נפגעי פעולת איבה שמתקיימים לפחות שנה מתגמולים מיוחדים זכאים לקבל מענק לקראת ראש השנה ולקראת פסח
המענק משולם אוטומטית עם התגמול החודשי בחודש מרץ ובחודש אוגוסט


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה שמתקיימים לפחות שנה מתגמול מיוחד זכאים לקבל מענק חגים לקראת ראש השנה ולקראת פסח.

גובה המענק

סכום המענק בהתאם למצב המשפחתי של מקבלי המענק:
המצב המשפחתי סכום המענק (בכל חג)
הורים לילדים עד גיל 21 671 ₪
ללא ילדים מתחת לגיל 21 334 ₪

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק מצורף אוטומטית לתגמולים שמשולמים בחודש מרץ ובחודש אוגוסט, למי שעונים על תנאי הזכאות באותו חודש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים