הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של לפחות 20%, והם צפויים להשתלב בתעסוקה לאחר תהליך שיקום מקצועי זכאים לתוספת תשלום לתגמול הנכות החודשי
מי שצפויה להקבע להם נכות מעל 20% (על סמך המסמכים הרפואיים) עשויים להיות זכאים לתוספת גם לפני שנקבעה להם הנכות בוועדה הרפואית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה העונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות (או שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 19%-10% לפני ה-01.01.1996)
  2. גילם בעת הגשת התביעה הראשונה היה בין 18 שנה ל-67 שנה.
  3. הכנסותיהם מכל מקור שהוא (לא כולל תגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה) אינן עולות על 2,469 ש"ח, נכון ל-2022.
  4. הם הוכיחו כי עשו את כל אשר ביכולתם כדי לקבל הכנסה או להגדילה:
   • הם נרשמו בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה בתוך שבוע מיום היותם מחוסר פרנסה, וממשיכים להירשם כדורשי עבודה.
   • הם לא סירבו לקבל עבודה שהוצעה להם על-ידי לשכת התעסוקה, ומוכיחים כי הם מנסים להשתלב בעבודה.
   • הם נמצאים בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה לעבודה.

תקופת הזכאות המקסימלית לתגמול

 • תגמול מחוסר פרנסה מוגבל לתקופה של עד 24 חודשים.
 • בעלי דרגת נכות בשיעור 40% לפחות שסיימו את לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה וטרם מצאו עבודה, זכאים לתגמול מחוסר פרנסה לתקופה של עד 6 חודשים הסמוכים למועד סיום לימודיהם.

שיעורי התגמול (נכון ל-01.01.2021)

דרגת הנכות רווקים/נשואים ללא ילדים הורים לילדים הערות
10% - 18% 3,087.05 ש"ח 4,513.96 ש"ח התגמול ניתן לבעלי דרגות נכות אלה רק אם אחוזי הנכות נקבעו להם לפני 01.01.1996
19% למי שאחוזי הנכות נקבעו לו לפני 01.01.1996 4,513.96 ש"ח 6,439.36 ש"ח התגמול ניתן לבעלי דרגות נכות זו רק אם אחוזי הנכות נקבעו להם לפני 01.01.1996
20% - 39% 4,513.96 ש"ח 6,439.36 ש"ח
מעל 40% 6,439.36 ש"ח 8,341.9 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים