודש ומפקד בית הסוהר רשאי לאשר שני מפגשים נוספים בחודש (סה"כ תוספת של שלושה מפגשים בחודש) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האסיר הצטיין בעבודה, בלימודים או בתפקוד באגף.
  • עובד סוציאלי או רב המליץ על ביקורים נוספים, לאור נסיבות משפחתיות המצדיקות הגברת הקשר עם המשפחה.

אופן המפגש עם האסיר

 • ביקור אסירים פליליים הוא ביקור פתוח, כלומר ביקור שבמהלכו אין חציצה כלשהי בין האסיר למבקריו. עם זאת מפקד בתי הסוהר רשאי בהתאם לשיקולי בטחון לקבוע כי הביקור ייערך עם רשת או מחיצת זכוכית בין האסיר למבקריו.
 • במקרה שהאסיר מוחזק בהפרדה, הביקורים יהיו בדרך כלל ביקורים סגורים. למידע נוסף ראו ביקור אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה בבית הסוהר.

מספר המבקרים המותר

 • מספר המבקרים המותר בביקור הוא שלושה מבוגרים ואיתם ילדיו של האסיר עד גיל 18.
 • מפקד בית הסוהר רשאי לאשר הגדלת מספר המבקרים הבוגרים אצל אותו אסיר בביקור אחד, לכל היותר בשניים נוספים (כלומר מספר המבקרים הבגירים בביקור אחד לא יעלה בשום מקרה על חמישה).
 • ילד של אסיר רשאי לבקר את הורהו הכלוא בבית הזוהר גם ללא האפוטרופוס שלו, אולם עליו להציג מכתב מהאפוטרופוס וצילום תעודת הזהות של האפוטרופוס.

משך הביקור

 • משך הביקור אצל אסיר יהיה בכפוף לשיקול דעתו של מפקד בית הסוהר ולא יעלה על שעה.

מועדי הביקור

 • ימי הביקור משתנים בהתאם לכל מתקן כליאה. ניתן לברר את מועדי הביקור באתר שב"ס או באמצעות בירור טלפוני מול בית הסוהר שבו מוחזק האסיר.
 • לאסירים המוחזקים בהפרדה ייקבעו ימי ביקור שונים מאסירים שאינם בהפרדה.

חשוב לדעת

 • מבקר שלא יתנהג על פי ההוראות או יפר את הסדר יורחק מהמקום או ייעצר ותימנע ממנו בעתיד כניסה למתקן הכליאה.
 • ניסיון להבריח דבר מה לאסיר/עצור במהלך הביקור מהווה עבירה פלילית.
 • לאסירים פליליים המוחזקים בהפרדה קיימים תנאים מיוחדים המסדירים את הביקורים בבית הסוהר. למידע נוסף ראו ביקור אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה בבית הסוהר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.