הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של לפחות 20%, והם צפויים להשתלב בתעסוקה לאחר תהליך שיקום מקצועי זכאים לתוספת תשלום לתגמול הנכות החודשי
מי שצפויה להקבע להם נכות מעל 20% (על סמך המסמכים הרפואיים) עשויים להיות זכאים לתוספת גם לפני שנקבעה להם הנכות בוועדה הרפואית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

 1. הוא נכה שדרגת נכותו הזמנית או הקבועה אינה פחותה מ-20%, או שהוא נכה בדרגת נכות 19%-10% בתנאי שדרת נכות זו נקבעה לפני 01.01.1996;
 2. גילו בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה אך אינו עולה על 67 שנה;
 3. הכנסותיו מכל מקור שהוא (לא כולל הכנסותיו מתגמולים כנפגע פעולת איבה) אינן עולות על מחצית ה"שכר הקובע". (השכר הקובע הוא 143.9% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי - 4,274.72 ש"ח נכון לשנת 2014);
 4. הוא הוכיח כי עשה כל אשר ביכולתו כדי לקבל הכנסה או להגדילה;
  • נרשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בתוך שבוע מיום היותו מחוסר פרנסה, וממשיך להירשם כדורש עבודה;
  • לא סירב לקבל עבודה שהוצעה לו על ידי לשכת התעסוקה, ומוכיח כי הוא עושה נסיונות להשתלב בעבודה;
  • נמצא בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה לעבודה.

תקופת הזכאות המקסימלית לתגמול

 • נכה שסיים לימודיו במוסד להשכלה גבוהה, ודרגת נכותו אינה פחותה מ-40% ועדיין לא מצא עבודה, זכאי לתגמול מחוסר פרנסה לתקופה של מקסימום 6 חודשים הסמוכים למועד סיום לימודיו.
 • בשאר המקרים תגמול מחוסר פרנסה מוגבל לתקופה של מקסימום 24 חודשים.

שיעורי התגמול

דרגת הנכות נכה ללא ילדים נכה עם ילדים הערות
10% - 18% 2,675.44 ש"ח (החל ב-01.12.2013) 3,914.84 ש"ח (החל ב-01.12.2013) התגמול ניתן לבעלי דרגות נכות אלה רק אם אחוזי הנכות נקבעו להם לפני 01.01.1996
19% למי שאחוזי הנכות נקבעו לו לפני 01.01.1996 3,914.84 ש"ח (החל ב-01.12.2013) 5,574.99 ש"ח (החל ב-01.12.2013) התגמול ניתן לבעלי דרגות נכות זו רק אם אחוזי הנכות נקבעו להם לפני 01.01.1996
20% - 39% 3,914.84 ש"ח (החל ב-01.12.2013) 5,574.99 ש"ח (החל ב-01.12.2013)
מעל 40% 5,574.99 ש"ח (החל ב-01.12.2013) 7,225.99 ש"ח (החל ב-01.12.2013)

תהליך מימוש הזכות

 • נכה המבקש לקבל תגמול מחוסר פרנסה ימלא טופס תביעה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. אישורים על הכנסה ממשכורת או מקצבה משלושת החודשים האחרונים (3 תלושי שכר אחרונים);
 2. במקרה של עצמאי או בעל עסק יש לצרף אישור פקיד שומה על הכנסות;.
 3. אישור לשכת התעסוקה או פקיד השומה על תאריך רישום בלשכה.

חשוב לדעת

 • הזכאות לקבלת תגמול מחוסר פרנסה נקבעת על סמך עמידה בקריטריונים מוגדרים ומותנית בשיתוף פעולה במסגרת תהליך השיקום.
 • הזכאות לתשלום הנה מיום הגשת התביעה.
 • נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיים מתגמול מחוסר פרנסה, זכאי להשתתפות בטיפולי שיניים. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לנפגע פעולת איבה המתקיים מתגמול מיוחד.
 • נכה המקבל תגמול מחוסר פרנסה אינו זכאי לקבל תוספת תגמול לנכה מבוגר (תוספת המתווספת לתגמול הנכות החודשי הקבוע, וניתנת לנכים מעל גיל 55).


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים