עוסק מורשה רשאי לנכות מס תשומות (מע"מ ששילם עבור רכישות לצורכי העסק), בתנאי שברשותו חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
ניכוי מס התשומות מתבצע בדו"ח התקופתי שעל עוסק מורשה להגיש לרשות המסים
לא ניתן לנכות מס תשומות על הוצאות שבוצעו לפני רישום העסק כעוסק מורשה אלא אם מדובר בהוצאות שבוצעו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו ומנהל המע"מ אישר זאת
עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות
למידע נוסף ראו ניכוי מס תשומות באתר רשות המסים
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

עוסק מורשה רשאי לנכות מס תשומות (מע"מ ששילם עבור רכישות לצורכי העסק), וזאת מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין מע"מ שגבה מלקוחותיו.

 • עוסק מורשה יוכל לבצע את הקיזוז בתנאי שברשותו חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין.
 • חשבוניות מס שנשלחו לבעל העסק בדואר אלקטרוני ייחשבו כחשבונית מקוריות לצורך ניכוי מס תשומות, בתנאי שחברת האינטרנט שמנפיקה את החשבוניות קיבלה אישור של רשות המסים.
 • ניכוי מס התשומות מתבצע כחלק מהגשת הדו"ח התקופתי למע"מ שעל העוסק המורשה להגיש.
 • אם בעל עסק נרשם כעוסק לאחר שהפעילות העסקית כבר התחילה, הוא אינו רשאי לנכות את מס התשומות ששילם לפני הרישום, אלא אם כן הוא יוכיח למנהל המע"מ שמדובר ברכישות שבוצעו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד, ומנהל המע"מ אישר את הקיזוז.
 • עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עוסק מורשה ששילם מס ערך מוסף בגין רכישת שירותים או מוצרים לעסק.
 • ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף רק אם התקיימו כל 3 התנאים הבאים:
  1. מדובר בהוצאה לצרכי העסק או לשימוש בעסק - ניתן לנכות מס תשומות רק לגבי הוצאה לצורכי העסק. אסור לנכות מס תשומות על הוצאה שהשימוש בה לצורך פרטי.
  2. התשומות יוחסו לעסקה חייבת במס - מס תשומות ששולם בגין עסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס (למשל: השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל, אינו ניתן לניכוי.
  3. עבור ההוצאה הוצאה חשבונית מס כדין - ניתן לנכות מס תשומות רק אם הספק או נותן השירות הוציא על שם העוסק חשבונית מס כדין.
דוגמה
 • עוסק מורשה קנה ציוד משרדי לצורכי השימוש בעסק בסך של 2,000 ₪ + 340 ₪ מע"מ (מס תשומות).
 • בידיו חשבונית מס כדין על סך 2,340 ₪.
 • בעל העסק רשאי לקזז את מלוא מס התשומות, בסך 340 ₪, מתשלום המע"מ שעליו להעביר לרשות המסים (בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו).
דוגמה
 • עוסק מורשה נכנס לחנות קנה ציוד משרדי לצורכי העסק בסך של של 2,000 ₪ + 340 ₪ מע"מ (מס תשומות).
 • באותה חנות הוא קנה בנוסף 2 ספרי קריאה עבור משפחתו שעלו סה"כ 140 ₪ כולל מע"מ.
 • על בעל העסק לבקש מהחנות להפריד את חשבונית המס והקבלה עבור התשלום של 2,340 ₪ מהקבלה על רכישת הספרים.
 • על בעל העסק לדווח רק על ההוצאה בסך 2,340 ₪ ולקזז בעבורה את מס התשומות.

ניכוי מס מהוצאה מעורבת

 • לעתים יש הוצאה מעורבת שחלקה היא לצורכי העסק וחלקה לשימוש פרטי.
 • הכלל בנוגע לניכוי מס תשומות בהוצאה מעורבת הוא:
  • אם עיקר השימוש לצורכי העסק - אזי ניתן לנכות עד 2/3 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שהחלק מההוצאה השייך לעסק הוא בשיעור אחר.
  • אם עיקר השימוש לא לצורכי העסק, אלא לצרכים פרטיים - אז ניתן ניתן לנכות עד 1/4 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שהחלק מההוצאה השייך לעסק הוא בשיעור אחר.
דוגמה
 • עוסק שיש לו רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, מוציא עבור דלק 3,000 ₪ בחודש עבור + 510 ₪ מע"מ (מס תשומות).
 • בסה"כ בידיו חשבונית מס כדין על סך 3,510 ₪.
 • אם עיקר השימוש ברכב הוא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 2/3 מתוך 510 ₪, כלומר 340 ₪.
 • אם עיקר השימוש ברכב הוא לא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 1/4 מתוך 510 ₪, כלומר 127.5 ₪.
דוגמה
 • עוסק מורשה קנה כיבוד קל (כגון: שתייה קרה וחמה, עוגיות, וכריכים קלים) עבור אורחים בעסק ב-468 ₪ (400 ₪ + 68 ₪ מע"מ).
 • בעל העסק רשאי לקזז 66.67% מהמע"מ ששילם בסך 44.88 ₪ (68 ×‏ 66.67%) מתשלומי המע"מ שהוא מעביר לרשות המסים בעת הגשת הדוחו"ת התקופתיים.

למי ואיך פונים

 • ניכוי מס התשומות מתבצע בדו"ח התקופתי, שעל העוסק המורשה להגיש לרשות המסים.
 • בדו"ח התקופתי למע"מ (החודשי או הדו-חודשי) יש לציין בנפרד מע"מ על תשומות משני סוגים:
  • תשומות על ציוד ונכסים קבועים, הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק (רכוש קבוע), שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק, כגון: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
  • תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, למשל: ייעוץ, טלפון, חשמל או מים.
 • מסכום המע"מ שגבה העסק מלקוחותיו מפחיתים את גובה המע"מ (מס תשומות) ששילם העסק בגין רכישת מוצרים או שירותים, ושאותו מותר לנכות, ואת היתרה בלבד משלמים לרשות המסים.
 • במקרה שגובה מס התשומות עולה על גובה המע"מ שניכה העסק מלקוחותיו, זכאי העוסק המורשה להחזר מרשות המסים. במקרה כזה יגיש העוסק "דו"ח להחזר" ויקבל את הסכום העודף מרשות המסים בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד.
 • ניתן לנכות את מס התשומות גם במועד מאוחר יותר, ולכל המאוחר בתוך 6 חודשים מיום הוצאת חשבונית המס, אלא אם התקבל אישור לדחיית התשלום על ידי מנהל המע"מ, ואז ניתן לנכות את מס התשומות גם במועד מאוחר יותר.
 • למידע נוסף ראו הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים