עוסק פטור הוא עצמאי שאינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו (מלבד למקרים המפורטים בהמשך), ועל כן הוא פטור מדיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע"מ (בניגוד לעוסק מורשה או לחברה בע"מ)
עוסק פטור אינו יכול לקבל החזר או לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות
רק מי שמחזור ההכנסות השנתי שלו מהעסק (לא הרווח) אינו עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), רשאי להיות עוסק פטור
רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

עוסק פטור (בעבר כונה "עוסק זעיר") הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות קטן ולכן אינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו (מלבד למקרים מסוימים המפורטים בהמשך).

 • המעמד במע"מ כעוסק פטור נקבע על פי מחזור העסקאות השנתי של העסק (סך כל ההכנסות מהעסקאות שבוצעו בשנת המס). כדי להיות עוסק פטור אסור שמחזור העסקאות השנתי (ולא הרווח!) בעסק יעבור את הסכום של 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) (107,692 ₪ בשנת 2023).
דוגמה
בעל דוכן פלאפל שסך ההכנסות שלו ממכירת פלאפל מסתכמות ב-80,000 ₪ לשנה, יכול להירשם כעוסק פטור במס ערך מוסף.
 • אם אדם הנו גם עצמאי וגם שכיר, מעמדו כעוסק פטור ייקבע רק לפי מחזור העסקאות בעסק, מבלי לכלול את הכנסתו כשכיר.
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעוסק מורשה או לחברה בע"מ).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המסים בגין עסקאותיו ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 • עוסק פטור אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.
 • הפטור של עוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו משחרר מחובת תשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
טיפ
עוסק פטור עשוי להיות זכאי למענק עבודה (מס הכנסה שלילי), בהתאם למצבו המשפחתי ולגובה הכנסותיו. למידע נוסף ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

מקרים בהם עוסק פטור גובה מס ערך מוסף מלקוחותיו

 • במקרים הבאים גם עוסק פטור חייב לגבות מס ערך מוסף מלקוחותיו ולהעביר את המס אל רשות המסים:
  • עסקאות של מכירת מקרקעין.
  • עסקאות שהן מכירת ציוד (שאינו מקרקעין), אם בעת רכישת הציוד העוסק שילם מע"מ, וניכה את תשלום המע"מ בעת הדיווח לרשות המסים (מס תשומות).

רישום עסק כעוסק פטור

 • מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), רשאי להיות עוסק פטור, אלא אם העסק נמנה על העיסוקים המחייבים פתיחת תיק עוסק מורשה (למשל, מקצועות חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון ואחרים).
 • עסקים הזכאים להירשם כעוסק פטור נדרשים להגיש בקשה לפתיחת תיק עוסק פטור. את הבקשה ניתן להגיש באמצעות האינטרנט או באמצעות דואר אלקטרוני ואין צורך להגיע באופן פיזית למשרדי רשות המיסים:
 • לבקשה יש לצרף חוזה שכירות או רכישה (במקרה שהעסק יופעל בנכס שכור). זוגות נשואים החיים בנפרד ומעוניינים להגיש בקשה בנפרד – יצרפו טופס 4440 חתום על ידי עורך דין.
 • לאחר בדיקת הבקשה ואישורה, תבוצע פתיחה של התיקים באופן אוטומטי ומיידי במערך מע"מ, במערך מס הכנסה וגם במערך הניכויים (במקרים הנדרשים).
 • למידע נוסף ולעזרה ניתן לפנות למרכז מידע ושירותים מקוונים בטלפון: 4954* בין השעות 08:30-15:30 .
 • עוסק פטור חייב להצהיר למע"מ עד ל-31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה, כדי להימנע מתשלום מע"מ בשנה הנוכחית.
שימו לב
דחיית מועד ההצהרה בשל מלחמת חרבות ברזל
בשל המלחמה עוסקים פטורים יכולים להגיש את ההצהרה עד 31.03.2024 מבלי שיוטלו עליהם קנסות או אמצעים אחרים. לקריאת הודעת רשות המסים
 • מי שסווג כעוסק פטור, אך מחזור העסקאות שלו גבוה מהסכום שצוין, צריך לגשת למשרד האזורי של מע"מ כדי לשנות את סיווגו לעוסק מורשה.
 • כמו כן, מי שעוסק באחד מתחומי העיסוק המחייבים את רישומו כעוסק מורשה (ראו פירוט בהמשך) אינו רשאי להיות "עוסק פטור", גם אם מחזור עסקאותיו נמוך מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) (או נמוך מ-107,692 ₪ בשנת 2023).

בעלי עסקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור

 • בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים חייבים להירשם כעוסק מורשה, והם לא יכולים להירשם כעוסק פטור, גם אם מחזור עסקאותיהם השנתי נמוך מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024)"וזאת בהתאם לסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום):
  1. אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים, בעל בית ספר לנהיגה , בעל בית ספר לרבות גן ילדים שאיננו מלכ"ר , בעל בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאומנויות ולספורט לקבוצות שבכל אחת מהן לפחות 5 תלמידים (למעט מקרית של סה"כ עד 30 ימי הדרכה בשנה), מתווך מקרקעין, סוחר ומתווך רכב, חברה ואגודה שיתופית הרשומים כדין.
  2. נותני שירות אשר עיקר הכנסתם ממשכורת, גימלה או קיצבה (לדוגמה: קצבת נכות) אשר נותנים את שירותיהם כעצמאים לעסק, מלכ"ר או מוסד כספי באחד המקצועות או העיסוקים הבאים:
   • מופע אמנותי (לרבות הנחיה במופע) בניית תפאורה או הכנתה, הכנה ופיקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, הדרכה או תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בעל פה, כתיבה או עריכה, פישור, חברות בוועדות שהוקמו על פי דין, וכן סוכן ביטוח.
   • נותני שירותים אלה , אשר עיקר הכנסתם ממשכורת, גימלה או קיצבה והם נותנים שירותים לעסק, מלכ"ר או מוסד כספי אחר - אינם חייבים להירשם כעוסק מורשה, והחבות לשלם את המע"מ, החל מהשקל הראשון, חלה על מקבל השירות.
   • אם עיקר הכנסתם של נותני שירותים אלה אינה ממשכורת, גימלה או קיצבה או שהם אינם נותנים את שירותיהם כעצמאים לעסק, מלכ"ר או מוסד כספי אחר - עליהם להירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה בהתאם למחזור עסקאותיהם.
דוגמה
 • מורה עובדת כשכירה בבית ספר ובנוסף נותנת שירות של שיעורים פרטיים כעצמאית לעמותה המקדמת נוער עם ליקויי למידה.
 • עבור שירותיה כעצמאית המורה אינה חייבת להירשם כעוסק מורשה, והחבות במס תחול החל מהשקל הראשון על העמותה, מקבלת השירות.
 • אם אותה מורה היתה נותנת כעצמאית שירות של שיעורים פרטיים לתלמידים (שאינם עסק, מלכ"ר או מוסד כספי אחר), עליה היה להירשם כעוסק פטור או כעוסק מורשה בהתאם למחזור הכספי שלה.

ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה

 • העוסק הפטור אינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו ולכן הוא אינו רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו. כדי לגבות את התשלום מלקוחותיו, עוסק פטור מוציא דרישת תשלום ("חשבונית עסקה"), שבה הוא מורה ללקוח כמה עליו לשלם. בעת קבלת התשלום עוסק פטור מוציא קבלה בלבד. למידע נוסף ראו הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה.
 • עוסק פטור חייב לדווח רק פעם אחת בשנה (עד ה-31 בינואר) על מחזור עסקאותיו בשנה הקלנדרית שחלפה לרשויות המע"מ.
שימו לב
דחיית מועד ההצהרה בשל מלחמת חרבות ברזל
בשל המלחמה עוסקים פטורים יכולים להגיש את ההצהרה עד 31.03.2024 מבלי שיוטלו עליהם קנסות או אמצעים אחרים. לקריאת הודעת רשות המסים
 • כאשר מחזור העסקאות השנתי של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע (120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), עליו לגשת למשרד מע"מ האזורי, כדי לשנות את מעמדו לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור אינו יכול לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות או לבקש החזר עבורו. סכום המע"מ ששילם יתווסף לסכום החשבונית שהוא מקבל, ויהווה חלק מהוצאותיו לצורך מס הכנסה.
 • רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.
שאלות עוסק פטור עוסק מורשה ערכים עם מידע נוסף
מהו מחזור העסקאות השנתי שמאפשר רישום כעוסק פטור? עד 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024). (בתחומים מסוימים לא ניתן, בכל מקרה, להירשם כעוסק פטור). מחזור העסקאות אינו מוגבל עוסק מורשה
מה קורה אם לקוח מוכן לשלם עבור שירות סכום כולל של (לדוגמה) 585 ₪? בעל העסק יזקוף כהכנסה את כל הסכום בעל העסק יזקוף כהכנסה רק 500 ₪, ויעביר לרשויות מע"מ את חלקן - 85 ₪ (17% מ-500 ₪). הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי), מס ערך מוסף (מע"מ).
מה קורה עם המע"מ ששילם בעל העסק בעת רכישה עבור העסק (מס תשומות)? אינו זכאי לקבל מרשויות המס החזר של המע"מ ששילם בגין רכישותיו עבור העסק רשאי לקזז סכום זה מתוך הסכומים שהוא מעביר לרשויות המס בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו מס תשומות, קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות).
האם בעל העסק אחראי להעברת תשלומי מע"מ לרשויות המס? אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ואינו חייב בהעברת מע"מ לרשויות המס גובה מע"מ מלקוחותיו ומעביר את המע"מ שנותר לאחר קיזוז מס התשומות לרשויות המס הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה, ניהול ספרי החשבונות של העסק, הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף.
מהי תכיפות הגשת דוחות למס ערך מוסף? פעם בשנה פעם בחודש או פעם בחודשיים הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף
האם בעל העסק נדרש להנפיק חשבונית מס ללקוחות? אינו רשאי להוציא חשבונית מס חייב להוציא חשבונית מס הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה, ניהול ספרי החשבונות של העסק.
מהו הנוהל לגבי הנפקת קבלה? חייב להפיק קבלה מייד עם קבלת התמורה חייב להפיק קבלה מייד עם קבלת התמורה הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה, ניהול ספרי החשבונות של העסק.
האם יש הבדל בנושא תשלומים ודוחות למס הכנסה? חייב בתשלום ודיווח למס הכנסה חייב בתשלום ודיווח למס הכנסה תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה
מהי המשמעות לגבי עלות ניהול העסק? צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות צורת התאגדות יקרה יותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות
דוגמה
אינסטלטור מעוניין להרוויח 200 ₪ מכל שעת עבודה אצל לקוחותיו.
 • אם בעל העסק הוא עוסק פטור:
  • הוא יכול לגבות מלקוחותיו 200 ₪ עבור שעת עבודה (כי לא יגבה מע"מ) ובכך להוזיל משמעותית את עלות השירות ללקוחות.
  • עליו לתת ללקוחותיו קבלה על סכום זה.
 • אם בעל העסק הוא עוסק מורשה:
  • עליו לגבות מלקוחותיו 234 ₪ עבור שעת עבודה (200 ₪ + מע"מ בשיעור 17%).
  • עליו להוציא קבלה וחשבונית מס על מלוא הסכום (234 ₪).
  • הוא רשאי לקזז את המע"מ שקיבל (34 ₪) כנגד המע"מ ששילם בגין רכישותיו לעסק (מס תשומות) והיתרה (200 ₪) תיחשב כהכנסה שממנה ינוכה מס הכנסה.
דוגמה
בעל עסק קנה מדפסת עבור העסק במחיר של 1,000 ₪ + מע"מ בסך 170 ₪, ובסה"כ שילם 1,170 ₪.
 • אם בעל העסק הוא עוסק פטור:
  • הוא אינו רשאי לקזז את המע"מ ואינו זכאי לבקש החזר מרשויות המס בגין המע"מ ששילם.
  • מס הכנסה יכיר במלוא הסכום (1,170 ₪) ששילם כהוצאה מוכרת והוא יוכל לנכות אותה מסך הכנסותיו לצורך תשלום מס הכנסה.
 • אם בעל העסק הוא עוסק מורשה:
  • הוא יהיה רשאי לקזז את גובה המע"מ ששילם עבור רכישת המדפסת (170 ₪) מתוך המע"מ שהוא גובה מלקוחותיו ושאותו עליו להעביר לרשויות המס.
  • מס הכנסה יכיר במחיר המדפסת ללא המע"מ (1,000 ₪) כהוצאה מוכרת שניתן לנכות מסך הכנסותיו לצורך תשלום מס הכנסה.

עוסק פטור המועסק גם כשכיר

 • כאשר ההכנסה של העוסק מהעסק שהוא מנהל אינה עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) ₪ (107,692 ₪ בשנת 2023), העוסק שומר על מעמדו כעוסק פטור מבחינת מע"מ, ללא קשר לגובה השכר שהוא מקבל בעבודתו כשכיר.
 • לצורך תשלום למס הכנסה, הכנסתו ממשכורת היא חלק מההכנסה הכוללת של העוסק, ועליו להצהיר עליה למס הכנסה יחד עם הכנסתו מהעסק במסגרת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

סגירת עסק

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

חשוב לדעת

 • יש מרכיבים ספציפיים נוספים שעשויים להשפיע על ההחלטה אם להירשם כעוסק פטור או כעוסק מורשה ולכן רצוי להתייעץ עם איש מקצוע.