הקדמה:

נכה שהוא נפגע פעולת איבה המרותק לכסא גלגלים ועונה על התנאים המפורטים בערך זה זכאי להשתתפות בביטוח השנתי למעלית בביתו
גובה ההשתפות הוא 75% מדמי הביטוח ולכל היותר - 5,000 ש"ח בשנה


נפגעי פעולות איבה בדרגת 100% מיוחדת, בסוגי הפגיעה פרפלגיה וקוודרופלגיה, המרותקים לכיסא גלגלים ונאלצים להתקין בביתם מעלית (או קנו בית שקיימת בו מעלית), זכאים להשתתפות בשיעור של 75% מעלות הביטוח השנתי למעלית (אך לא יותר מ–5,000 ש"ח בשנה).

מי זכאי?

  1. הוא נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת;
  2. סוג הפגיעה שממנה הוא סובל הוא פרפלגיה או קוודרופלגיה;
  3. הוא מרותק לכיסא גלגלים
  4. הוא נאלץ להתקין מעלית בביתו או רכש בית שקיימת בו מעלית.

תהליך מימוש הזכות

  • התקנת המעלית תיעשה בתיאום עם פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי.
  • למימוש ההטבה יש לפנות לסניף המטפל ולהציג חשבונית מס וקבלה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים