בני/בנות זוג שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל מענק והלוואה כאשר ילדיהם היתומים נישאים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני/בנות זוג שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל מענק והלוואה לרגל נישואי ילדיהם.

היקף הסיוע

  • ניתן לקבל עבור כל אחד מהיתומים שנישאים:
    • מענק חד-פעמי בסכום של 10,113 ₪ (נכון לינואר 2024).
    • הלוואה חד-פעמית עד סכום של 10,261 ₪ (נכון לינואר 2024).

מי זכאי?

שימו לב
הזכאות רלוונטית גם ליתומים שיינשאו אחרי גיל 30

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים