הקדמה:

לאחר ששהו במקלט לנשים נפגעות אלימות, נשים הזקוקות לתמיכה נוספת יכולות לגור בדירת מעבר


ישנם מקרים שבהם יש לנשים צורך במסגרת טיפולית המשכית לאחר יציאתן ממקלט לנשים נפגעות אלימות.

 • כיום פועלות ברחבי הארץ כ-19 דירות מעבר המיועדות עבור נשים מכל המגזרים.
 • ברוב המקרים, דירות המעבר מופעלות על-ידי ארגוני נשים המפעילים את המקלטים לנשים נפגעות אלימות ונמצאות בסמוך למקלט.
 • כל דירה מיועדת עבור שתי נשים וילדיהן (בו זמנית).
 • הנשים שוהות בדירה בד"כ בין 6 חודשים לשנה ומנהלות בה אורח חיים עצמאי.
 • בתקופה זו ניתנים להן טיפול, ליווי וסיוע משפטי. התמיכה כוללת את ההיבטים הבאים:
  • רכישת מיומנויות יום יומיות לניהול אורח חיים עצמאי.
  • שילוב בהכשרה מקצועית, מסגרת תעסוקתית או מסגרת לימודית.
  • חיזוק קשרים חברתיים וקשרים עם מוסדות שונים.
  • חיזוק ההורות והקשר עם הילדים.
  • סיוע בהליכים משפטיים הקשורים לגירושין (חלוקת רכוש, משמורת, חלוקת זמני השהות).
  • העשרה ועזרה מקצועית לילדים.
  • בניית קשר עם האב, עבור הילדים.

מי זכאי?

 • נשים שסיימו את שהותן במקלט ואינן נמצאות יותר בסיכון, אך זקוקות לתקופת חיזוק או למסגרת תומכת בתפקודי היום יום בפרק חייהן החדש.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיע לדירת המעבר על ידי פניה או הפניה באמצעות המקלטים.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים