נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פרפלגיה בדרגה 80% לפחות או המיפלגיה בדרגה 60% לפחות ומתגוררים בבית משותף עם מעלית זכאים למענק שנתי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פרפלגיה או המיפלגיה בדרגות שיפורטו ומתגוררים בבית משותף עם מעלית זכאים למענק שנתי עבור אחזקת המעלית.

סכום המענק

  • המענק הוא בסך 58 ₪ לשנה (נכון ל-2023).

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שמתגוררים בבית משותף עם מעלית, והוכרה להם נכות על אחת מהפגיעות הבאות:
    • פרפלגיה בדרגה 80% לפחות
    • המיפלגיה בדרגה 60% לפחות

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים