הקדמה:

אלמן/ה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למענק חד פעמי לצורך הנצחת יקירם
במקרה שבן הזוג של הנספה נפטר לפני שקיבל את המענק, יקבל את המענק אחד מילדיו של החלל במקומו
עמותות, מוסדות חינוך ותנועות נוער עשויות להיות זכאיות גם למענק הנצחה קבוצתית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משלם מענקים להנצחת חללי פעולות איבה כתמיכה בפרויקט ההנצחה.

 • מטרת המענקים לסייע במימון ההנצחה, ואין בהם כדי לכסות את כל הוצאות ההנצחה.
 • קיימם שני סוגי מענקים: מענק להנצחה פרטית, שנועד לסייע לבני משפחה בהנצחת יקירה, ומענק להנצחה קבוצתית שנועד לסייע להנצחת שני חללים או יותר במסגרת פרויקט הנצחה.
 • ערך זה עוסק במענק להנצחה פרטית.
 • מענק להנצחה פרטית משולם כדי לסייע למשפחה בהנצחה פרטית של יקירה, כגון:
  • הוצאה לאור של חוברת זיכרון,
  • קניית תשמישי קדושה בבתי כנסת,
  • הקמת קרן מלגות.

מי זכאי?

 • אלמן/ה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה.
 • אם בן הזוג נפטר ולא קיבל את המענק, יהיה זכאי למענק אחד מילדיו של החלל.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק הוא חד פעמי ומשולם באופן אוטומטי לאלמן/ה ולהורים השכולים (במקרה של מותו של בן הזוג, ישולם המענק לאחד מילדיו של החלל).

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים