נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 20% לפחות ואין להם הכנסה מעבודה שמספיקה למחייתם עשויים לקבל תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר)
מי שצפויה להיקבע להם נכות בשיעור 20% לפחות גם עשויים להיות זכאים לתגמול חפ"ר בהתאם לתנאים
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שאין להם הכנסה שמספיקה למחייתם ועשו כל שביכולתם כדי לקבל הכנסה מעבודה זכאים לתגמול חוסר פרנסה (חפ"ר), בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם נכות בדרגה 20% לפחות (או שנקבעה להם נכות בדרגה 10%-19% לפני 1996).
  2. הכנסתם הממוצעת מעבודה או מעסק לא עולה על 2,755 ₪ בחודש (נכון ל-2024).
  3. לא משולמים להם דמי אבטלה.
  4. מתקיים אחד מהמצבים האלה -
   • הם רשומים בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה לאורך התקופה שבה הם זקוקים לתגמול ולא סירבו לקבל עבודה שמתאימה להם.
   • הם נמצאים בתהליך של אבחון תעסוקתי או במרכז תעסוקה שיקומי.
   • הם בעלי דרגת נכות 40% ומעלה שסיימו את לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה ואינם עובדים (הזכאות תינתן למשך עד 6 חודשים).
   • הם עבדו אחרי הפגיעה ועבודתם הופסקה בגלל חוסר התאמה מבחינה רפואית (בהתאם לאישור מרופא הביטוח הלאומי), או בגלל חוסר אפשרות להמשך העסקתם באותה עבודה (בהתאם לאישור רשמי).
טיפ
מי שצפויה להיקבע להם דרגת נכות 20% ומעלה לפי הערכת רופא הביטוח הלאומי גם עשויים להיות זכאים לתגמול חפ"ר בהתאם לתנאי הזכאות.

סכומי התגמול

סכומי התגמול בהתאם לדרגת הנכות והמצב המשפחתי (נכון ל-2024)
דרגת נכות ללא ילדים עם ילדים עד גיל 21
10%-18% (אם הנכות נקבעה לפני 1996) 3,445.14 ₪ 5,034.84 ₪
 • 19% (אם הנכות נקבעה לפני 1996)
 • 20%-39%
5,034.84 ₪ 7,179.75 ₪
40%-100% 7,179.75 ₪ 9,310.42 ₪
100%+ (מיוחדת) 10,244.44 ₪ 11,369.5 ₪
 • לסכומים שצוינו תשולם תוספת בשיעורים הבאים:
  • תוספת של 20% מסכום התגמול למי שיש להם ילד/ה עד גיל 21, או אח/ות עד גיל 18 שהתייתמ/ה משני ההורים ותלוי/ה כלכלית במקבלי התגמול עוד מהתקופה שלפני הפגיעה.
  • תוספת של 10% מסכום התגמול למי שאין להם ילד/ה או אח/ות שתלוי/ה בהם.
שימו לב
למקבלי התגמול שמגיעים לגיל פרישה ישולמו החל מגיל זה 80% מסכום התגמול.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה לתגמול מחוסר פרנסה/נצרך/תגמול פרישה מוקדמת/תגמול מיוחד.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. אישורים על הכנסה ממשכורת או מקצבה משלושת החודשים האחרונים (3 תלושים אחרונים).
  2. עצמאים או בעלי עסק יצרפו אישור מפקיד השומה על הכנסותיהם.
  3. אישור מלשכת התעסוקה על תאריך הרישום בלשכה.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • הזכאות לתשלום מתחילה מיום הגשת התביעה.
 • יש לחדש את הבקשה מדי חודש.
 • עם זאת, ייתכן שתקופת הזכאות תוארך למי שלא יכולים להשתלב בעבודה בגלל נכותם וגם לא יוכלו בעתיד הנראה לעין, מבלי שיצטרכו להוכיח שוב כי הם עונים על התנאים.
 • ניתן לאשר חפ"ר לתקופות מצטברות של עד 24 חדשים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים