עוסק מורשה הוא עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו מהעסק עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) (או יותר מ-107,692 ₪ בשנת 2023), או שהוא עוסק במקצוע שלא מאפשר להיות עוסק פטור (כמפורט בהמשך)
עוסק מורשה (להבדיל מעוסק פטור) חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (מע"מ) על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המסים
העוסק המורשה רשאי לקזז מהסכום שמועבר לרשות המסים מס תשומות שהוא המע"מ ששילם על רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק
עוסק מורשה חייב בדיווחים לרשות המסים ולמוסד לביטוח לאומי ויש לו זכויות וחובות בתחום הביטוח הפנסיוני, כמפורט בפורטל עסקים קטנים ובפורטל עובדים עצמאים
למידע נוסף ראו באתר רשות המיסים
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס.

שימו לב
לעוסק מורשה קיימות זכויות וחובות מול גופים שונים, כגון: רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי, עובדים שהוא מעסיק או ספקים, וכן זכויות וחובות בתחום הביטוח הפנסיוני. למידע המלא ראו: פורטל עסקים קטנים ופורטל עובדים עצמאים.

רישום עסק כעוסק מורשה

 • כאשר אדם פותח תיק במע"מ, הוא צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור זה ייקבע מעמדו במע"מ.
 • מי שמחזור ההכנסות השנתי שלו מהעסק לא עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) (107,692 ₪ בשנת 2023), רשאי להיות עוסק פטור, אחרת הוא יוגדר כעוסק מורשה שחייב בדיווח שוטף למע"מ.
 • עם זאת, מי שעוסק באחד מתחומי העיסוק המחייבים את רישומו כעוסק מורשה (ראו פירוט בהמשך), לא רשאי להיות "עוסק פטור" גם אם מחזור עסקאותיו השנתי נמוך מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024).

בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה

 • בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים חייבים להירשם כעוסק מורשה, והם לא יכולים להירשם כעוסק פטור, גם אם מחזור עסקאותיהם השנתי נמוך מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024)", וזאת בהתאם לסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום):
  • שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
  • נותן אחד מהשירותים הבאים: מופע אמנותי (כולל הנחיה ובניית תפאורה), הכנת מבחנים (כולל בדיקתם או פיקוח עליהם) הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה ,עריכה; פישור וחברות בוועדות שהוקמו על פי דין.
 • יחד עם זאת, אם בעלי המקצועות והעיסוקים הנזכרים למעלה הם גם שכירים שעיקר פרנסתם הוא ממשכורת, או שעיקר פרנסתם מקצבה או גמלה (לדוגמה: קצבת נכות) והם נותנים את שירותיהם כעצמאים לעסק, מלכ"ר או מוסד כספי - הם אינם חייבים להירשם כעוסק מורשה, והחבות לשלם את המע"מ חלה על מקבל השירות. אם השירות ניתן לאנשים פרטיים- על בעלי המקצועיות והעיסוקים האלה להירשם כעוסק מורשה, גם אם עיקר הכנסתם הוא ממשכורת, קצבה או גמלה. (ראו תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף).
דוגמה
 • מורה עובדת כשכירה בבית ספר ובנוסף נותנת שירות של שיעורים פרטיים כעצמאית לעמותה המקדמת נוער עם ליקויי למידה.
 • עבור שירותיה כעצמאית המורה אינה חייבת להירשם כעוסק מורשה, והחבות במס תחול על העמותה, מקבלת השירות.
 • אם אותה מורה היתה נותנת שירות של שיעורים פרטיים כעצמאית לתלמידים פרטיים, אז היא היתה חייבת להירשם כעוסק מורשה.
 • בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים חייבים תמיד להירשם כעוסק מורשה ואינם רשאים להירשם כעוסק פטור:
  • בעל בית ספר לנהיגה.
  • סוחר או מתווך מקרקעין.
  • בעל בית ספר או גן ילדים.
  • סוחר ומתווך רכב.
  • חברה הרשומה כדין.
  • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

עוסק מורשה שהכנסותיו השנתיות נמוכות מהתקרה

 • אם בשנה הראשונה ההכנסות של עוסק מורשה נמוכות מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), ניתן לרשום אותו כעוסק פטור.
 • אם במשך שנתיים לפחות ההכנסות השנתיות של עוסק מורשה היו נמוכות מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), הוא רשאי לבקש להיות עוסק פטור או שרשות המסים תרשום אותו ככזה מיוזמתה (אלא אם נקבע שהוא עוסק מורשה למרות שמחזור העסקאות שלו נמוך מסכום זה).

סגירת עסק

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים