מי שהוציאו סכומים להנצחת זכרם של קרובי משפחתם שנספו בפעולת איבה זכאים לזיכוי ממס הכנסה
הזיכוי הוא בשיעור 30% מהסכום שהם שילמו עבור ההנצחה באותה שנה
טפסים
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

קרובי משפחה של חללי פעולת איבה שהוציאו סכומים להנצחת זכרם של החללים זכאים לזיכוי ממס הכנסה באותה שנה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 30% מהסכום שהם שילמו (לדוגמה: מי ששילמו 1,000 ₪ בשנה מסוימת עבור הנצחת חלל פעולת איבה שהוא קרוב משפחתם יקבלו זיכוי של 300 ₪).
 • סכום הזיכוי מופחת מסך המס השנתי שקרובי המשפחה צריכים לשלם.
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את הזיכוי זכאים לנצל אותו גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

מי זכאי?

 • מי שבן משפחתם (בן זוג/בן/נכד/אח/אב/גיס/חתן) נספה בפעולת איבה.
 • מי שבת משפחתם (בת זוג/בת/נכדה/אחות/אם/גיסה/כלה) נספתה בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות לשכירים

 • שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי השוטף במהלך שנת המס שבה שילמו עבור ההנצחה (מומלץ לפנות לרשות המיסים מבעוד מועד ולא להמתין לימים האחרונים של שנת המס).
 • לשם כך עליהם למלא בטופס 116 את הסעיפים הבאים:
  • סעיף א' (פרטים אישיים).
  • סעיף ד' (תיאום מס) - היות שהזיכוי מחושב במגבלות של גובה ההכנסה.
  • סעיף ה' (בקשה להקלה בחישוב המס). יש לסמן X במשבצת החמישית ("תרמתי להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה") ולרשום את הסכום ששולם.
  • יש לחתום על ההצהרה בתחתית הטופס.
 • יש לצרף קבלות על התשלום באחד מהאופנים האלה:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע עליה באופן ברור הכיתוב "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי העובדים.
 • כמו כן, יש לצרף תלוש שכר כלשהו ממקום העבודה (התלוש יאפשר לרשות המסים לזהות את מספר תיק הניכויים של המעסיק לצורך מתן הזיכוי).
 • אם התשלום ניתן באמצעות המחאות (ובעיקר כשמדובר בסכומים גבוהים) פקיד השומה עשוי לדרוש גם צירוף של דפי חשבון בנק.
 • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בדרכים הבאות:
  • להגיש את המסמכים, או לשלוח בדואר, ללשכת פקיד השומה.
  • לשלוח את המסמכים באופן מקוון (ראו פרטים בהמשך).

פנייה באמצעות לשכת פקיד השומה

 • מגישים את הטופס והמסמכים המצורפים ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה. אין חובה להגיע באופן אישי ואפשר גם לשלוח את הבקשה בדואר.
 • פקיד השומה ישלח לזכאים אישור על התרת הזיכוי.
 • על העובדים למסור אישור זה למעסיק.

פנייה באמצעות בקשה מקוונת לתיאום מס

 • ניתן להיכנס למערכת המקוונת (יש להירשם כלקוחות) ולצרף את המסמכים שצוינו למעלה, אחרי שנסרקו (טופס 116, קבלות ותלוש שכר).
 • פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות ויכין את האישור שיש למסור למעסיק.
 • לעובדים תישלח הודעה שהאישור הופק. האישור ימתין להם ביישום לתיאום מס תוך 5 ימי עבודה, והם יוכלו להדפיס אותו ולמסור למעסיק.

החזר מס

 • אם הבקשה לקבלת הזיכוי הוגשה אחרי תום שנת המס אפשר להגיש בקשה להחזר מס.
 • החזר מס אפשרי עד 6 שנים אחורה.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות לעצמאים

 • עובדים עצמאים יצרפו לדו"ח השנתי שהם ממלאים בסוף שנת המס את הקבלות על התשלום.
 • יש לצרף קבלות על התשלום באחד מהאופנים האלה:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ באמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע עליה באופן ברור הכיתוב "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי העובדים.
 • שימו לב: הזיכוי יינתן רק במועד עריכת שומת המס הסופית (אין לנכות את הזיכוי מתוך המקדמות שמשלמים במהלך שנת המס).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים