הקדמה:

לאחר ששהו במקלט לנשים נפגעות אלימות, נשים הזקוקות לתמיכה נוספת יכולות לגור בדירת מעבר
למידע נוסף ראו דירות מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


ישנם מקרים שבהם יש לנשים צורך במסגרת טיפולית המשכית לאחר יציאתן ממקלט לנשים נפגעות אלימות.

 • כיום פועלות ברחבי הארץ כ-15 דירות מעבר המיועדות עבור נשים מכל המגזרים.
 • ברוב המקרים, דירות המעבר מופעלות על-ידי ארגוני נשים המפעילים את המקלטים לנשים נפגעות אלימות ונמצאות בסמוך למקלט.
 • כל דירה מיועדת עבור שתי נשים וילדיהן (בו זמנית).
 • הנשים שוהות בדירה בד"כ בין 6 חודשים לשנה ומנהלות בה אורח חיים עצמאי.
 • בתקופה זו ניתנים להן טיפול, ליווי וסיוע משפטי. התמיכה כוללת את ההיבטים הבאים:
  • רכישת מיומנויות יום יומיות לניהול אורח חיים עצמאי.
  • שילוב בהכשרה מקצועית, מסגרת תעסוקתית או מסגרת לימודית.
  • חיזוק קשרים חברתיים וקשרים עם מוסדות שונים.
  • חיזוק ההורות והקשר עם הילדים.
  • סיוע בהליכים משפטיים הקשורים לגירושין (חלוקת רכוש, משמורת, חלוקת זמני השהות).
  • העשרה ועזרה מקצועית לילדים.
  • בניית קשר עם האב, עבור הילדים.

מי זכאי?

 • נשים שסיימו את שהותן במקלט ואינן נמצאות יותר בסיכון, אך זקוקות לתקופת חיזוק או למסגרת תומכת בתפקודי היום יום בפרק חייהן החדש.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיע לדירת המעבר על ידי פניה או הפניה באמצעות המקלטים.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים