עוסק פטור (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עוסק פטור הוא עצמאי שאינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו ועל כן הוא פטור מדיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים)
עוסק פטור אינו יכול לקבל החזר או לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות
רק מי שמחזור ההכנסות שלו אינו עולה על 99,003 ש"ח בשנה רשאי להיות עוסק פטור
רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
אזהרה
ערך זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
ערך זה מכיל מידע כללי על הנושא. רצוי לפנות לקבלת יעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

עוסק פטור הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות קטן ולכן אינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו.

 • המעמד במע"מ כעוסק פטור נקבע על פי מחזור העסקאות השנתי של העסק. כדי להיות עוסק פטור אסור שמחזור העסקאות (ולא הרווח!) בעסק יעבור את הסכום של 99,003 ש"ח בשנה.
דוגמה
אדם שעובד כמפעיל ילדים במסיבות יום הולדת וסך התקבולים שהוא מקבל הוא 80,000 ש"ח לשנה, יכול להירשם כעוסק פטור במס ערך מוסף.
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המסים בגין עסקאותיו (למשל עסקאות במקרקעין) ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 • עוסק פטור אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.
 • הפטור של עוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו משחרר מחובת תשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

רישום עסק כעוסק פטור

 • כאשר אדם פותח תיק במע"מ, הוא צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור זה ייקבע מעמדו במע"מ, כלומר אם הוא יסווג כעוסק פטור או כעוסק מורשה. למידע נוסף ראו פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ).
 • מי שמחזור ההכנסות שלו אינו עולה על 99,003 ש"ח בשנה, רשאי להיות עוסק פטור, אחרת יוגדר כעוסק מורשה.
 • מי שסווג כעוסק פטור, אך מחזור העסקאות שלו גבוה מהסכום שצויין, צריך לגשת למשרד האזורי של מע"מ על מנת לשנות את סיווגו לעוסק מורשה.
 • כמו כן, מי שעוסק באחד מתחומי העיסוק המחייבים את רישומו כעוסק מורשה (ראו פירוט בהמשך) אינו רשאי להיות "עוסק פטור", גם אם מחזור עסקאותיו נמוך מ-99,003 ש"ח בשנה.

בעלי עסקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור

 • סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) קובע כי בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים חייבים להירשם כעוסק מורשה, כלומר הם אינם יכולים להירשם כעוסק פטור (גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-99,003 ש"ח בשנה):
  • אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
  • נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.
  • הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.
  • הרצאה, הוראה.
  • כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.
  • פישור.
  • בעל בית ספר לנהיגה.
  • סוחר או מתווך מקרקעין.
  • בעל בית ספר או גן ילדים.
  • סוחר ומתווך רכב.
  • חברה הרשומה כדין.
  • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה

 • העוסק הפטור אינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו ולכן הוא אינו רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו. על מנת לגבות את התשלום מלקוחותיו, עוסק פטור מוציא דרישת תשלום ("חשבונית עסקה"), שבה הוא מורה ללקוח כמה עליו לשלם. בעת קבלת התשלום עוסק פטור מוציא קבלה בלבד. למידע נוסף ראו הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה.
 • עוסק פטור חייב לדווח רק פעם אחת בשנה (עד ה-31 בינואר) על מחזור עסקאותיו בשנה הקלנדרית שחלפה לרשויות המע"מ.
 • כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע (99,003 ש"ח בשנה), עליו לגשת למשרד מע"מ האזורי, על מנת לשנות את מעמדו לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור אינו יכול לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות או לבקש החזר עבורו. סכום המע"מ ששילם יתווסף לסכום החשבונית שהוא מקבל, ויהווה חלק מהוצאותיו לצורך מס הכנסה.
 • רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.
שאלות עוסק פטור עוסק מורשה ערכים עם מידע נוסף
מהו מחזור העסקאות השנתי שמאפשר רישום כעוסק פטור? עד 99,003 ש"ח (בתחומים מסוימים לא ניתן, בכל מקרה, להירשם כעוסק פטור) מחזור העסקאות אינו מוגבל עוסק מורשה
מה קורה אם לקוח מוכן לשלם עבור שירות סכום כולל של (לדוגמה) 585 ש"ח? בעל העסק יזקוף כהכנסה את כל הסכום בעל העסק יזקוף כהכנסה רק 500 ש"ח, ויעביר לרשויות מע"מ את חלקן - 85 ש"ח (17% מ- 500 ש"ח). הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי), מס ערך מוסף (מע"מ).
מה קורה עם המע"מ ששילם בעל העסק בעת רכישה עבור העסק (מס תשומות)? אינו זכאי לקבל מרשויות המס החזר של המע"מ ששילם בגין רכישותיו עבור העסק רשאי לקזז סכום זה מתוך הסכומים שהוא מעביר לרשויות המס בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו מס תשומות, קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות).
האם בעל העסק אחראי להעברת תשלומי מע"מ לרשויות המס? אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ואינו חייב בהעברת מע"מ לרשויות המס גובה מע"מ מלקוחותיו ומעביר את המע"מ שנותר לאחר קיזוז מס התשומות לרשויות המס הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה, ניהול ספרי החשבונות של העסק, הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף.
מהי תכיפות הגשת דוחות למס ערך מוסף? פעם בשנה פעם בחודש או פעם בחודשיים הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף
האם בעל העסק נדרש להנפיק חשבונית מס ללקוחות? אינו רשאי להוציא חשבונית מס חייב להוציא חשבונית מס הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה, ניהול ספרי החשבונות של העסק.
מהו הנוהל לגבי הנפקת קבלה? חייב להפיק קבלה מייד עם קבלת התמורה חייב להפיק קבלה מייד עם קבלת התמורה הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה, ניהול ספרי החשבונות של העסק.
האם יש הבדל בנושא תשלומים ודוחות למס הכנסה? חייב בתשלום ודיווח למס הכנסה חייב בתשלום ודיווח למס הכנסה תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה
מהי המשמעות לגבי עלות ניהול העסק? צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות צורת התאגדות יקרה יותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות
דוגמה
בעל עסק מעוניין להרוויח 200 ש"ח מכל שעת ייעוץ שהוא מעניק ללקוחותיו.
 • אם בעל העסק הוא עוסק פטור:
  • הוא יכול לגבות מלקוחותיו 200 ש"ח עבור שעת ייעוץ (כי לא יגבה מע"מ) ובכך להוזיל משמעותית את עלות השירות ללקוחות.
  • עליו לתת ללקוחותיו קבלה על סכום זה.
 • אם בעל העסק הוא עוסק מורשה:
  • עליו לגבות מלקוחותיו 234 ש"ח עבור שעת הייעוץ (200 ש"ח + מע"מ בשיעור 17%).
  • עליו להוציא קבלה וחשבונית מס על מלוא הסכום (234 ש"ח).
  • הוא רשאי לקזז את המע"מ שקיבל (34 ש"ח) כנגד המע"מ ששילם בגין רכישותיו לעסק (מס תשומות) ואת היתרה ישלם לרשויות המס.
דוגמה
בעל עסק קנה מדפסת עבור העסק במחיר של 1,000 ש"ח + מע"מ בסך 170 ש"ח, ובסה"כ שילם 1,170 ש"ח.
 • אם בעל העסק הוא עוסק פטור:
  • הוא אינו רשאי לקזז את המע"מ ואינו זכאי לבקש החזר מרשויות המס בגין המע"מ ששילם.
  • מס הכנסה יכיר במלוא הסכום (1,170 ש"ח) ששילם כהוצאה מוכרת והוא יוכל לנכות אותה מסך הכנסותיו לצורך תשלום מס הכנסה.
 • אם בעל העסק הוא עוסק מורשה:
  • הוא יהיה רשאי לקזז את גובה המע"מ ששילם עבור רכישת המדפסת (170 ש"ח) מתוך המע"מ שהוא גובה מלקוחותיו ושאותו עליו להעביר לרשויות המס.
  • מס הכנסה יכיר במחיר המדפסת ללא המע"מ (1,000 ש"ח) כהוצאה מוכרת שניתן לנכות מסך הכנסותיו לצורך תשלום מס הכנסה.


חקיקה ונהלים

חשוב לדעת

 • ישנם מרכיבים ספציפיים נוספים שיכולים להשפיע על ההחלטה אם להירשם כעוסק פטור או כעוסק מורשה ולכן רצוי להתייעץ עם רואה חשבון.

הרחבות ופרסומים