הקדמה:

נפגע פעולת איבה המתגורר בבית עם מעלית עשוי להיות זכאי למענק מעלית שנתי


נכים עם סוגי הפגיעה פרפלגיה בדרגת נכות 80% או יותר, או המיפלגיה בדרגת נכות 60% או יותר, המתגוררים בבית עם מעלית, זכאים למענק מעלית שנתי.

מי זכאי?

  • נפגע פעולת איבה המתגורר בבית עם מעלית והוא נכה הסובל מאחד מסוגי הפגיעות הבאות:
  1. פרפלגיה בדרגת נכות 80% לפחות;
  2. המיפלגיה בדרגת נכות 60% לפחות.

תהליך מימוש הזכות

  • על הנכה לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
  • על הנכה להוכיח כי הוא מתגורר בבניין עם מעלית.
  • המענק משולם עם תגמול חודש מאי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים