קטין שאחד מהוריו הואשם או הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו זכאי להרחקת אותו הורה ממעגל הטיפול בו
לצורך ההרחקה יש לקבל אישור מהפרקליטות על קיומם של הרשעה או כתב אישום בעבירות אלה
במקרים של עבירות חמורות, האפוטרופסות נשללת מההורה באופן אוטומטי עם הגשת כתב האישום
אין צורך לקבל הסכמה של אותו הורה לטיפול רפואי בקטין, ולא יימסר לו מידע רפואי אודות הקטין


ככלל, לצורך טיפול רופא בקטין נדרשת הסכמת שני הוריו או אפוטרופוס אחר, אם קיים, כאשר במקרים דחופים ניתן להסתפק בהסכמת אחד מההורים.

 • אם אחד מההורים הואשם או הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין, קיים חשש כי ההורה הפוגע יהיה מעוניין למנוע מתן טיפול רפואי מהקטין.
 • במקרה זה, מורחק ההורה הפוגע מהטיפול בילדו, לא תידרש הסכמתו לצורך הטיפול ולא יימסר לו מידע רפואי אודות הקטין.
 • לצורך מתן הטיפול תידרש הסכמת ההורה האחר בלבד.
 • ההורה שהורחק רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לבקש שהסכמתו כן תידרש לטיפול בילדו ולקבל מידע על הטיפול הרפואי. בית המשפט יכול לקבל בקשה זו רק במקרים מיוחדים.
 • העובדה שאותו הורה הגיש בקשה זו לא תוכל למנוע או לעכב את מתן הטיפול (אם ההורה האחר הסכים לאותו טיפול).

מי זכאי?

 • קטין אשר הורהו הואשם או הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
 • הורה הנאשם בעבירות הבאות, תישלל ממנו האפוטרופסות באופן אוטומטי וזאת עד לזיכוי או הרשעה, והוא לא ייחשב כאפוטרופוס לצורך הליכים רפואיים הנוגעים לקטין:
  • בעבירת רצח או ניסיון לרצח כלפי ההורה האחר של הקטין או אחד מהילדים.
  • עבירת אינוס או מעשה סדום כלפי הקטין או אחד מהילדים.
 • על ההורה האחר לפנות לפרקליטות לצורך קבלת אישור כי ההורה השני (זה אשר הרחקתו מבוקשת) הורשע או הואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין.
 • על ההורה השני או מי שאחראי על הקטין להעביר את אישור הפרקליטות לגורם הרפואי המטפל.
 • עם קבלת האישור מהפרקליטות, ההורה יורחק ממעגל הטיפול בקטין, לא תתבקש הסכמתו לטיפול ולא יימסר לו כל מידע רפואי אודות הקטין.
 • בארגון רפואי (כגון: קופת חולים או בית חולים) ימונה גורם שיהיה הכתובת לקבלת אישור הפרקליטות, אשר באחריותו הפעולות הבאות:
  • למנוע גישה מההורה הפוגע למידע רפואי אודות הקטין וכדי למנוע מסירת מידע כאמור.
  • לוודא כי כל מטפל המטפל בקטין יקבל הודעה על הרחקת ההורה הפוגע.
 • מטפל פרטי יהיה אחראי לקבלת הסכמה לטיפול מההורה השני בלבד, ולמנוע מידע רפואי אודות הקטין מההורה המורחק (לאחר שהוגש לו האישור מהפרקליטות).
 • במצבים בהם ההורה הפוגע הגיע עם הקטין לצורך קבלת הטיפול, חובת המטפל ליידע את ההורה השני אודות ההגעה ולקבל את הסכמתו לטיפול.
  • במקרי חירום ניתן יהיה לטפל בקטין גם אם ההורה המורחק מתנגד למתן הטיפול וגם אם לא ניתן להשיג את ההורה השני.
  • אם לא קיים הורה שני או אם ההורה השני אינו זמין ולא ניתן לקבל את הסכמתו לטיפול ומדובר במצב רפואי שבו אסור לתת טיפול ללא הסכמת ההורה, על המטפל לערב את השירות הסוציאלי של המוסד הרפואי.
טיפ
ילדים ובני נוער הסובלים מהזנחה או אלימות במשפחה, זכאים לסיוע משפטי מטעם משרד המשפטים

חשוב לדעת

 • החובה להרחיק את ההורה הפוגע מהטיפול חלה על כל המטפלים, כולל מטפלים פרטיים, אשר נמסר להם אישור הפרקליטות כאמור לעיל.
 • ההורה המורחק לא רשאי למנות מישהו מטעמו להסכים במקומו לטיפול בקטין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים