נפגעי פעולת איבה המרותקים לכסא גלגלים ושעומדים בתנאים, זכאים להשתתפות בביטוח השנתי למעלית בביתם
ההשתתפות היא בשיעור 75% מדמי הביטוח ועד לסכום של 5,000 ₪ בשנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת עם פגיעה מסוג פרפלגיה או קוודרופלגיה שמרותקים לכיסא גלגלים ונאלצים להתקין בביתם מעלית (או שקנו בית עם מעלית), זכאים להשתתפות בביטוח השנתי עבור המעלית.

 • ההשתתפות היא בשיעור 75% מעלות הביטוח השנתי למעלית ולא יותר מ–5,000 ₪ בשנה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה העונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת
  2. פגיעתם היא מסוג פרפלגיה או קוודרופלגיה
  3. הם מרותקים לכיסא גלגלים
  4. הם נאלצו להתקין מעלית בביתם או רכשו בית שקיימת בו מעלית

תהליך מימוש הזכות

 • התקנת המעלית תיעשה בתיאום עם פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • למימוש ההטבה יש לפנות לסניף המטפל ולהציג חשבונית מס וקבלה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים