הקדמה:

נשים נפגעות אלימות וילדיהן ששהו במקלט או טופלו בקהילה על-ידי עו"ס מומחה לאלימות במשפחה, יכולות להתגורר ב"דירת מעבר"
דירת מעבר מהווה מרחב משקם ומיועד לנשים שבחרו לצאת לחיים עצמאיים וזקוקות לליווי ותמיכה בהיבטים שונים (פירוט בהמשך הדף)
בכל דירה מתגוררות בו זמנית שתי נשים וילדיהן ותקופת השהייה בדירה נעה, ככלל, בין 6 חודשים לשנה
על האישה לשאת, באופן עצמאי, בהוצאות השוטפות הנובעות מהמגורים בדירה, כגון: מזון, ארנונה, ועד בית, חשמל ומים
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה


דירות מעבר מהוות מרחב שיקומי-טיפולי לנשים (וילדיהן) ששהו במקלט או לנשים שטופלו בקהילה על-ידי עו"ס מומחה לאלימות במשפחה, שאינן נמצאות עוד בסיכון ובחרו לצאת לחיים עצמאיים.

 • לדירת המעבר מספר מטרות ובהן:
  • תמיכה וליווי בתקופת ההסתגלות לחיים בנפרד מהגורם האלים.
  • התמודדות עם מצב משפחתי חדש וניהול חיי משפחה.
  • השתלבות במסגרת השלמת השכלה, הכשרה מקצועית או תעסוקתית וכן סיוע במימוש זכויות.
 • ככלל, תקופת השהייה בדירת מעבר נעה בין 12-6 חודשים, עם אפשרות להאריך את תקופת השהייה בכפוף לקבלת אישור.
 • נשים ששהו מעל לחצי שנה בדירת המעבר, עשויות להיות זכאיות למענק הסתגלות וסל שירותים.
שימו לב

מי זכאי?

 • נשים נפגעות אלימות במשפחה שאינן נמצאות עוד במצב סיכון ומתקיים אחד או יותר מאלו:
  • הסתיימה תקופת שהייתן במקלט לנשים נפגעות אלימות והן זקוקות להמשך ליווי ותמיכה.
  • הן טופלו בקהילה וזקוקות לתמיכה ושיקום בהיבטים שונים כגון: שיקום תעסוקתי, חברתי וכו'.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, נשים הזכאיות למגורים בדירת מעבר יופנו על-ידי המקלטים כחלק מבניית תכנית עתידית או על-ידי עו"ס מומחה לאלימות במשפחה המטפל בקהילה.
 • בדיון מיוחד שיתקיים בנושא, בהשתתפות עובדת סוציאלית מהמקלט, עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ועובדת סוציאלית בדירת המעבר, ייבחנו הנתונים הבאים בטרם קבלת החלטה על שילוב האישה בדירת מעבר:
  • האם האישה וילדיה אינם בסיכון פיזי או נפשי.
  • האם האישה בחרה לחיות חיים עצמאיים בנפרד מהגורם האלים והאם היא זקוקה לתקופת מעבר מהמקלט לחיים העצמאיים.
  • האם ביכולת האישה לנהל משק בית באופן מינימלי.
  • האם האישה יכולה ומסכימה להשתלב בדירה עם עוד אישה בכלל ועם אישה נוספת, ספציפית, השוהה באותו הזמן בדירת מעבר.
  • האם ביכולת האישה להשתלב במסגרת תעסוקתית או בהכשרה כלשהי.
  • האם מיקום הדירה מאפשר קיום קשר בין הילדים לאביהם.

שלבי ההליך

 • לאחר הדיון, אם התקבלה החלטה על שילוב האישה בדירת המעבר:

הכנה לקראת הכניסה לדירת המעבר

 • האישה תעבור הכנה הכוללת:
  • מפגש עם המשפחה שכבר מתגוררת בדירת המעבר.
  • הכרת הדירה והסביבה.
  • חתימה על הסכם- ההסכם מגדיר את אחריות העמותה המפעילה את הדירה, כללי ההתנהגות בדירה וכן התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
   • אחריות האישה על הכלכלה שלה ושל ילדיה, ניקיון הדירה ושמירה על שלמות הדירה ותכולתה.
   • כי אירוח בדירה ייעשה בתיאום עם השותפה לדירה ואירוח הכולל לינה מחייב תיאום גם עם העו"ס.
   • התחייבות האישה לקחת חלק במסגרת מסודרת של עבודה, לימודים או שיקום מקצועי.
   • התחייבות האישה להשתתף בתכנית טיפול פרטנית וקבוצתית.

קליטה בדירה ובניית תכנית טיפול

 • בתקופת השהייה בדירת המעבר, מוענקים לאישה וילדיה טיפול, תמיכה, ליווי וסיוע (כולל סיוע משפטי), הכוללים, בין היתר:
  • רכישת מיומנויות יום יומיות לניהול אורח חיים עצמאי.
  • שילוב בהכשרה מקצועית, מסגרת תעסוקתית או מסגרת לימודית.
  • חיזוק קשרים חברתיים וקשרים עם מוסדות שונים.
  • חיזוק ההורות והקשר עם הילדים.
  • המשך סיוע בהליכים משפטיים אזרחיים (גירושין, חלוקת רכוש, משמורת, חלוקת זמני השהות).
  • העשרה ועזרה לימודית לילדים.
  • סיוע וטיפול רגשי בעיבוד השלכות האלימות על האישה וילדיה.

עזיבת דירת המעבר

 • יציאה מתוכננת בסיום טיפול- במקרה שבו הסתיימה תקופת השהייה והטיפול ובחירת האישה לצאת לחיים עצמאיים. ההכנה לעזיבה תכלול היבטים נפשיים, רגשיים, פיסיים, כלכליים, חינוכיים וכו'.
 • יציאה לא מתוכננת ביוזמת האישה- במקרה שבו האישה תבחר לעזוב את הדירה לפני שהטיפול הסתיים. במקרה זה גורמי המקצוע יקיימו פגישה עם האישה והעובדת הסוציאלית בדירת המעבר תיידע את הגורמים הרלוונטיים בקהילה.
 • יציאה לא מתוכננת ביוזמת הגורמים המקצועיים- במקרה של אירוע חריג ובמקרה שהאישה וילדיה לא עומדים בכללי המגורים בדירה. במקרה זה, יקיימו פגישה מיידית עם האישה ובה יובהר כי יש לעזוב את הדירה. במקרה של סירוב לצאת מהדירה, רשאים הגורמים המקצועיים לשקול פניה לבית-משפט בבקשה להוצאת צו פינוי.

חשוב לדעת

 • האישה מממנת מהכנסותיה העצמאיות (כגון: משכורת, השלמת הכנסה, מזונות) את העלויות הכרוכות במזון, מים, חשמל, גז, טלפון, ועד בית, ארנונה, כבלים ותיקונים הנדרשים כתוצאה מהשהייה בדירה.
 • אישה ששהתה חצי שנה לפחות בדירת מעבר, עשויה להיות זכאית למענק הסתגלות וסל שירותים.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים