נפגעת פעולת איבה שילדה עשויה להיות זכאית למענק לידה בהתאם לתנאים שיפורטו להלן
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעת פעולת איבה שילדה תינוק והיא אם עצמאית (חד הורית), עשויה להיות זכאית למענק לידה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

 • המענק משולם לאחר כל לידה, כסיוע בהתארגנות שלאחר הלידה.

מי זכאי?

 • יולדת העונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא נפגעת פעולת איבה.
  2. נקבעה לה דרגת נכות של 20% לפחות.
  3. מתוך אחוזי הנכות שנקבעו לה, לפחות 20% הם כתוצאה מאירוע האיבה ולצמיתות.
  4. בעת הלידה היא במעמד של אם חד הורית, כלומר היא רווקה, גרושה או אלמנה (אינה נשואה ואינה חיה עם ידוע בציבור).
 • שימו לב: אימהות חד הוריות נשואות (כלומר פרודות ועגונות) אינן זכאיות אוטומטית למענק, עליהן להגיש את הבקשה למוסד לביטוח לאומי וזכאותן תישקל בהתאם למקרה הספציפי.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים