הקדמה:

נכים נפגעי פעולת איבה המתקיימים מתגמולים מיוחדים במשך שנה אחת לפחות זכאים למענק חג
המענק ניתן פעמיים בשנה בחודשים מרץ ואוגוסט, ומשולם יחד עם התגמול החודשי


נפגעי פעולות איבה המתקיימים במשך שנה לפחות מתגמולים מיוחדים, זכאים למענק חג פעמיים בשנה.

מי זכאי?

  • נפגע פעולת איבה המתקיים במשך שנה אחת לפחות מתגמולים מיוחדים.
  • המענק משולם בחודשים מרץ ואוגוסט, ובמועדים אלה נבדקת זכאותו של הנפגע לקבלת המענק (כלומר בחודשים אלה עליו לעמוד בתנאי הדורש ממנו התקיימות מתגמולים מיוחדים במשך שנה אחת לפחות).

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • המענק ישולם אוטומטית בתגמול המשולם בחודש מרץ ובחודש אוגוסט.
  • הזכאות נקבעת על פי הנתונים בחודש תשלום ההטבה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים