נפגעי פעולת איבה המתקיימים מתגמול בתקופת הטיפול הרפואי או תגמול מחוסר פרנסה במשך שנה אחת לפחות זכאים למענק חג
המענק ניתן פעמיים בשנה בחודשים מרץ ואוגוסט, ומשולם יחד עם התגמול החודשי
המענק הוא בסך 310 ₪ לנפגעי פעולת איבה שאין להם ילדים ו- 624 ₪ לנפגעי פעולת איבה נשואים עם ילדים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה המתקיימים במשך שנה לפחות מתגמול בתקופת הטיפול הרפואי או תגמול מחוסר פרנסה, זכאים למענק חג פעמיים בשנה.

  • המענק הוא בסך 310 ₪ לנפגעי פעולת איבה שאין להם ילדים ו- 624 ₪ לנפגעי פעולת איבה נשואים עם ילדים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק יתווסף אוטומטית לתגמול המשולם בחודש מרץ ובחודש אוגוסט, בחודשים שבהם התקיימו תנאי הזכאות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים